Sdílet prostřednictvím


TokenizerBackedParser<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>.Optional Metoda

Definice

Přetížení

Optional(KnownSymbolType)
Optional(TSymbolType)

Optional(KnownSymbolType)

protected public:
 bool Optional(Microsoft::AspNetCore::Razor::Tokenizer::Symbols::KnownSymbolType type);
protected internal bool Optional (Microsoft.AspNetCore.Razor.Tokenizer.Symbols.KnownSymbolType type);
member this.Optional : Microsoft.AspNetCore.Razor.Tokenizer.Symbols.KnownSymbolType -> bool
Protected Friend Function Optional (type As KnownSymbolType) As Boolean

Parametry

Návraty

Platí pro

Optional(TSymbolType)

protected public:
 bool Optional(TSymbolType type);
protected internal bool Optional (TSymbolType type);
member this.Optional : 'SymbolType -> bool
Protected Friend Function Optional (type As TSymbolType) As Boolean

Parametry

type
TSymbolType

Návraty

Platí pro