Sdílet prostřednictvím


TokenizerBackedParser<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>.ConfigureSpan Metoda

Definice

Přetížení

ConfigureSpan(Action<SpanBuilder,Action<SpanBuilder>>)
ConfigureSpan(Action<SpanBuilder>)

ConfigureSpan(Action<SpanBuilder,Action<SpanBuilder>>)

protected:
 void ConfigureSpan(Action<Microsoft::AspNetCore::Razor::Parser::SyntaxTree::SpanBuilder ^, Action<Microsoft::AspNetCore::Razor::Parser::SyntaxTree::SpanBuilder ^> ^> ^ config);
protected void ConfigureSpan (Action<Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanBuilder,Action<Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanBuilder>> config);
member this.ConfigureSpan : Action<Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanBuilder, Action<Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanBuilder>> -> unit
Protected Sub ConfigureSpan (config As Action(Of SpanBuilder, Action(Of SpanBuilder)))

Parametry

Platí pro

ConfigureSpan(Action<SpanBuilder>)

protected:
 void ConfigureSpan(Action<Microsoft::AspNetCore::Razor::Parser::SyntaxTree::SpanBuilder ^> ^ config);
protected void ConfigureSpan (Action<Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanBuilder> config);
member this.ConfigureSpan : Action<Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanBuilder> -> unit
Protected Sub ConfigureSpan (config As Action(Of SpanBuilder))

Parametry

Platí pro