Sdílet prostřednictvím


XmlDataContractSerializerInputFormatter.ReadRequestBodyAsync Metoda

Definice

Načte objekt z textu požadavku.

public:
 override System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::InputFormatterResult ^> ^ ReadRequestBodyAsync(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::InputFormatterContext ^ context, System::Text::Encoding ^ encoding);
public override System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.InputFormatterResult> ReadRequestBodyAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.InputFormatterContext context, System.Text.Encoding encoding);
override this.ReadRequestBodyAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.InputFormatterContext * System.Text.Encoding -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.InputFormatterResult>
Public Overrides Function ReadRequestBodyAsync (context As InputFormatterContext, encoding As Encoding) As Task(Of InputFormatterResult)

Parametry

encoding
Encoding

Slouží Encoding ke čtení textu požadavku.

Návraty

A Task , který po dokončení deserializuje text požadavku.

Platí pro