SecurityCriticalAttribute Konstruktory

Definice

Inicializuje novou instanci SecurityCriticalAttribute třídy.

Přetížení

SecurityCriticalAttribute()

Inicializuje novou instanci SecurityCriticalAttribute třídy.

SecurityCriticalAttribute(SecurityCriticalScope)

Inicializuje novou instanci SecurityCriticalAttribute třídy se zadaným oborem.

SecurityCriticalAttribute()

Inicializuje novou instanci SecurityCriticalAttribute třídy.

public:
 SecurityCriticalAttribute();
public SecurityCriticalAttribute ();
Public Sub New ()

Platí pro

SecurityCriticalAttribute(SecurityCriticalScope)

Inicializuje novou instanci SecurityCriticalAttribute třídy se zadaným oborem.

public:
 SecurityCriticalAttribute(System::Security::SecurityCriticalScope scope);
public SecurityCriticalAttribute (System.Security.SecurityCriticalScope scope);
new System.Security.SecurityCriticalAttribute : System.Security.SecurityCriticalScope -> System.Security.SecurityCriticalAttribute
Public Sub New (scope As SecurityCriticalScope)

Parametry

scope
SecurityCriticalScope

Jedna z hodnot výčtu, která určuje obor atributu.

Poznámky

Tento konstruktor je k dispozici kvůli kompatibilitě s modelem průhlednosti .NET Framework verze 2.0. Nevztahuje se na .NET Framework 4. Další informace najdete v tématu Kód transparentní zabezpečení, úroveň 2.

Platí pro