Internet Explorer 11

Aplikace Internet Explorer 11 se řídí komponentními zásadami životního cyklu.

Důležité

Desktopová aplikace Internet Explorer (IE) 11 ukončila podporu půlročního kanálu Windows 10 15. června 2022. Zákazníkům se doporučuje přejít na Microsoft Edge s režimem IE. Více informací najdete zde. Režim IE umožňuje zpětnou kompatibilitu a bude podporován minimálně do roku 2029. Společnost Microsoft navíc upozorní uživatele jeden rok před ukončením režimu IE. Zde najdete seznam podporovaných operačních systémů pro Internet Explorer, včetně verzí, na než má toto oznámení dopad.

Data podpory se zobrazují v tichomořském časovém pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Data podpory

Výpis Datum zahájení Datum ukončení
Internet Explorer 11 2013-11-13T00:00:00.000-08:00 Viz poznámka

Poznámka

Některé verze aplikace Internet Explorer mohou být podporovány po datu ukončení posledního operačního systému Windows, když jsou k dispozici rozšířené aktualizace zabezpečení (ESU). Zde najdete seznam produktů nabízejících ESU

Poznámka

Vyřazená desktopová aplikace Internet Explorer 11 s ukončenou podporou byla v některých verzích systému Windows 10 prostřednictvím aktualizace prohlížeče Microsoft Edge trvale zakázána. Více informací najdete zde.