AnnotatableBase.AddAnnotations Metoda

Definice

Přetížení

AddAnnotations(IEnumerable<IAnnotation>)

Přidá poznámky k tomuto objektu.

AddAnnotations(IReadOnlyDictionary<String,Object>)

Přidá poznámky k tomuto objektu.

AddAnnotations(IEnumerable<IAnnotation>)

Přidá poznámky k tomuto objektu.

public virtual void AddAnnotations (System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IAnnotation> annotations);
abstract member AddAnnotations : seq<Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IAnnotation> -> unit
override this.AddAnnotations : seq<Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IAnnotation> -> unit
Public Overridable Sub AddAnnotations (annotations As IEnumerable(Of IAnnotation))

Parametry

annotations
IEnumerable<IAnnotation>

Poznámky, které se mají přidat.

Platí pro

AddAnnotations(IReadOnlyDictionary<String,Object>)

Přidá poznámky k tomuto objektu.

public virtual void AddAnnotations (System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<string,object?> annotations);
abstract member AddAnnotations : System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<string, obj> -> unit
override this.AddAnnotations : System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<string, obj> -> unit
Public Overridable Sub AddAnnotations (annotations As IReadOnlyDictionary(Of String, Object))

Parametry

annotations
IReadOnlyDictionary<String,Object>

Poznámky, které se mají přidat.

Platí pro