Sdílet prostřednictvím


TokenizerBackedParser<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>.AcceptWhile Metoda

Definice

Přetížení

AcceptWhile(TSymbolType, TSymbolType)
AcceptWhile(TSymbolType[])
AcceptWhile(TSymbolType, TSymbolType, TSymbolType)
AcceptWhile(Func<TSymbol,Boolean>)
AcceptWhile(TSymbolType)

AcceptWhile(TSymbolType, TSymbolType)

protected public:
 void AcceptWhile(TSymbolType type1, TSymbolType type2);
protected internal void AcceptWhile (TSymbolType type1, TSymbolType type2);
member this.AcceptWhile : 'SymbolType * 'SymbolType -> unit
Protected Friend Sub AcceptWhile (type1 As TSymbolType, type2 As TSymbolType)

Parametry

type1
TSymbolType
type2
TSymbolType

Platí pro

AcceptWhile(TSymbolType[])

protected public:
 void AcceptWhile(... cli::array <TSymbolType> ^ types);
protected internal void AcceptWhile (params TSymbolType[] types);
member this.AcceptWhile : 'SymbolType[] -> unit
Protected Friend Sub AcceptWhile (ParamArray types As TSymbolType())

Parametry

types
TSymbolType[]

Platí pro

AcceptWhile(TSymbolType, TSymbolType, TSymbolType)

protected public:
 void AcceptWhile(TSymbolType type1, TSymbolType type2, TSymbolType type3);
protected internal void AcceptWhile (TSymbolType type1, TSymbolType type2, TSymbolType type3);
member this.AcceptWhile : 'SymbolType * 'SymbolType * 'SymbolType -> unit
Protected Friend Sub AcceptWhile (type1 As TSymbolType, type2 As TSymbolType, type3 As TSymbolType)

Parametry

type1
TSymbolType
type2
TSymbolType
type3
TSymbolType

Platí pro

AcceptWhile(Func<TSymbol,Boolean>)

protected public:
 void AcceptWhile(Func<TSymbol, bool> ^ condition);
protected internal void AcceptWhile (Func<TSymbol,bool> condition);
member this.AcceptWhile : Func<'Symbol, bool (requires 'Symbol :> Microsoft.AspNetCore.Razor.Tokenizer.Symbols.SymbolBase<'SymbolType>)> -> unit
Protected Friend Sub AcceptWhile (condition As Func(Of TSymbol, Boolean))

Parametry

condition
Func<TSymbol,Boolean>

Platí pro

AcceptWhile(TSymbolType)

protected public:
 void AcceptWhile(TSymbolType type);
protected internal void AcceptWhile (TSymbolType type);
member this.AcceptWhile : 'SymbolType -> unit
Protected Friend Sub AcceptWhile (type As TSymbolType)

Parametry

type
TSymbolType

Platí pro