Sdílet prostřednictvím

Xamarin.Forms Kurz StackLayout

Než se pustíte do tohoto kurzu, měli byste úspěšně dokončit tyto položky:

V tomto kurzu se naučíte:

  • Vytvořte v XAML.Xamarin.FormsStackLayout
  • Určit orientaci objektu StackLayout
  • Ovládat zarovnání a rozšíření podřízených zobrazení v rámci objektu StackLayout

V sadě Visual Studio 2019 nebo Visual Studio pro Mac vytvoříte jednoduchou aplikaci, která předvádí, jak zarovnat ovládací prvky v objektu StackLayout. Na následujících snímcích obrazovky je zachycena finální aplikace:

Snímek obrazovky s podřízenými zobrazeními v objektu StackLayout s nastavenými možnostmi zarovnání a rozšíření v iOSu a Androidu

K zobrazení změn uživatelského rozhraní bez opětovného sestavení aplikace použijete také Opětovné načítání za provozu Xamarin.Forms XAML.