Možnosti podpory prostředků infrastruktury a Power BI

Tento článek popisuje možnosti podpory, které jsou dostupné koncovým uživatelům, kteří si koupili Microsoft Fabric nebo Power BI. Správci Power BI a další správci ve vaší organizaci mají přístup k rozšířeným možnostem podpory. Přečtěte si běžně používané role Centrum pro správu Microsoftu 365 a získejte další informace o tom, kdo může spravovat žádosti o služby pro vaši organizaci. Další informace o Microsoft Fabric (Preview) pro správce najdete v tématu Správce Microsoft Fabric.

Začínáme s podporou

K dispozici je mnoho zdrojů informací, které vám pomůžou identifikovat, zkoumat a řešit problémy. V horním řádku nabídek vyberte tlačítko ?> Získejte nápovědu k otevření webu Podpory k prostředkům infrastruktury a Power BI. Web podpory Fabric a Power BI obsahuje odkazy na dokumentaci, komunitu, známé problémy, řešení potíží a řídicí panel podpory. Pokud máte v Power BI placenou verzi, můžete kontaktovat podpora Microsoftu přímo na webu nápovědy a podpory.

Poznámka:

Pokud máte licenci Power BI Pro nebo Premium na uživatele (PPU) prostřednictvím přidružení hosta k jiné organizaci, nemůžete kontaktovat podporu. Aby bylo možné povolit možnosti podpory, musí vaše licence být přiřazena přímo organizací, která spravuje váš pracovní nebo školní účet.

Začínáme s podporou správců

Správa mohou používat Nápověda a prostředí podpory v Centru Správa Power Platform za účelem získání samoobslužných řešení a vytvoření nové žádosti o službu Než se obrátíte na podporu Microsoftu, postupujte takto:

Přečtěte si další informace o tom, jak můžou správci kontaktovat podporu a požádat o pomoc s produkty Microsoftu 365 pro firmy.

Než se obrátíte na podporu

Pokud potřebujete pomoc, ověřte, jestli je upřednostňovaná možnost podpory Microsoftu pro správce. Pokud to chcete zkontrolovat, vyberte (?) ze záhlaví stránky v služba Power BI a pak zvolte Získat nápovědu. Pokud vás tento výběr přesměruje na podporu Power BI, můžete použít následující uvedené možnosti podpory. V opačném případě budete přesměrováni na upřednostňovanou možnost podpory pro vaši organizaci. Pokud váš produkt nemá smlouvu o podpoře, zobrazí se zpráva, že tento produkt není podporovaný.

Help_pane2

Pokud je upřednostňovaná možnost podpory microsoftu pro správce:

 1. Zkontrolujte výpadky služeb nebo snížení výkonu podpory Power BI a Prostředků infrastruktury.

 2. Zkontrolujte známé problémy s funkcemi Power BI nebo Prostředků infrastruktury.

 3. Podívejte se, jestli se váš problém už vyřešilo komunitou.

 4. Projděte si dokumentaci k řešení potíží s prostředky infrastruktury nebo dokumentaci k řešení potíží s Power BI.

 5. Zjistěte, jakou licenci máte. Výběrem svého profilového obrázku v záhlaví stránky otevřete svého správce účtů. Pokud se u Power BI zobrazí účet Pro nebo Účet Premium na uživatele, můžete použít následující možnosti podpory. V případě prostředků infrastruktury můžou všichni uživatelé používat následující uvedené možnosti podpory.

  Screen capture showing license type displayed with account profile.

Připojení s podporou

Možnost podpory Technická podpora k opravě přerušení Fakturační podpora Poradenství a školení Úroveň služby
(čas na počáteční zapojení)
Kanál podpory
Podpora komunity: Webová fóra pro uživatele, kteří chtějí získat podporu mezi dvěma účastníky, pokyny a sdílení řešení. Odpovědi poskytují globální komunita odborníků Power BI a zaměstnanců Microsoftu. X Žádné, zapojení se poskytuje na základě nejlepšího úsilí. Komunita Power BI
Podpora koncových uživatelů Power BI Pro: Základní technická podpora pro koncové uživatele pro koncové uživatele, kteří vytvářejí a využívají obsah v Power BI. X Jeden pracovní den. Podpora prostředků infrastruktury
Podpora koncových uživatelů Power BI Premium na uživatele: Technická podpora a podpora fakturace pro koncové uživatele pro koncové uživatele, kteří vytvářejí a využívají obsah v Power BI. X X Jeden pracovní den. Podpora prostředků infrastruktury
Uživatel infrastruktury: technická podpora a podpora fakturace pro uživatele vytvářející v prostředcích infrastruktury v kapacitách Fabric. X X Jeden pracovní den Podpora prostředků infrastruktury
Podpora správců Prostředků infrastruktury nebo Power BI Premium: Technická podpora pro správce, kteří nasazují a provozují kapacity Power BI Premium. X Jeden pracovní den nebo jedna hodina v závislosti na závažnosti případu.* Podpora prostředků infrastruktury
NEBO
Centrum pro správu Power Platform
Podpora správců Prostředků infrastruktury neboPower BI: Technická podpora a podpora fakturace pro správce nasazení Power BI ve svých organizacích Pokud chcete tuto možnost použít, musíte být Správa istrator Power BI nebo mít přiřazenou roli správce Microsoftu 365, která může spravovat žádosti o služby. X X Jeden pracovní den nebo jedna hodina v závislosti na závažnosti případu.* Centrum pro správu Power Platform
Podpora Microsoft Premier: Přístup na podnikové úrovni k podpoře s využitím správy účtů, možnost podpory na webu a služeb, jako je trénování a optimalizace výkonu datového modelu. X X X Různé v závislosti na nabídce a závažnosti případu.* Správce účtů úspěšného zákazníka
NEBO
Centrum pro správu Power Platform

* 1hodinová smlouva SLA je k dispozici pouze prostřednictvím případů Sev A, které vyžadují odůvodnění okamžitého, přímého obchodního dopadu na pracovní stopu v existujícím generování sestav.

Výhody Power BI pro smlouvy o podpoře Microsoft Premier nebo Unified

S podporou smlouvy Microsoft Premier nebo Unified získáte také následující výhody:

 • Správa účtů
 • Možnost podpory na místě
 • Kontrola stavu, posouzení rizik a kontroly
 • Školení a workshopy
 • Podpora pro vývojáře

Jako zákazník Power BI můžete využít také následující nabídky pro aktivní dobu podpory:

 • Posouzení Power BI Technik s akreditací Microsoftu pro zákazníky diagnostikuje potenciální problémy a výkon vašeho prostředí Power BI. Technik poskytne cenné pokyny k doporučeným postupům pro zlepšení stavu a výkonu prostředí Power BI. Na konci tohoto posouzení obdržíte komplexní sestavu výsledků Power BI, podrobnou sadu doprovodných materiálů k osvědčeným postupům a souhrnnou sestavu přizpůsobenou vašemu prostředí.

 • Aktivace business analytics pomocí Power BI Tato nabídka je navržená tak, aby vám pomohla implementovat scénář skutečného života a povolit Power BI pro vaši organizaci. Spolupracujte s odborníkem na tři dny a vytvořte v Power BI testování konceptu s cílem zlepšit jeden z následujících scénářů:

  • Scénář 1: Vývoj řešení Power BI Vaše organizace už má datový sklad nebo datová tržiště, nebo vaše oddělení chce prozkoumat data, která ještě nejsou v podnikovém úložišti. Odborník na podporu může vytvořit prototyp řešení Power BI, které se připojí k vašim datům a extrahuje smysluplné přehledy pomocí modelů a sestav Power BI. Mezi běžné zdroje dat patří Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse (DW) nebo místní data pomocí podnikové brány dat.
  • Scénář 2: Přechod, zásady správného řízení a Správa istrace Zde se zaměřujeme na vytvoření architektury pro zásady správného řízení a provozní procesy Power BI. Probereme vaši infrastrukturu, probereme klíčové komponenty v typických nasazeních Power BI a doporučíme postupy pro zásady správného řízení, správu a správu Power BI.
  • Scénář 3: Analýza dat na podnikové úrovni V tomto scénáři se zaměřujeme na vývoj modelů Power BI Premium nebo migraci stávajících modelů AAS/SSAS do Power BI. Uvažujeme o klíčových komponentách, výhodách a omezeních správy a migrací kapacity Power BI Premium z existující infrastruktury podnikových analýz.
 • WorkshopPLUS – Datová AI: Business Analytics s Power BI Tento workshop je skvělým úvodem do Power BI, což představuje vynikající výchozí bod pro přijetí nebo zvýrazňování uživatelů. Poskytne vám kompletní přehled funkcí a možností Power BI a probírá Power BI Desktop i služba Power BI. Podrobně se dozvíte, jak vytvářet výpočty a sestavy, transformovat data a vytvářet model. Dozvíte se také o osvědčených postupech pro sdílení a řízení obsahu v služba Power BI. Můžete také očekávat mnoho ukázek a testovacích prostředí, abyste mohli experimentovat a vidět technologii v akci.

 • WorkshopPLUS – Datová AI: Pokročilá analýza dat pomocí Power BI Tato nabídka představuje způsob implementace klíčových principů modelování dat v Power BI pomocí nástrojů, jako je Power BI Desktop a doprovodná cloudová služba pro publikování a spotřebu prostředků Power BI. Budete vyvíjet sestavy, včetně jazyka DAX, a používat kapacity Premium v Power BI. Budete také řešit pokročilé analýzy zahrnující komponenty AI, Premium a toky dat.

 • Power BI Clinic. Tato nabídka představuje způsob optimalizace úloh Power BI. Tato klinika slouží jako proaktivní služba k optimalizaci výkonu před nasazením Power BI nebo jako reaktivní služby pro zmírnění stávajících kritických bodů. Budete mít příležitost pracovat s odborníkem na danou problematiku (odborník na danou problematiku) na ladění výkonu a optimalizaci pomalých sestav Power BI se zaměřením na modely sestav a JAZYK DAX. Budete mít také příležitost pracovat na pomalé sémantické aktualizaci modelu se zaměřením na výkon aktualizace v cloudové službě Power BI nebo Server sestav Power BI.

Podrobnosti získáte od správce zákaznických účtů Microsoftu. Pokud ještě nemáte smlouvu o podpoře Microsoft Premier nebo Unified, přečtěte si další informace o podpoře Premier a Unified.

Další kroky