Dlouhodobý majetek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dlouhodobý majetek jsou položky s hodnotou, jako například budovy, vozidla, pozemek nebo vybavení, které vlastní jedinec nebo společnost. Můžete nastavit a zadávat informace o pořízení pro záznamy dlouhodobého majetku a spravovat váš dlouhodobý majetek odepisováním a nastavením prahu kapitalizace, podle nějž se určují odpisy. Můžete rovněž vypočítat úpravy dlouhodobého majetku a zadat informaci o jeho odprodeji.

Při používání hlavní knihy s dlouhodobým majetkem můžete zobrazit aktuální hodnotu veškerého dlouhodobého majetku. Způsob zpracování dlouhodobého majetku musí odpovídat mezinárodním účetním normám i legislativě účetnictví v každé zemi nebo regionu. Požadavky mohou zahrnovat pravidla pro zaznamenávání pořizovacích a vyřazovacích transakcí, odpisů, životnost a zvýšení či snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Funkce dlouhodobého majetku již mnoho z těchto norem a pravidel obsahuje.

Obchodní procesy

Fixed assets Business Process

Dlouhodobý majetek v kostce

Důležité úkoly

Hlavní formuláře

Oblíbené sestavy

Tvorba dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek (formulář)

Fixed asset acquisitions report (AssetAcquisition)

Převést dlouhodobý majetek

Skupiny dlouhodobého majetku (formulář)

Fixed asset transactions report (AssetTransactionListing)

Rozdělení dlouhodobého majetku

Knihy odpisů (formulář)

Fixed asset basis report (AssetBasis)

Zpracování majetku vytvořeného v modulu Závazky

Oceňovací modely (formulář)

Fixed asset disposals report (AssetDisposal)

Integrace dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek lze integrovat do těchto modulů a produktů Microsoft:

Viz také

Nastavení a správa dlouhodobého majetku

Práce s modulem Dlouhodobý majetek

Sestavy aplikace Microsoft Dynamics AX