Sdílet prostřednictvím


SerializationInfo.SetType(Type) Metoda

Definice

Type Nastaví objekt na serializaci.

public:
 void SetType(Type ^ type);
public void SetType (Type type);
member this.SetType : Type -> unit
Public Sub SetType (type As Type)

Parametry

type
Type

Objekt Type serializovat.

Výjimky

Parametr type je null.

Poznámky

Zodpovídá Formatter za nastavení TypeSerializationInfo instance před jejím předáním do GetObjectData. Uživatelé, kteří chtějí odesílat proxy servery pro své objekty, však budou muset změnit typ reprezentovaný touto SerializationInfo instancí. SetType Použití metody je ekvivalentem nastavení parametru FullTypeNameAssemblyNamei .

Platí pro