Sdílet prostřednictvím


Sdílení uživatelů typu host

Sdílení položek s uživateli typu host v Prostředcích infrastruktury se podobá sdílení položek s uživateli typu host v Power BI s tím rozdílem, že v Prostředcích infrastruktury můžete sdílet jenom položky sdílením pracovního prostoru. Explicitní sdílení konkrétních položek s uživateli typu host se nepodporuje, s výjimkou sestav, řídicích panelů, sémantických modelů a aplikací.

Další informace o sdílení uživatelů typu host v Power BI najdete v tématu Distribuce obsahu Power BI externím uživatelům typu host pomocí Microsoft Entra B2B.