Bankovní doklady pro Česko (rozšíření)

Toto rozšíření přidává funkcionalitu pro bankovní doklady do Business Central pro Českou republiku.

Aplikace Bankovní styk – dokumenty pro Business Central umožňuje definovat jednotlivé bankovní účty, vytvářet platební příkazy a bankovní výpisy. Lze evidovat neomezený počet bankovních účtů u různých bankovních ústavů a v různých měnách.

Na základě zaúčtovaných nákupních faktur a zálohových dokladů lze vygenerovat příkaz k úhradě a ten vytisknout nebo vyexportovat ve formátu akceptovaném bankovním rozhraním dané banky.

Přijaté výpisy lze do systému pro dané bankovní rozhraní naimportovat, převést do deníku plateb a zaúčtovat pohyby na výpise s tím, že budou vyrovnány s odpovídajícími původními položkami (např. fakturami, zálohovými doklady).
Pro každý bankovní účet lze předdefinovat vlastní pravidla hledání, na základě, kterých bude v systému probíhat vyrovnání řádků bankovního výpisu s odpovídajícími původními položkami.

Hlavní funkce

  • Nastavení bankovních účtů
  • Nastavení pravidel hledání pro automatické návrhy vyrovnání plateb
  • Vygenerování, vydání a exportování platebního příkazu
  • Vytvoření, import a vydání bankovního výpisu
  • Převedení bankovního výpisu do deníku plateb
  • Automatický návrh vyrovnání položek v deníku plateb + zaúčtování deníku plateb
Funkce Odkaz
Základní nastavení bankovní aplikace Nastavení bankovní aplikace
Vytvoření, import a vystavení bankovního výpisu Správa bankovních výpisů
Vytvoření, vystavení a export platebního příkazu Správa příkazů

Viz také

České lokální funkcionality
Finance