Button.Select Metoda

Definice

Vybere Button .

public void Select ();

Příklady

Následující příklad kódu přidá dva Button ovládací prvky do dokumentu a poté programově vybere první tlačítko pomocí Select metody.

Tento příklad je pro přizpůsobení na úrovni dokumentu.

private void SelectControl()
{
  Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button button1 =
    this.Controls.AddButton(25, 25, 80, 30, "button1");
  button1.Text = "Button 1";

  Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button button2 =
    this.Controls.AddButton(25, 100, 80, 30, "button2");
  button2.Text = "Button 2";
  
  // Programmatically select the first button.
  button1.Select();
}
Private Sub SelectControl()
  Dim Button1 As Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button = _
    Me.Controls.AddButton(25, 25, 80, 30, "Button1")
  Button1.Text = "Button 1"

  Dim Button2 As Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button = _
    Me.Controls.AddButton(25, 100, 80, 30, "Button2")
  Button2.Text = "Button 2"

  ' Programmatically select the first button.
  Button1.Select()
End Sub

Platí pro