Button Třída

Definice

Představuje tlačítko model Windows Forms, které lze přidat do systém Microsoft Office dokumentu aplikace Word.

[System.ComponentModel.DefaultEvent("Click")]
[System.ComponentModel.DefaultProperty("Text")]
[System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
public class Button : System.Windows.Forms.Button
Dědičnost
Button
Atributy

Poznámky

Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.ButtonJe odlišná od a System.Windows.Forms.Button . Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.ButtonMá další členy, které umožňují přidání do dokumentu aplikace Word a poskytují další metody a vlastnosti.

Nepoužívejte konstruktor k vytvoření nového Button . Použijte AddButton metodu pro přidání nového Button do dokumentu.

Vlastnosti

AltHTML
Automation
Bottom

Získá vzdálenost v bodech mezi spodním okrajem Button a horním okrajem dokumentu.

Height

Získá nebo nastaví výšku Button .

InlineShape

Načte základní InlineShape z Button .

Left

Získá nebo nastaví vzdálenost v bodech mezi levým okrajem Button a levým okrajem dokumentu.

Right

Získá vzdálenost v bodech mezi pravým okrajem Button a levým okrajem dokumentu.

Shape

Načte základní Shape z Button .

Top

Získá nebo nastaví vzdálenost v bodech mezi horním okrajem Button a horním okrajem dokumentu.

Width

Získá nebo nastaví šířku Button v bodech.

Metody

Activate()

Aktivuje Button .

Delete()

Odstraní dynamicky vytvořený Button z dokumentu a odebere ho z ControlCollection .

Select()

Vybere Button .

SetBoundsCore(Int32, Int32, Int32, Int32, BoundsSpecified)
SetVisibleCore(Boolean)

Platí pro