ElementEventArgs Třída

Definice

Poskytuje data pro události týkající se jednoho Element.

public class ElementEventArgs : EventArgs
type ElementEventArgs = class
    inherit EventArgs
Dědičnost
ElementEventArgs

Konstruktory

ElementEventArgs(Element)

Vytvoří a inicializuje novou instanci ElementEventArgs třídy.

Vlastnosti

Element

Získá prvek relevantní pro událost.

Platí pro

Viz také