Správa Exchange Online pomocí Windows PowerShell

Středně pokročilý
Správce
Azure
Azure Active Directory
Cloud Shell
Azure PowerShell
Virtual Machines
Microsoft 365

Tento modul se zabývá správou poštovních schránek, prostředků a rolí správců v Exchange Online pomocí PowerShellu.

Cíle výuky

Po dokončenítohotohoch

 • Vysvětlete, jak se připojit k Exchange Online pomocí PowerShellu.
 • Vysvětlete, jak spravovat poštovní schránky v Exchange Online.
 • Vysvětlete, jak spravovat prostředky v Exchange Online.
 • Vysvětlete, jak spravovat role správců v Exchange Online.

Požadavky

 • Znalost síťových technologií a implementace Windows
 • Znalost správy, údržby a řešení potíží s Windows Serverem
 • Znalost Windows PowerShell a jejích příkazů k provádění konkrétních úloh
 • Znalost rutin PowerShellu používaných pro úlohy správy systému související se službou Active Directory, konfigurací sítě, správou serveru a Windows 10 správou zařízení
 • Znalost kanálu Windows PowerShell, poskytovatelů PowerShellu a jednotek PowerShellu
 • Znalost technologií CIM a rozhraní WMI
 • Znalost používání proměnných, polí, tabulek hash a skriptovacích konstruktorů v Windows PowerShell
 • Znalost správy vzdálených počítačů pomocí Windows PowerShell
 • Znalost správy prostředků Azure pomocí Windows PowerShell