EncryptionPolicy Výčet

Definice

Určuje zásadu šifrování.

public enum class EncryptionPolicy
public enum EncryptionPolicy
type EncryptionPolicy = 
Public Enum EncryptionPolicy
Dědičnost
EncryptionPolicy

Pole

AllowNoEncryption 1

Preferujte použití úplného šifrování, ale povolte šifru NULL (bez šifrování), pokud server souhlasí. Od verze .NET 7 je tento člen zastaralý.

NoEncryption 2

Nepovolte žádné šifrování a požádejte o použití šifry NULL, pokud druhý koncový bod dokáže zpracovat šifru NULL. Od verze .NET 7 je tento člen zastaralý.

RequireEncryption 0

Vyžadovat šifrování a nikdy nepovolovat šifru NULL.

Příklady

Použije EncryptionPolicy se pro relaci SSL/TLS.

Poznámky

Možnost EncryptionPolicy může být nastavená tak, aby vyžadovala, povolila nebo zabránila šifrování.

Platí pro