Sdílet prostřednictvím

Xamarin.Forms Kurz popisku

Než se pustíte do tohoto kurzu, měli byste úspěšně dokončit tyto položky:

V tomto kurzu se naučíte:

  • Vytvořte v XAML.Xamarin.FormsLabel
  • Změnit vzhled objektu Label
  • Zobrazit v jediném objektu Label text, který má více formátů

V sadě Visual Studio 2019 nebo Visual Studio pro Mac vytvoříte jednoduchou aplikaci, která předvádí, jak zobrazit text v objektu Label. Na následujících snímcích obrazovky je zachycena finální aplikace:

Snímek obrazovky s objektem Label zobrazujícím formátovaný text v iOSu a Androidu

K zobrazení změn uživatelského rozhraní bez opětovného sestavení aplikace použijete také Opětovné načítání za provozu Xamarin.Forms XAML.