IAnnotation Rozhraní

Definice

Libovolná část metadat, která mohou být uložena v objektu, který implementuje IReadOnlyAnnotatable.

Toto rozhraní obvykle používají poskytovatelé databází (a další rozšíření). Obvykle se nepoužívá v kódu aplikace.

public interface IAnnotation
type IAnnotation = interface
Public Interface IAnnotation
Odvozené

Poznámky

Další informace a příklady najdete v tématu Implementace zprostředkovatelů a rozšíření databáze .

Vlastnosti

Name

Získá klíč této poznámky.

Value

Získá hodnotu přiřazenou této poznámce.

Platí pro