Sdílení uživatelů typu host

Sdílení položek s uživateli typu host v prostředcích infrastruktury se podobá sdílení položek s uživateli typu host v Power BI s tím rozdílem, že v prostředcích infrastruktury můžete položky sdílet jenom sdílením pracovního prostoru. Explicitní sdílení konkrétních položek s uživateli typu host se nepodporuje, s výjimkou sestav, řídicích panelů, datových sad a aplikací.

Další informace o sdílení uživatelů typu host v Power BI najdete v tématu Distribuce obsahu Power BI externím uživatelům typu host pomocí Azure AD B2B.