Sdílet prostřednictvím


Console.WriteLine Metoda

Definice

Zapíše zadaná data následovaná ukončovačem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu.

Přetížení

WriteLine(String, Object, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů následovanou aktuálním ukončovačem řádků do standardního výstupního streamu pomocí informací o zadaném formátu.

WriteLine(String)

Zapíše zadanou hodnotu řetězce následovanou ukončovačem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(Char[], Int32, Int32)

Zapíše zadaný podarray znaků Unicode následované aktuálním ukončovacím znakem řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(String, ReadOnlySpan<Object>)
WriteLine(String, Object[])

Zapíše textovou reprezentaci zadaného pole objektů následovaného aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.

WriteLine(String, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného objektu následovaného aktuálním ukončovačem řádků do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.

WriteLine(UInt64)

Zapíše textovou reprezentaci zadané 64bitové celočíselné hodnoty bez znaménka následované aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(UInt32)

Zapíše textovou reprezentaci zadané 32bitové celočíselné hodnoty bez znaménka následované aktuálním ukončovacím znakem řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(Single)

Zapíše textovou reprezentaci zadané hodnoty s plovoucí desetinou čárkou s jednou přesností následovanou aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(Double)

Zapíše textovou reprezentaci zadané hodnoty s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností následovanou aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(Int64)

Zapíše textovou reprezentaci zadané 64bitové celočíselné hodnoty s 64bitovou celočíselnou hodnotou následovanou aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(Int32)

Zapíše textovou reprezentaci zadané 32bitové celočíselné hodnoty s 32bitovou celočíselnou hodnotou následovanou aktuálním ukončovacím znakem řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(Decimal)

Zapíše textovou reprezentaci zadané Decimal hodnoty následované ukončovačem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(Char[])

Zapíše zadanou matici znaků Unicode následovanou aktuálním ukončovacím znakem řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(Char)

Zapíše zadaný znak Unicode následovaný aktuálním ukončovacím znakem řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(Boolean)

Zapíše textovou reprezentaci zadané logické hodnoty následované aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine()

Zapíše ukončovač aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(String, Object, Object, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů následovanou aktuálním ukončovačem řádků do standardního výstupního streamu pomocí informací o zadaném formátu.

WriteLine(Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného objektu následovaného ukončovačem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu.

WriteLine(String, Object, Object, Object, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů a seznamu parametrů proměnné délky následované aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.

Poznámky

Výchozí ukončovací znak řádku je řetězec, jehož hodnotou je návrat řádku následovaný kanálem řádku ("\r\n" v jazyce C# nebo vbCrLf v jazyce Visual Basic). Ukončovací znak řádku můžete změnit nastavením TextWriter.NewLine vlastnosti Out na jiný řetězec.

WriteLine(String, Object, Object)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů následovanou aktuálním ukončovačem řádků do standardního výstupního streamu pomocí informací o zadaném formátu.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1);
public static void WriteLine (string format, object? arg0, object? arg1);
public static void WriteLine (string format, object arg0, object arg1);
static member WriteLine : string * obj * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object)

Parametry

format
String

Řetězec složeného formátu.

arg0
Object

První objekt pro zápis pomocí format.

arg1
Object

Druhý objekt pro zápis pomocí format.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

format je null.

Specifikace formátu v souboru format je neplatná.

Příklady

Následující příklad ukazuje standardní specifikátory formátování pro čísla, kalendářní data a výčty.

// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using namespace System;

public enum class Color {Yellow = 1, Blue, Green};

int main() 
{
  DateTime thisDate = DateTime::Now;
  Console::Clear();

  // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
    "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
    "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
    "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
    "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
    -123, -123.45f); 

  // Format the current date in various ways.
  Console::WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
    "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
    "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
    "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
    "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
    "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
    "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
    "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
    "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
    "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
    "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
    "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
    thisDate);

  // Format a Color enumeration value in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
    "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
    Color::Green);    

};


/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
(default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
(default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
(default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using System;
class Sample
{
  enum Color {Yellow = 1, Blue, Green};
  static DateTime thisDate = DateTime.Now;

  public static void Main()
  {
    Console.Clear();

    // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
      "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
      "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
      "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
      "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      -123, -123.45f);

    // Format the current date in various ways.
    Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
      "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
      "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
      "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
      "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
      "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
      "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
      "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
      "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
      "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
      "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
      "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n",
      thisDate);

    // Format a Color enumeration value in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
      "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      Color.Green);
  }
}
/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

open System

type Color = 
  | Yellow = 1
  | Blue = 2
  | Green = 3

let thisDate = DateTime.Now

Console.Clear()

// Format a negative integer or floating-point number in various ways.
Console.WriteLine "Standard Numeric Format Specifiers"
Console.WriteLine(
  "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
  "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
  "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
  "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
  "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
  "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
  "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
  "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
  "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
  "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
  -123, -123.45f)

// Format the current date in various ways.
Console.WriteLine "Standard DateTime Format Specifiers"
Console.WriteLine(
  "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
  "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
  "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
  "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
  "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
  "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
  "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
  "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
  "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
  "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
  "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
  "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
  "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
  "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
  "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n",
  thisDate)

// Format a Color enumeration value in various ways.
Console.WriteLine "Standard Enumeration Format Specifiers"
Console.WriteLine(
  "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
  "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
  "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
  "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
  "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
  Color.Green)


// This code example produces the following results:
//
// Standard Numeric Format Specifiers
// (C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
// (D) Decimal:. . . . . . . . . -123
// (E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
// (F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
// (G) General:. . . . . . . . . -123
//   (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
// (N) Number: . . . . . . . . . -123.00
// (P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
// (R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
// (X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
//
// Standard DateTime Format Specifiers
// (d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
// (D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
// (t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
// (T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
// (f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
// (F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
// (g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
// (G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
//   (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
// (M) Month:. . . . . . . . . . June 26
// (R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
// (s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
// (u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
// (U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
// (Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
//
// Standard Enumeration Format Specifiers
// (G) General:. . . . . . . . . Green
//   (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
// (F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
// (D) Decimal number: . . . . . 3
// (X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
' This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
' Formatting for this example uses the "en-US" culture.

Class Sample
  Public Enum Color
   Yellow = 1
   Blue = 2
   Green = 3
  End Enum 'Color
  Private Shared thisDate As DateTime = DateTime.Now
  
  Public Shared Sub Main()
   Console.Clear()

   ' Format a negative integer or floating-point number in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}" & vbCrLf & _
            "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}" & vbCrLf & _
            "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}" & vbCrLf & _
            "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}" & vbCrLf & _
            "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            - 123, - 123.45F)

   ' Format the current date in various ways.
   Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(d) Short date: . . . . . . . {0:d}" & vbCrLf & _
            "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}" & vbCrLf & _
            "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}" & vbCrLf & _
            "(f) Full date/short time: . . {0:f}" & vbCrLf & _
            "(F) Full date/long time:. . . {0:F}" & vbCrLf & _
            "(g) General date/short time:. {0:g}" & vbCrLf & _
            "(G) General date/long time: . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}" & vbCrLf & _
            "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}" & vbCrLf & _
            "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}" & vbCrLf & _
            "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)" & vbCrLf & _
            "(U) Universal full date/time: {0:U}" & vbCrLf & _
            "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}" & vbCrLf, _
            thisDate)

   ' Format a Color enumeration value in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            Color.Green)
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'Standard Numeric Format Specifiers
'(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
'(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
'(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
'(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
'(G) General:. . . . . . . . . -123
'  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
'(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
'(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
'(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
'
'Standard DateTime Format Specifiers
'(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
'(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
'(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
'(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
'(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
'(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
'(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
'(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
'  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
'(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
'(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
'(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
'(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
'(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
'(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
'
'Standard Enumeration Format Specifiers
'(G) General:. . . . . . . . . Green
'  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
'(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
'(D) Decimal number: . . . . . 3
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
'

Následující příklad je kalkulačka tipu, která vypočítá 18% tip a pomocí WriteLine metody zobrazí částku původního poplatku, částku tipu a celkovou částku. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
open System

let tipRate = 0.18

let args = Environment.GetCommandLineArgs()[1..] 

if args.Length = 0 then 
  Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"
else
  match Double.TryParse args[0] with
  | true, billTotal ->
    let tip = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine $"Bill total:\t{billTotal,8:c}" 
    Console.WriteLine $"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})"
    Console.WriteLine("".PadRight(24, '-'))
    Console.WriteLine $"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}" 
  | _ ->
    Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"

// >tipcalc 52.23
//
// Bill total:    $52.23
// Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
// ------------------------
// Grand total:   $61.63
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Tato metoda používá funkci složeného formátování rozhraní .NET k převodu hodnoty objektu na jeho textovou reprezentaci a vložení této reprezentace do řetězce. Výsledný řetězec je zapsán do výstupního proudu.

Parametr format se skládá z nula nebo více spuštění textu intermixovaného s nula nebo více indexovaných zástupných symbolů, označovaných jako položky formátu, které odpovídají objektu v seznamu parametrů této metody. Proces formátování nahrazuje každou položku formátu textovým vyjádřením hodnoty odpovídajícího objektu.

Syntaxe položky formátu je {index[,alignment][:formatString]}, který určuje povinný index, volitelnou délku a zarovnání formátovaného textu a volitelný řetězec specifikátorů formátu, které řídí formátování hodnoty odpovídajícího objektu.

.NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování.

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(String)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše zadanou hodnotu řetězce následovanou ukončovačem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ value);
public static void WriteLine (string? value);
public static void WriteLine (string value);
static member WriteLine : string -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As String)

Parametry

value
String

Hodnota pro zápis

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Příklady

Příklad změní ukončovací znak řádku z výchozí hodnoty "\r\n" nebo vbCrLf na "\r\n\r\n" nebo + vbCrLfvbCrLf . Pak zavolá WriteLine() metody a WriteLine(String) , aby se zobrazil výstup do konzoly.

using namespace System;

void main()
{
  array<String^>^ lines = gcnew array<String^> { "This is the first line.", 
                         "This is the second line." };
  // Output the lines using the default newline sequence.
  Console::WriteLine("With the default new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);

  Console::WriteLine();

  // Redefine the newline characters to double space.
  Console::Out->NewLine = "\r\n\r\n";
  // Output the lines using the new newline sequence.
  Console::WriteLine("With redefined new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);
}
// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//    
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//    
//    With redefined new line characters:
//    
//    
//    
//    This is the first line.
//    
//    This is the second line.
string[] lines = { "This is the first line.",
          "This is the second line." };
// Output the lines using the default newline sequence.
Console.WriteLine("With the default new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

Console.WriteLine();

// Redefine the newline characters to double space.
Console.Out.NewLine = "\r\n\r\n";
// Output the lines using the new newline sequence.
Console.WriteLine("With redefined new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//
//    With redefined new line characters:
//
//
//
//    This is the first line.
//
//    This is the second line.
let lines = 
  [ "This is the first line."
   "This is the second line." ]
   
// Output the lines using the default newline sequence.
Console.WriteLine "With the default new line characters:"
Console.WriteLine()
for line in lines do
  Console.WriteLine line

Console.WriteLine()

// Redefine the newline characters to double space.
Console.Out.NewLine <- "\r\n\r\n"
// Output the lines using the new newline sequence.
Console.WriteLine "With redefined new line characters:"
Console.WriteLine()
for line in lines do
  Console.WriteLine line

// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//
//    With redefined new line characters:
//
//
//
//    This is the first line.
//
//    This is the second line.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim lines() As String = { "This is the first line.", _
                "This is the second line." }
   ' Output the lines using the default newline sequence.
   Console.WriteLine("With the default new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
   Console.WriteLine()
   
   ' Redefine the newline characters to double space.
   Console.Out.NewLine = vbCrLf + vbCrLf
   ' Output the lines using the new newline sequence.
   Console.WriteLine("With redefined new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    With the default new line characters:
'    
'    This is the first line.
'    This is the second line.
'    
'    With redefined new line characters:
'    
'    
'    
'    This is the first line.
'    
'    This is the second line.

Poznámky

Pokud je nullhodnota , zapíše se do standardního výstupního datového proudu pouze ukončovací znak řádku.

Další informace o ukončovači čar najdete v části Poznámky metody WriteLine() .

Viz také

Platí pro

WriteLine(Char[], Int32, Int32)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše zadaný podarray znaků Unicode následované aktuálním ukončovacím znakem řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(cli::array <char> ^ buffer, int index, int count);
public static void WriteLine (char[] buffer, int index, int count);
static member WriteLine : char[] * int * int -> unit
Public Shared Sub WriteLine (buffer As Char(), index As Integer, count As Integer)

Parametry

buffer
Char[]

Pole znaků Unicode.

index
Int32

Počáteční pozice v buffer.

count
Int32

Počet znaků k zápisu.

Výjimky

buffer je null.

index nebo count je menší než nula.

index plus count zadejte pozici, která není v rámci buffer.

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Poznámky

Tato metoda zapisuje count znaky začínající na pozici index do standardního výstupního datového buffer proudu.

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(String, ReadOnlySpan<Object>)

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, ReadOnlySpan<System::Object ^> arg);
public static void WriteLine (string format, scoped ReadOnlySpan<object?> arg);
static member WriteLine : string * ReadOnlySpan<obj> -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg As ReadOnlySpan(Of Object))

Parametry

format
String

Platí pro

WriteLine(String, Object[])

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše textovou reprezentaci zadaného pole objektů následovaného aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, ... cli::array <System::Object ^> ^ arg);
public static void WriteLine (string format, params object?[]? arg);
public static void WriteLine (string format, params object[] arg);
static member WriteLine : string * obj[] -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, ParamArray arg As Object())

Parametry

format
String

Řetězec složeného formátu.

arg
Object[]

Pole objektů pro zápis pomocí format.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

format nebo arg je null.

Specifikace formátu v souboru format je neplatná.

Příklady

Následující příklad ukazuje standardní specifikátory formátování pro čísla, kalendářní data a výčty.

// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using namespace System;

public enum class Color {Yellow = 1, Blue, Green};

int main() 
{
  DateTime thisDate = DateTime::Now;
  Console::Clear();

  // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
    "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
    "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
    "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
    "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
    -123, -123.45f); 

  // Format the current date in various ways.
  Console::WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
    "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
    "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
    "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
    "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
    "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
    "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
    "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
    "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
    "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
    "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
    "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
    thisDate);

  // Format a Color enumeration value in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
    "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
    Color::Green);    

};


/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
(default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
(default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
(default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using System;
class Sample
{
  enum Color {Yellow = 1, Blue, Green};
  static DateTime thisDate = DateTime.Now;

  public static void Main()
  {
    Console.Clear();

    // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
      "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
      "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
      "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
      "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      -123, -123.45f);

    // Format the current date in various ways.
    Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
      "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
      "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
      "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
      "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
      "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
      "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
      "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
      "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
      "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
      "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
      "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n",
      thisDate);

    // Format a Color enumeration value in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
      "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      Color.Green);
  }
}
/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

open System

type Color = 
  | Yellow = 1
  | Blue = 2
  | Green = 3

let thisDate = DateTime.Now

Console.Clear()

// Format a negative integer or floating-point number in various ways.
Console.WriteLine "Standard Numeric Format Specifiers"
Console.WriteLine(
  "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
  "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
  "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
  "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
  "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
  "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
  "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
  "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
  "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
  "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
  -123, -123.45f)

// Format the current date in various ways.
Console.WriteLine "Standard DateTime Format Specifiers"
Console.WriteLine(
  "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
  "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
  "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
  "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
  "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
  "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
  "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
  "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
  "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
  "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
  "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
  "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
  "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
  "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
  "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n",
  thisDate)

// Format a Color enumeration value in various ways.
Console.WriteLine "Standard Enumeration Format Specifiers"
Console.WriteLine(
  "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
  "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
  "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
  "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
  "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
  Color.Green)


// This code example produces the following results:
//
// Standard Numeric Format Specifiers
// (C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
// (D) Decimal:. . . . . . . . . -123
// (E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
// (F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
// (G) General:. . . . . . . . . -123
//   (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
// (N) Number: . . . . . . . . . -123.00
// (P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
// (R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
// (X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
//
// Standard DateTime Format Specifiers
// (d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
// (D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
// (t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
// (T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
// (f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
// (F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
// (g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
// (G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
//   (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
// (M) Month:. . . . . . . . . . June 26
// (R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
// (s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
// (u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
// (U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
// (Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
//
// Standard Enumeration Format Specifiers
// (G) General:. . . . . . . . . Green
//   (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
// (F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
// (D) Decimal number: . . . . . 3
// (X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
' This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
' Formatting for this example uses the "en-US" culture.

Class Sample
  Public Enum Color
   Yellow = 1
   Blue = 2
   Green = 3
  End Enum 'Color
  Private Shared thisDate As DateTime = DateTime.Now
  
  Public Shared Sub Main()
   Console.Clear()

   ' Format a negative integer or floating-point number in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}" & vbCrLf & _
            "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}" & vbCrLf & _
            "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}" & vbCrLf & _
            "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}" & vbCrLf & _
            "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            - 123, - 123.45F)

   ' Format the current date in various ways.
   Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(d) Short date: . . . . . . . {0:d}" & vbCrLf & _
            "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}" & vbCrLf & _
            "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}" & vbCrLf & _
            "(f) Full date/short time: . . {0:f}" & vbCrLf & _
            "(F) Full date/long time:. . . {0:F}" & vbCrLf & _
            "(g) General date/short time:. {0:g}" & vbCrLf & _
            "(G) General date/long time: . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}" & vbCrLf & _
            "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}" & vbCrLf & _
            "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}" & vbCrLf & _
            "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)" & vbCrLf & _
            "(U) Universal full date/time: {0:U}" & vbCrLf & _
            "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}" & vbCrLf, _
            thisDate)

   ' Format a Color enumeration value in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            Color.Green)
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'Standard Numeric Format Specifiers
'(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
'(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
'(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
'(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
'(G) General:. . . . . . . . . -123
'  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
'(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
'(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
'(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
'
'Standard DateTime Format Specifiers
'(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
'(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
'(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
'(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
'(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
'(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
'(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
'(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
'  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
'(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
'(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
'(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
'(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
'(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
'(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
'
'Standard Enumeration Format Specifiers
'(G) General:. . . . . . . . . Green
'  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
'(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
'(D) Decimal number: . . . . . 3
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
'

Následující příklad je kalkulačka tipu, která vypočítá 18% tip a pomocí WriteLine metody zobrazí částku původního poplatku, částku tipu a celkovou částku. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
open System

let tipRate = 0.18

let args = Environment.GetCommandLineArgs()[1..] 

if args.Length = 0 then 
  Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"
else
  match Double.TryParse args[0] with
  | true, billTotal ->
    let tip = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine $"Bill total:\t{billTotal,8:c}" 
    Console.WriteLine $"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})"
    Console.WriteLine("".PadRight(24, '-'))
    Console.WriteLine $"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}" 
  | _ ->
    Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"

// >tipcalc 52.23
//
// Bill total:    $52.23
// Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
// ------------------------
// Grand total:   $61.63
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Tato metoda používá funkci složeného formátování rozhraní .NET k převodu hodnoty objektu na jeho textovou reprezentaci a vložení této reprezentace do řetězce. Výsledný řetězec je zapsán do výstupního proudu.

Parametr format se skládá z nula nebo více spuštění textu intermixovaného s nula nebo více indexovaných zástupných symbolů, označovaných jako položky formátu, které odpovídají objektu v seznamu parametrů této metody. Proces formátování nahrazuje každou položku formátu textovým vyjádřením hodnoty odpovídajícího objektu.

Syntaxe položky formátu je {index[,alignment][:formatString]}, který určuje povinný index, volitelnou délku a zarovnání formátovaného textu a volitelný řetězec specifikátorů formátu, které řídí formátování hodnoty odpovídajícího objektu.

.NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování.

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Poznámky pro volající

Tato metoda není volána kódem jazyka C++. Kompilátor jazyka C++ překládá volání System.Console.WriteLine , která jako volání WriteLine(String, Object, Object, Object, Object)obsahují řetězec a seznam čtyř nebo více parametrů objektu. Řeší volání System.Console.WriteLine , která jako volání WriteLine(String, Object)obsahují řetězec a pole objektů.

Viz také

Platí pro

WriteLine(String, Object)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše textovou reprezentaci zadaného objektu následovaného aktuálním ukončovačem řádků do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0);
public static void WriteLine (string format, object? arg0);
public static void WriteLine (string format, object arg0);
static member WriteLine : string * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object)

Parametry

format
String

Řetězec složeného formátu.

arg0
Object

Objekt pro zápis pomocí format.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

format je null.

Specifikace formátu v souboru format je neplatná.

Příklady

Následující příklad volá metodu WriteLine(String, Object) pro zobrazení pěti náhodně vygenerovaných Boolean hodnot.

Random rnd = new Random();
// Generate five random Boolean values.
for (int ctr = 1; ctr <= 5; ctr++) {
  bool bln = rnd.Next(0, 2) == 1;
  Console.WriteLine($"True or False: {bln}");
}

// The example displays an output similar to the following:
//    True or False: False
//    True or False: True
//    True or False: False
//    True or False: False
//    True or False: True
let rnd = Random()

// Generate five random Boolean values.
for _ = 1 to 5 do
  let bln = rnd.Next(0, 2) = 1
  Console.WriteLine $"True or False: {bln}"

// The example displays an output similar to the following:
//    True or False: False
//    True or False: True
//    True or False: False
//    True or False: False
//    True or False: True
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()
   ' Generate five random Boolean values.
   For ctr As Integer = 1 To 5
     Dim bool As Boolean = Convert.ToBoolean(rnd.Next(0, 2))
     Console.WriteLine("True or False: {0}", bool)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    True or False: False
'    True or False: True
'    True or False: False
'    True or False: False
'    True or False: True

Následující příklad volá metodu WriteLine(String, Object) pro zobrazení aktuálního data. Všimněte si, že položka formátu v argumentu format používá řetězec standardního formátu data a času "D" k zobrazení data v dlouhém formátu data aktuální jazykové verze.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine("Today's date: {0:D}", DateTime.Now);
  }
}
// The example displays output like the following:
//    Today's date: Monday, April 1, 2019
open System

Console.WriteLine $"Today's date: {DateTime.Now:D}"

// The example displays output like the following:
//    Today's date: Tuesday, December 28, 2021
Module Example
  Public Sub Main()
   Console.WriteLine("Today's date: {0:D}", DateTime.Now)
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    Today's date: Friday, April 1, 2016

Poznámky

Tato metoda používá funkci složeného formátování rozhraní .NET k převodu hodnoty objektu na jeho textovou reprezentaci a vložení této reprezentace do řetězce. Výsledný řetězec je zapsán do výstupního proudu.

Parametr format se skládá z nula nebo více spuštění textu intermixovaného s nula nebo více indexovaných zástupných symbolů, označovaných jako položky formátu, které odpovídají objektu v seznamu parametrů této metody. Proces formátování nahrazuje každou položku formátu textovým vyjádřením hodnoty odpovídajícího objektu.

Syntaxe položky formátu je {index[,alignment][:formatString]}, který určuje povinný index, volitelnou délku a zarovnání formátovaného textu a volitelný řetězec specifikátorů formátu, které řídí formátování hodnoty odpovídajícího objektu.

.NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování.

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(UInt64)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Zapíše textovou reprezentaci zadané 64bitové celočíselné hodnoty bez znaménka následované aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(System::UInt64 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static void WriteLine (ulong value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member WriteLine : uint64 -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As ULong)

Parametry

value
UInt64

Hodnota pro zápis

Atributy

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Příklady

Následující příklad je kalkulačka tipu, která vypočítá 18% tip a pomocí WriteLine metody zobrazí částku původního poplatku, částku tipu a celkovou částku. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
open System

let tipRate = 0.18

let args = Environment.GetCommandLineArgs()[1..] 

if args.Length = 0 then 
  Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"
else
  match Double.TryParse args[0] with
  | true, billTotal ->
    let tip = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine $"Bill total:\t{billTotal,8:c}" 
    Console.WriteLine $"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})"
    Console.WriteLine("".PadRight(24, '-'))
    Console.WriteLine $"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}" 
  | _ ->
    Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"

// >tipcalc 52.23
//
// Bill total:    $52.23
// Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
// ------------------------
// Grand total:   $61.63
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Textová reprezentace je value vytvořena voláním UInt64.ToString metody .

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(UInt32)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Zapíše textovou reprezentaci zadané 32bitové celočíselné hodnoty bez znaménka následované aktuálním ukončovacím znakem řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(System::UInt32 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static void WriteLine (uint value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member WriteLine : uint32 -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As UInteger)

Parametry

value
UInt32

Hodnota pro zápis

Atributy

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Příklady

Následující příklad je kalkulačka tipu, která vypočítá 18% tip a pomocí WriteLine metody zobrazí částku původního poplatku, částku tipu a celkovou částku. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
open System

let tipRate = 0.18

let args = Environment.GetCommandLineArgs()[1..] 

if args.Length = 0 then 
  Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"
else
  match Double.TryParse args[0] with
  | true, billTotal ->
    let tip = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine $"Bill total:\t{billTotal,8:c}" 
    Console.WriteLine $"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})"
    Console.WriteLine("".PadRight(24, '-'))
    Console.WriteLine $"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}" 
  | _ ->
    Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"

// >tipcalc 52.23
//
// Bill total:    $52.23
// Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
// ------------------------
// Grand total:   $61.63
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Textová reprezentace je value vytvořena voláním UInt32.ToString metody .

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Single)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše textovou reprezentaci zadané hodnoty s plovoucí desetinou čárkou s jednou přesností následovanou aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(float value);
public static void WriteLine (float value);
static member WriteLine : single -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Single)

Parametry

value
Single

Hodnota pro zápis

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Příklady

Následující příklad je kalkulačka tipu, která vypočítá 18% tip a pomocí WriteLine metody zobrazí částku původního poplatku, částku tipu a celkovou částku. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
open System

let tipRate = 0.18

let args = Environment.GetCommandLineArgs()[1..] 

if args.Length = 0 then 
  Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"
else
  match Double.TryParse args[0] with
  | true, billTotal ->
    let tip = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine $"Bill total:\t{billTotal,8:c}" 
    Console.WriteLine $"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})"
    Console.WriteLine("".PadRight(24, '-'))
    Console.WriteLine $"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}" 
  | _ ->
    Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"

// >tipcalc 52.23
//
// Bill total:    $52.23
// Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
// ------------------------
// Grand total:   $61.63
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Textová reprezentace je value vytvořena voláním Single.ToString metody .

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Double)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše textovou reprezentaci zadané hodnoty s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností následovanou aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(double value);
public static void WriteLine (double value);
static member WriteLine : double -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Double)

Parametry

value
Double

Hodnota pro zápis

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Příklady

Následující příklad je kalkulačka tipu, která vypočítá 18% tip a pomocí WriteLine metody zobrazí částku původního poplatku, částku tipu a celkovou částku. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
open System

let tipRate = 0.18

let args = Environment.GetCommandLineArgs()[1..] 

if args.Length = 0 then 
  Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"
else
  match Double.TryParse args[0] with
  | true, billTotal ->
    let tip = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine $"Bill total:\t{billTotal,8:c}" 
    Console.WriteLine $"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})"
    Console.WriteLine("".PadRight(24, '-'))
    Console.WriteLine $"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}" 
  | _ ->
    Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"

// >tipcalc 52.23
//
// Bill total:    $52.23
// Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
// ------------------------
// Grand total:   $61.63
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Textová reprezentace je value vytvořena voláním Double.ToString metody .

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Int64)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše textovou reprezentaci zadané 64bitové celočíselné hodnoty s 64bitovou celočíselnou hodnotou následovanou aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(long value);
public static void WriteLine (long value);
static member WriteLine : int64 -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Long)

Parametry

value
Int64

Hodnota pro zápis

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Příklady

Následující příklad je kalkulačka tipu, která vypočítá 18% tip a pomocí WriteLine metody zobrazí částku původního poplatku, částku tipu a celkovou částku. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
open System

let tipRate = 0.18

let args = Environment.GetCommandLineArgs()[1..] 

if args.Length = 0 then 
  Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"
else
  match Double.TryParse args[0] with
  | true, billTotal ->
    let tip = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine $"Bill total:\t{billTotal,8:c}" 
    Console.WriteLine $"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})"
    Console.WriteLine("".PadRight(24, '-'))
    Console.WriteLine $"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}" 
  | _ ->
    Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"

// >tipcalc 52.23
//
// Bill total:    $52.23
// Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
// ------------------------
// Grand total:   $61.63
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Textová reprezentace je value vytvořena voláním Int64.ToString metody .

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Int32)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše textovou reprezentaci zadané 32bitové celočíselné hodnoty s 32bitovou celočíselnou hodnotou následovanou aktuálním ukončovacím znakem řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(int value);
public static void WriteLine (int value);
static member WriteLine : int -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Integer)

Parametry

value
Int32

Hodnota pro zápis

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Příklady

Následující příklad je kalkulačka tipu, která vypočítá 18% tip a pomocí WriteLine metody zobrazí částku původního poplatku, částku tipu a celkovou částku. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
open System

let tipRate = 0.18

let args = Environment.GetCommandLineArgs()[1..] 

if args.Length = 0 then 
  Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"
else
  match Double.TryParse args[0] with
  | true, billTotal ->
    let tip = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine $"Bill total:\t{billTotal,8:c}" 
    Console.WriteLine $"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})"
    Console.WriteLine("".PadRight(24, '-'))
    Console.WriteLine $"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}" 
  | _ ->
    Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"

// >tipcalc 52.23
//
// Bill total:    $52.23
// Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
// ------------------------
// Grand total:   $61.63
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Textová reprezentace je value vytvořena voláním Int32.ToString metody .

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Decimal)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše textovou reprezentaci zadané Decimal hodnoty následované ukončovačem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(System::Decimal value);
public static void WriteLine (decimal value);
static member WriteLine : decimal -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Decimal)

Parametry

value
Decimal

Hodnota pro zápis

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Příklady

Následující příklad je kalkulačka tipu, která vypočítá 18% tip a pomocí WriteLine metody zobrazí částku původního poplatku, částku tipu a celkovou částku. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
open System

let tipRate = 0.18

let args = Environment.GetCommandLineArgs()[1..] 

if args.Length = 0 then 
  Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"
else
  match Double.TryParse args[0] with
  | true, billTotal ->
    let tip = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine $"Bill total:\t{billTotal,8:c}" 
    Console.WriteLine $"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})"
    Console.WriteLine("".PadRight(24, '-'))
    Console.WriteLine $"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}" 
  | _ ->
    Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"

// >tipcalc 52.23
//
// Bill total:    $52.23
// Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
// ------------------------
// Grand total:   $61.63
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Textová reprezentace je value vytvořena voláním Decimal.ToString metody .

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Char[])

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše zadanou matici znaků Unicode následovanou aktuálním ukončovacím znakem řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(cli::array <char> ^ buffer);
public static void WriteLine (char[]? buffer);
public static void WriteLine (char[] buffer);
static member WriteLine : char[] -> unit
Public Shared Sub WriteLine (buffer As Char())

Parametry

buffer
Char[]

Pole znaků Unicode.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Poznámky

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Char)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše zadaný znak Unicode následovaný aktuálním ukončovacím znakem řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(char value);
public static void WriteLine (char value);
static member WriteLine : char -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Char)

Parametry

value
Char

Hodnota pro zápis

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Příklady

Následující příklad je kalkulačka tipu, která vypočítá 18% tip a pomocí WriteLine metody zobrazí částku původního poplatku, částku tipu a celkovou částku. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
open System

let tipRate = 0.18

let args = Environment.GetCommandLineArgs()[1..] 

if args.Length = 0 then 
  Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"
else
  match Double.TryParse args[0] with
  | true, billTotal ->
    let tip = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine $"Bill total:\t{billTotal,8:c}" 
    Console.WriteLine $"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})"
    Console.WriteLine("".PadRight(24, '-'))
    Console.WriteLine $"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}" 
  | _ ->
    Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"

// >tipcalc 52.23
//
// Bill total:    $52.23
// Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
// ------------------------
// Grand total:   $61.63
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Boolean)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše textovou reprezentaci zadané logické hodnoty následované aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(bool value);
public static void WriteLine (bool value);
static member WriteLine : bool -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Boolean)

Parametry

value
Boolean

Hodnota pro zápis

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Příklady

Následující příklad vygeneruje deset náhodných celých čísel a použije metodu Console.WriteLine(Boolean) k označení, zda jsou sudé.

using namespace System;

void main()
{
  // Assign 10 random integers to an array.
  Random^ rnd = gcnew Random();
  array<Int32>^ numbers = gcnew array<Int32>(10); 
  for (int ctr = 0; ctr <= numbers->GetUpperBound(0); ctr++)
   numbers[ctr] = rnd->Next();

  // Determine whether the numbers are even or odd.
  for each (Int32 number in numbers) {
   bool even = (number % 2 == 0);
   Console::WriteLine("Is {0} even:", number);
   Console::WriteLine(even);
   Console::WriteLine();   
  }
}
// Assign 10 random integers to an array.
Random rnd = new Random();
int[] numbers = new int[10];
for (int ctr = 0; ctr <= numbers.GetUpperBound(0); ctr++)
  numbers[ctr] = rnd.Next();

// Determine whether the numbers are even or odd.
foreach (var number in numbers) {
  bool even = (number % 2 == 0);
  Console.WriteLine("Is {0} even:", number);
  Console.WriteLine(even);
  Console.WriteLine();
}
// Assign 10 random integers to an array.
let rnd = Random()
let numbers = 
  [ for _ = 0 to 9 do
    rnd.Next()]

// Determine whether the numbers are even or odd.
for number in numbers do
  let even = number % 2 = 0
  Console.WriteLine $"Is {number} even:"
  Console.WriteLine even
  Console.WriteLine()
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Assign 10 random integers to an array.
   Dim rnd As New Random()
   Dim numbers(9) As Integer
   For ctr As Integer = 0 To numbers.GetUpperBound(0)
     numbers(ctr) = rnd.Next
   Next
   
   ' Determine whether the numbers are even or odd.
   For Each number In numbers
     Dim even As Boolean = (number mod 2 = 0)
     Console.WriteLine("Is {0} even:", number)
     Console.WriteLine(even)
     Console.WriteLine()   
   Next
  End Sub
End Module

Poznámky

Textová reprezentace je value vytvořena voláním Boolean.ToString metody .

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine()

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše ukončovač aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine();
public static void WriteLine ();
static member WriteLine : unit -> unit
Public Shared Sub WriteLine ()

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Příklady

Příklad změní ukončovací znak řádku z výchozí hodnoty "\r\n" nebo vbCrLf na "\r\n\r\n" nebo + vbCrLfvbCrLf . Pak zavolá WriteLine() metody a WriteLine(String) , aby se zobrazil výstup do konzoly.

using namespace System;

void main()
{
  array<String^>^ lines = gcnew array<String^> { "This is the first line.", 
                         "This is the second line." };
  // Output the lines using the default newline sequence.
  Console::WriteLine("With the default new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);

  Console::WriteLine();

  // Redefine the newline characters to double space.
  Console::Out->NewLine = "\r\n\r\n";
  // Output the lines using the new newline sequence.
  Console::WriteLine("With redefined new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);
}
// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//    
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//    
//    With redefined new line characters:
//    
//    
//    
//    This is the first line.
//    
//    This is the second line.
string[] lines = { "This is the first line.",
          "This is the second line." };
// Output the lines using the default newline sequence.
Console.WriteLine("With the default new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

Console.WriteLine();

// Redefine the newline characters to double space.
Console.Out.NewLine = "\r\n\r\n";
// Output the lines using the new newline sequence.
Console.WriteLine("With redefined new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//
//    With redefined new line characters:
//
//
//
//    This is the first line.
//
//    This is the second line.
let lines = 
  [ "This is the first line."
   "This is the second line." ]
   
// Output the lines using the default newline sequence.
Console.WriteLine "With the default new line characters:"
Console.WriteLine()
for line in lines do
  Console.WriteLine line

Console.WriteLine()

// Redefine the newline characters to double space.
Console.Out.NewLine <- "\r\n\r\n"
// Output the lines using the new newline sequence.
Console.WriteLine "With redefined new line characters:"
Console.WriteLine()
for line in lines do
  Console.WriteLine line

// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//
//    With redefined new line characters:
//
//
//
//    This is the first line.
//
//    This is the second line.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim lines() As String = { "This is the first line.", _
                "This is the second line." }
   ' Output the lines using the default newline sequence.
   Console.WriteLine("With the default new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
   Console.WriteLine()
   
   ' Redefine the newline characters to double space.
   Console.Out.NewLine = vbCrLf + vbCrLf
   ' Output the lines using the new newline sequence.
   Console.WriteLine("With redefined new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    With the default new line characters:
'    
'    This is the first line.
'    This is the second line.
'    
'    With redefined new line characters:
'    
'    
'    
'    This is the first line.
'    
'    This is the second line.

Poznámky

Výchozí ukončovací znak řádku je řetězec, jehož hodnotou je návrat řádku následovaný kanálem řádku ("\r\n" v jazyce C# nebo vbCrLf v jazyce Visual Basic). Ukončovací znak řádku můžete změnit nastavením TextWriter.NewLine vlastnosti Out na jiný řetězec. Příklad uvádí ukázku.

Viz také

Platí pro

WriteLine(String, Object, Object, Object)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů následovanou aktuálním ukončovačem řádků do standardního výstupního streamu pomocí informací o zadaném formátu.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1, System::Object ^ arg2);
public static void WriteLine (string format, object? arg0, object? arg1, object? arg2);
public static void WriteLine (string format, object arg0, object arg1, object arg2);
static member WriteLine : string * obj * obj * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object, arg2 As Object)

Parametry

format
String

Řetězec složeného formátu.

arg0
Object

První objekt pro zápis pomocí format.

arg1
Object

Druhý objekt pro zápis pomocí format.

arg2
Object

Třetí objekt pro zápis pomocí format.

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

format je null.

Specifikace formátu v souboru format je neplatná.

Příklady

Následující příklad ukazuje standardní specifikátory formátování pro čísla, kalendářní data a výčty.

// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using namespace System;

public enum class Color {Yellow = 1, Blue, Green};

int main() 
{
  DateTime thisDate = DateTime::Now;
  Console::Clear();

  // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
    "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
    "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
    "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
    "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
    -123, -123.45f); 

  // Format the current date in various ways.
  Console::WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
    "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
    "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
    "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
    "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
    "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
    "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
    "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
    "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
    "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
    "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
    "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
    thisDate);

  // Format a Color enumeration value in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
    "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
    Color::Green);    

};


/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
(default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
(default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
(default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using System;
class Sample
{
  enum Color {Yellow = 1, Blue, Green};
  static DateTime thisDate = DateTime.Now;

  public static void Main()
  {
    Console.Clear();

    // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
      "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
      "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
      "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
      "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      -123, -123.45f);

    // Format the current date in various ways.
    Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
      "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
      "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
      "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
      "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
      "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
      "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
      "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
      "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
      "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
      "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
      "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n",
      thisDate);

    // Format a Color enumeration value in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
      "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      Color.Green);
  }
}
/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

open System

type Color = 
  | Yellow = 1
  | Blue = 2
  | Green = 3

let thisDate = DateTime.Now

Console.Clear()

// Format a negative integer or floating-point number in various ways.
Console.WriteLine "Standard Numeric Format Specifiers"
Console.WriteLine(
  "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
  "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
  "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
  "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
  "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
  "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
  "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
  "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
  "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
  "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
  -123, -123.45f)

// Format the current date in various ways.
Console.WriteLine "Standard DateTime Format Specifiers"
Console.WriteLine(
  "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
  "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
  "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
  "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
  "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
  "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
  "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
  "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
  "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
  "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
  "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
  "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
  "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
  "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
  "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n",
  thisDate)

// Format a Color enumeration value in various ways.
Console.WriteLine "Standard Enumeration Format Specifiers"
Console.WriteLine(
  "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
  "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
  "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
  "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
  "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
  Color.Green)


// This code example produces the following results:
//
// Standard Numeric Format Specifiers
// (C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
// (D) Decimal:. . . . . . . . . -123
// (E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
// (F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
// (G) General:. . . . . . . . . -123
//   (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
// (N) Number: . . . . . . . . . -123.00
// (P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
// (R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
// (X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
//
// Standard DateTime Format Specifiers
// (d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
// (D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
// (t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
// (T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
// (f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
// (F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
// (g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
// (G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
//   (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
// (M) Month:. . . . . . . . . . June 26
// (R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
// (s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
// (u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
// (U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
// (Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
//
// Standard Enumeration Format Specifiers
// (G) General:. . . . . . . . . Green
//   (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
// (F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
// (D) Decimal number: . . . . . 3
// (X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
' This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
' Formatting for this example uses the "en-US" culture.

Class Sample
  Public Enum Color
   Yellow = 1
   Blue = 2
   Green = 3
  End Enum 'Color
  Private Shared thisDate As DateTime = DateTime.Now
  
  Public Shared Sub Main()
   Console.Clear()

   ' Format a negative integer or floating-point number in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}" & vbCrLf & _
            "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}" & vbCrLf & _
            "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}" & vbCrLf & _
            "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}" & vbCrLf & _
            "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            - 123, - 123.45F)

   ' Format the current date in various ways.
   Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(d) Short date: . . . . . . . {0:d}" & vbCrLf & _
            "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}" & vbCrLf & _
            "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}" & vbCrLf & _
            "(f) Full date/short time: . . {0:f}" & vbCrLf & _
            "(F) Full date/long time:. . . {0:F}" & vbCrLf & _
            "(g) General date/short time:. {0:g}" & vbCrLf & _
            "(G) General date/long time: . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}" & vbCrLf & _
            "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}" & vbCrLf & _
            "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}" & vbCrLf & _
            "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)" & vbCrLf & _
            "(U) Universal full date/time: {0:U}" & vbCrLf & _
            "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}" & vbCrLf, _
            thisDate)

   ' Format a Color enumeration value in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            Color.Green)
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'Standard Numeric Format Specifiers
'(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
'(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
'(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
'(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
'(G) General:. . . . . . . . . -123
'  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
'(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
'(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
'(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
'
'Standard DateTime Format Specifiers
'(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
'(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
'(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
'(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
'(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
'(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
'(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
'(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
'  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
'(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
'(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
'(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
'(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
'(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
'(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
'
'Standard Enumeration Format Specifiers
'(G) General:. . . . . . . . . Green
'  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
'(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
'(D) Decimal number: . . . . . 3
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
'

Následující příklad je kalkulačka tipu, která vypočítá 18% tip a pomocí WriteLine metody zobrazí částku původního poplatku, částku tipu a celkovou částku. V tomto příkladu je konzolová aplikace, která vyžaduje, aby uživatel zadat částku původního účtu jako parametr příkazového řádku.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
open System

let tipRate = 0.18

let args = Environment.GetCommandLineArgs()[1..] 

if args.Length = 0 then 
  Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"
else
  match Double.TryParse args[0] with
  | true, billTotal ->
    let tip = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine $"Bill total:\t{billTotal,8:c}" 
    Console.WriteLine $"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})"
    Console.WriteLine("".PadRight(24, '-'))
    Console.WriteLine $"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}" 
  | _ ->
    Console.WriteLine "usage: TIPCALC total"

// >tipcalc 52.23
//
// Bill total:    $52.23
// Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
// ------------------------
// Grand total:   $61.63
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Poznámky

Tato metoda používá funkci složeného formátování rozhraní .NET k převodu hodnoty objektu na jeho textovou reprezentaci a vložení této reprezentace do řetězce. Výsledný řetězec je zapsán do výstupního proudu.

Parametr format se skládá z nula nebo více spuštění textu intermixovaného s nula nebo více indexovaných zástupných symbolů, označovaných jako položky formátu, které odpovídají objektu v seznamu parametrů této metody. Proces formátování nahrazuje každou položku formátu textovým vyjádřením hodnoty odpovídajícího objektu.

Syntaxe položky formátu je {index[,alignment][:formatString]}, který určuje povinný index, volitelnou délku a zarovnání formátovaného textu a volitelný řetězec specifikátorů formátu, které řídí formátování hodnoty odpovídajícího objektu.

.NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování.

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(Object)

Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs
Zdroj:
Console.cs

Zapíše textovou reprezentaci zadaného objektu následovaného ukončovačem aktuálního řádku do standardního výstupního datového proudu.

public:
 static void WriteLine(System::Object ^ value);
public static void WriteLine (object? value);
public static void WriteLine (object value);
static member WriteLine : obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Object)

Parametry

value
Object

Hodnota pro zápis

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

Příklady

Následující příklad používá metodu WriteLine(Object) k zobrazení každé hodnoty v poli objektů konzoly.

using namespace System;

void main()
{
  array<Object^>^ values = { true, 12.632, 17908, "stringValue",
               'a', (Decimal) 16907.32 };
  for each (Object^ value in values)
   Console::WriteLine(value);
}
// The example displays the following output:
//  True
//  12.632
//  17908
//  stringValue
//  a
//  16907.32
Object[] values = { true, 12.632, 17908, "stringValue",
              'a', 16907.32m };
foreach (var value in values)
  Console.WriteLine(value);

// The example displays the following output:
//  True
//  12.632
//  17908
//  stringValue
//  a
//  16907.32
let values: obj [] = 
  [| true; 12.632; 17908; "stringValue"; 'a'; 16907.32M |]

for value in values do
  Console.WriteLine value

// The example displays the following output:
//  True
//  12.632
//  17908
//  stringValue
//  a
//  16907.32
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As Object = { True, 12.632, 17908, "stringValue",
                 "a"c, 16907.32d }
   For Each value In values
     Console.WriteLine(value)
   Next              
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  True
'  12.632
'  17908
'  stringValue
'  a
'  16907.32

Poznámky

Pokud value je null, zapíše se pouze ukončovací znak řádku. V opačném ToString případě je volána metoda pro value vytvoření řetězcové reprezentace a výsledný řetězec je zapsán do standardního výstupního datového proudu.

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Viz také

Platí pro

WriteLine(String, Object, Object, Object, Object)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů a seznamu parametrů proměnné délky následované aktuálním ukončovačem řádku do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1, System::Object ^ arg2, System::Object ^ arg3);
[System.CLSCompliant(false)]
public static void WriteLine (string format, object arg0, object arg1, object arg2, object arg3);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member WriteLine : string * obj * obj * obj * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object, arg2 As Object, arg3 As Object)

Parametry

format
String

Řetězec složeného formátu.

arg0
Object

První objekt pro zápis pomocí format.

arg1
Object

Druhý objekt pro zápis pomocí format.

arg2
Object

Třetí objekt pro zápis pomocí format.

arg3
Object

Čtvrtý objekt pro zápis pomocí format.

Atributy

Výjimky

Došlo k vstupně-výstupní chybě.

format je null.

Specifikace formátu v souboru format je neplatná.

Příklady

Následující příklad ukazuje použití argumentů proměnných s metodou WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) . Metoda je volána se složeným formátovacím řetězcem a pěti položkami formátu.

using namespace System;

int CountLetters(String^ value);
int CountWhitespace(String^ value);

void main()
{
  String^ value = "This is a test string.";
  
  
  Console::WriteLine("The string '{0}' consists of:" +
           "{4}{1} characters{4}{2} letters{4}" +
           "{3} white-space characters", 
           value, value->Length, CountLetters(value), 
           CountWhitespace(value), Environment::NewLine);
}

int CountLetters(String^ value)
{
  int nLetters = 0;
  for each (Char ch in value) {
   if (Char::IsLetter(ch))
     nLetters++;
  }
  return nLetters;
}

int CountWhitespace(String^ value)
{
  int nWhitespace = 0;
  for each (Char ch in value) {
   if (Char::IsWhiteSpace(ch))
     nWhitespace++;
  }
  return nWhitespace;
}
// The example displays the following output:
//  The string 'This is a test string.' consists of:
//  22 characters
//  17 letters
//  4 white-space characters

Poznámky

Poznámka

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS. Alternativou kompatibilní s CLS je Console.WriteLine(String, Object[]). Kompilátory jazyka C# a Visual Basic automaticky přeloží volání této metody jako volání .Console.WriteLine(String, Object[])

Tato metoda používá funkci složeného formátování rozhraní .NET k převodu hodnoty objektu na jeho textovou reprezentaci a vložení této reprezentace do řetězce. Výsledný řetězec je zapsán do výstupního proudu.

Parametr format se skládá z nula nebo více spuštění textu intermixovaného s nula nebo více indexovaných zástupných symbolů, označovaných jako položky formátu, které odpovídají objektu v seznamu parametrů této metody. Proces formátování nahrazuje každou položku formátu textovým vyjádřením hodnoty odpovídajícího objektu.

Syntaxe položky formátu je {index[,alignment][:formatString]}, který určuje povinný index, volitelnou délku a zarovnání formátovaného textu a volitelný řetězec specifikátorů formátu, které řídí formátování hodnoty odpovídajícího objektu.

.NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování.

Další informace o ukončovači řádků najdete v části WriteLine Poznámky metody, která nepřijímá žádné parametry.

Poznámky pro volající

Tato metoda je označena klíčovým slovem vararg , což znamená, že podporuje proměnlivý počet parametrů. Metodu lze volat z jazyka Visual C++, ale nelze ji volat z kódu jazyka C# nebo Visual Basic. Kompilátory jazyka C# a Visual Basic přeloží WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) volání jako volání do WriteLine(String, Object[]).

Viz také

Platí pro