Sdílet prostřednictvím


MediaTypeHeaderValue.Facets Vlastnost

Definice

IList<T> Získejte omezující MediaTypeHeaderValuevlastnosti . Omezující vlastnosti jsou periodou oddělený seznam StringSegments v .SubTypeWithoutSuffix Viz dokumentace RFC k omezujícím vlastnostem.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment> ^ Facets { System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment> Facets { get; }
member this.Facets : seq<Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment>
Public ReadOnly Property Facets As IEnumerable(Of StringSegment)

Hodnota vlastnosti

Příklady

Pro typ "application/vnd.example+json"média vlastnost dává hodnotu: {"vnd", "example"}

Platí pro