Sdílet prostřednictvím


Zásady životního cyklu

Původně publikováno: 24. srpna 2016

                               Přejděte prosím sem a vyhledejte životní cyklus svého produktu.

Moderní zásady životního cyklu se vztahují na produkty a služby, které jsou nepřetržitě servisovány a podporovány. Podle těchto zásad zůstává produkt nebo služba podporována, pokud jsou splněna následující kritéria:

  1. Zákazníci musí mít nejnovější aktualizace podle požadavků na servis a systémových požadavků publikovaných pro produkt nebo službu.
  2. Zákazníci musí mít licenci k používání produktu nebo služby.
  3. Společnost Microsoft musí v současné době nabízet podporu pro produkt nebo službu.

Změnit oznámení

Změny těchto produktů a služeb mohou být častější a vyžadují, aby zákazníci byli upozorněni na nadcházející změny svých produktů nebo služeb.

Pokud není uvedeno jinak, dle zásad společnosti Microsoft jsou v případě produktů a služeb, které se řídí moderními zásadami životního cyklu, zákazníci upozorněni minimálně 30 dnů předem, pokud jsou povinni přijmout opatření, aby se zabránilo významnému zhoršení normálního používání produktu nebo služby.

Informace o nadcházejících funkcích a vydáních najdete v těchto plánech:

  1. M365: https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap
  2. Azure: https://azure.microsoft.com/updates
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com

Návaznost a migrace

U produktů, které se řídí moderními zásadami životního cyklu, společnost Microsoft zašle oznámení minimálně 12 měsíců před ukončením podpory, pokud není nabízen žádný následný produkt nebo služba – s výjimkou bezplatných služeb nebo náhledových verzí.

U vybraných služeb Azure nebo produktů spravovaných moderními zásadami životního cyklu může Microsoft zaslat oznámení až tři roky před ukončením příslušné podpory. Podrobné informace najdete zde.

U produktů v rámci stávajících zásad životního cyklu (například zásady pevného životního cyklu) bude společnost Microsoft nadále poskytovat servis a podporu po pevně stanovenou dobu. Produkty, které již byly uvedeny se stávajícími zásadami životního cyklu, budou i nadále podporovány podle zveřejněných dat ukončení podpory.

Další podrobnosti naleznete v části Nejčastější dotazy týkající se moderních zásad.