ShellItem.Implicit Operátor

Definice

Přetížení

Implicit(MenuItem to ShellItem)

Používá se primárně pomocí XAML k implicitnímu MenuItem vytvoření z objektu ShellSection .

Implicit(ShellContent to ShellItem)

Používá se primárně pomocí XAML k implicitnímu ShellItem vytvoření z objektu ShellContent .

Implicit(ShellSection to ShellItem)

Používá se primárně pomocí XAML k implicitnímu ShellItem vytvoření z objektu ShellSection .

Implicit(TemplatedPage to ShellItem)

Používá se primárně pomocí XAML k implicitnímu ShellItem vytvoření z objektu TemplatedPage .

Implicit(MenuItem to ShellItem)

Používá se primárně pomocí XAML k implicitnímu MenuItem vytvoření z objektu ShellSection .

public static implicit operator Xamarin.Forms.ShellItem (Xamarin.Forms.MenuItem menuItem);
static member op_Implicit : Xamarin.Forms.MenuItem -> Xamarin.Forms.ShellItem

Parametry

menuItem
MenuItem

Návraty

ShellItem

Platí pro

Implicit(ShellContent to ShellItem)

Používá se primárně pomocí XAML k implicitnímu ShellItem vytvoření z objektu ShellContent .

public static implicit operator Xamarin.Forms.ShellItem (Xamarin.Forms.ShellContent shellContent);
static member op_Implicit : Xamarin.Forms.ShellContent -> Xamarin.Forms.ShellItem

Parametry

shellContent
ShellContent

Návraty

ShellItem

Platí pro

Implicit(ShellSection to ShellItem)

Používá se primárně pomocí XAML k implicitnímu ShellItem vytvoření z objektu ShellSection .

public static implicit operator Xamarin.Forms.ShellItem (Xamarin.Forms.ShellSection shellSection);
static member op_Implicit : Xamarin.Forms.ShellSection -> Xamarin.Forms.ShellItem

Parametry

shellSection
ShellSection

Návraty

ShellItem

Platí pro

Implicit(TemplatedPage to ShellItem)

Používá se primárně pomocí XAML k implicitnímu ShellItem vytvoření z objektu TemplatedPage .

public static implicit operator Xamarin.Forms.ShellItem (Xamarin.Forms.TemplatedPage page);
static member op_Implicit : Xamarin.Forms.TemplatedPage -> Xamarin.Forms.ShellItem

Parametry

Návraty

ShellItem

Platí pro