Správa přístupu pro Azure Virtual Desktop

Středně pokročilý
Administrator
Solution Architect
Azure
Azure Virtual Desktop
Azure Virtual Machines

Azure Virtual Desktop používá řízení přístupu na základě role (RBAC) Azure k přiřazování rolí uživatelům a správcům. Azure Virtual Desktop má další role, které umožňují oddělit role správy pro fondy hostitelů, skupiny aplikací a pracovní prostory.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete umět:

  • Popis řízení přístupu na základě role v Azure (RBAC) pro Azure Virtual Desktop
  • Naplánujte a implementujte role Azure a RBAC pro Azure Virtual Desktop.
  • Popište, jak nakonfigurovat Azure Virtual Desktop s Intune.

Požadavky

Nic