Share via


Annotation Třída

Definice

Libovolná část metadat, která může být uložena v objektu, který implementuje IReadOnlyAnnotatable.

Tento typ obvykle používají poskytovatelé databáze (a další rozšíření). Obecně se nepoužívá v kódu aplikace.

public class Annotation : Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IAnnotation
type Annotation = class
    interface IAnnotation
Public Class Annotation
Implements IAnnotation
Dědičnost
Annotation
Implementuje

Poznámky

Další informace a příklady najdete v tématu Implementace zprostředkovatelů a rozšíření databáze .

Konstruktory

Annotation(String, Object)

Inicializuje novou instanci Annotation třídy.

Vlastnosti

Name

Získá klíč této poznámky.

Value

Získá hodnotu přiřazenou této poznámce.

Platí pro