Sdílet prostřednictvím


TokenizerBackedParser<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>.AcceptUntil Metoda

Definice

Přetížení

AcceptUntil(TSymbolType)
AcceptUntil(TSymbolType[])
AcceptUntil(TSymbolType, TSymbolType)
AcceptUntil(TSymbolType, TSymbolType, TSymbolType)

AcceptUntil(TSymbolType)

protected public:
 void AcceptUntil(TSymbolType type);
protected internal void AcceptUntil (TSymbolType type);
member this.AcceptUntil : 'SymbolType -> unit
Protected Friend Sub AcceptUntil (type As TSymbolType)

Parametry

type
TSymbolType

Platí pro

AcceptUntil(TSymbolType[])

protected public:
 void AcceptUntil(... cli::array <TSymbolType> ^ types);
protected internal void AcceptUntil (params TSymbolType[] types);
member this.AcceptUntil : 'SymbolType[] -> unit
Protected Friend Sub AcceptUntil (ParamArray types As TSymbolType())

Parametry

types
TSymbolType[]

Platí pro

AcceptUntil(TSymbolType, TSymbolType)

protected public:
 void AcceptUntil(TSymbolType type1, TSymbolType type2);
protected internal void AcceptUntil (TSymbolType type1, TSymbolType type2);
member this.AcceptUntil : 'SymbolType * 'SymbolType -> unit
Protected Friend Sub AcceptUntil (type1 As TSymbolType, type2 As TSymbolType)

Parametry

type1
TSymbolType
type2
TSymbolType

Platí pro

AcceptUntil(TSymbolType, TSymbolType, TSymbolType)

protected public:
 void AcceptUntil(TSymbolType type1, TSymbolType type2, TSymbolType type3);
protected internal void AcceptUntil (TSymbolType type1, TSymbolType type2, TSymbolType type3);
member this.AcceptUntil : 'SymbolType * 'SymbolType * 'SymbolType -> unit
Protected Friend Sub AcceptUntil (type1 As TSymbolType, type2 As TSymbolType, type3 As TSymbolType)

Parametry

type1
TSymbolType
type2
TSymbolType
type3
TSymbolType

Platí pro