Nejčastější dotazy k životnímu cyklu - Internet Explorer a Microsoft Edge

                               Přejděte prosím sem a vyhledejte životní cyklus svého produktu.

Jaké jsou zásady životního cyklu pro Microsoft Edge?

Microsoft Edge se řídí Moderní zásadou. Zde najdete podrobnosti o zásadách životního cyklu Microsoft Edge.

Podpora starší verze desktopové aplikace Microsoft Edge byla ukončena 9. března 2021. Aplikace Microsoft Edge Legacy již po tomto datu nebude dostávat aktualizace zabezpečení. Více informací najdete zde.

Další informace naleznete v Pokyny k údržbě podle kanálu a seznamu podporovaných operačních systémů.

Společnost Microsoft doporučuje používat prohlížeč Microsoft Edge jako Váš výchozí prohlížeč. Přejděte sem ke stažení.

Jaké jsou zásady životního cyklu pro Internet Explorer?

Aplikace Internet Explorer je součástí operačního systému Windows a řídí se zásadami životního cyklu produktu, na kterém je nainstalován a podporován.

Upozorňujeme, že desktopová aplikace Internet Explorer (IE) 11 ukončí podporu určitých operačních systémů od 15. června 2022. Zákazníkům se doporučuje přejít na Microsoft Edge s režimem IE. Režim IE umožňuje zpětnou kompatibilitu a bude podporován minimálně do roku 2029. Společnost Microsoft navíc upozorní uživatele jeden rok před ukončením režimu IE. Více informací najdete zde.

Některé verze aplikace Internet Explorer mohou být podporovány po datu ukončení posledního operačního systému Windows, když jsou k dispozici rozšířené aktualizace zabezpečení (ESU). Zde najdete seznam produktů nabízejících ESU

Nápovědu k migraci z IE 11 na Edge najdete zde.

Informace o podpoře Teams a Office 365 / Microsoft 365 v aplikaci IE11 najdete zde.

Informace o podpoře Azure DevOps v aplikaci IE 11 najdete zde.

Níže uvedené tabulky zobrazují podporovanou verzi aplikace Internet Explorer pro každý operační systém.

Operační systémy Windows pro stolní počítače

Operační systém Verze aplikace Internet Explorer Poznámky
Windows 7 ESU Internet Explorer 11
Aktualizace Windows 8.1 Internet Explorer 11
Pololetní kanál Windows 10 (SAC) Internet Explorer 11 Od 15. června 2022
desktopová aplikace IE11
již nebude
podporována*.
Windows 10 IoT Internet Explorer 11 Od 15. června 2022
desktopová aplikace IE11
již nebude
podporována.*
Windows 10 2015 LTSB Internet Explorer 11
Windows 10 2016 LTSB Internet Explorer 11
Windows 10 2019 LTSC Internet Explorer 11
Windows 10 2021 LTSC Internet Explorer 11

*14. února 2023 bude desktopová aplikace Internet Explorer 11 (IE11) v určitých verzích systému Windows 10 trvale zakázána prostřednictvím aktualizace prohlížeče Microsoft Edge. Více informací najdete zde.

Serverové operační systémy Windows

Operační systém Verze aplikace Internet Explorer Poznámky
Windows Server 2008 ESU Internet Explorer 9
Windows Server 2008 IA64 (Itanium) ESU Internet Explorer 9
Windows Server 2008 R2 ESU Internet Explorer 11
Windows Server 2008 R2 IA64 (Itanium) ESU Internet Explorer 11
Windows Server 2012 Internet Explorer 11 Od 12. února 2020
IE10 již není
podporován.
Windows Server 2012 R2 Internet Explorer 11
Windows Server 2016 Internet Explorer 11
Windows Server 2019 Internet Explorer 11
Windows Server 2022 Internet Explorer 11

Integrované operační systémy Windows

Operační systém Verze aplikace Internet Explorer Poznámky
Windows Embedded Compact 2013 Internet Explorer 7
Windows Embedded Standard 7 Internet Explorer 11
Windows Embedded POSReady 7 Internet Explorer 11
Windows Thin PC Internet Explorer 11 Dne 10. ledna 2017
IE11 nahradil IE8 ve
Windows Thin PC.
Windows Embedded 8 Standard Internet Explorer 11 Od 12. února 2020
IE10 již není
podporován.
Windows 8.1 Industry Update Internet Explorer 11

Je Internet Explorer 11 poslední verzí aplikace Internet Explorer?

Ano, Internet Explorer 11 je poslední hlavní verzí aplikace Internet Explorer. Desktopová aplikace Internet Explorer 11 přestane od 15. června 2022 podporovat určité operační systémy.* Zákazníkům se doporučuje přejít na Microsoft Edge s režimem Internet Explorer (IE). Režim IE poskytuje podporu ve formě integrovaného staršího prohlížeče pro stránky vyžadující Internet Explorer. U podporovaných operačních systémů bude Internet Explorer 11 nadále dostávat aktualizace zabezpečení a technickou podporu po dobu životního cyklu verze systému Windows, ve které je nainstalován. Výše najdete seznam podporovaných operačních systémů pro Internet Explorer podle jednotlivých verzí.

Některé aplikace a služby společnosti Microsoft navíc ukončily podporu pro IE11. Více informací najdete zde.

*Vyřazená počítačová aplikace Internet Explorer 11 (IE11), která již není podporována, bude v určitých verzích Windows 10 trvale deaktivována v rámci vydání aktualizace zabezpečení systému Windows („B“) z února 2023, která je naplánována na 14. února 2023. Důrazně doporučujeme nastavit režim IE v Microsoft Edgi a zakázat IE11 před tímto datem, abyste zajistili, že vaše organizace nebude mít potíže s provozem. Více informací najdete zde.

Co když má podniková obchodní aplikace závislost na verzi aplikace Internet Explorer, která dosáhla konce podpory?

Společnost Microsoft se zavazuje podporovat režim Internet Explorer v prohlížeči Microsoft Edge minimálně do roku 2029 v podporovaných operačních systémech. Společnost Microsoft upozorní uživatele nejméně jeden rok před ukončením podpory režimu IE. Data podpory systému Windows jsou zdokumentována na stránce Životní cyklus produktu a mohou vyžadovat licenci ESU (Extended Security Update), pokud je k dispozici, aby bylo možné přijímat aktualizace zabezpečení operačního systému i po datu ukončení podpory.

Jaký postup doporučuje Microsoft, pokud zákazníci spouštějí aplikaci, která závisí na konkrétních runtime knihovnách DLL pro Internet Explorer?

Microsoft vydá aktualizace zabezpečení pouze pro nejnovější verzi aplikace Internet Explorer pro každý operační systém Windows. Zákazníci musí nainstalovat nejnovější verzi aplikace Internet Explorer, aby aktualizovali seznamy DLL v aplikaci Internet Explorer, obdrželi aktualizace a zůstali v podporované konfiguraci.

Pokud zákazník vypnul funkci aplikace Internet Explorer, ale obsahuje software jiného výrobce, který používá seznamy DLL runtime aplikace Internet Explorer, jak lze aktualizovat seznamy DLL za běhu aplikace Internet Explorer?

Pokud zákazníci potřebují aktualizovat runtime knihovny DLL aplikace Internet Explorer, musí nainstalovat nejnovější verzi aplikace Internet Explorer (IE11) a runtime knihovny DLL tak aktualizovat. Poté budou i nadále dostávat aktualizace zabezpečení.