Správa Exchange Online pomocí Windows PowerShellu

Středně pokročilý
Administrator
Azure
Microsoft Entra ID
Azure Cloud Shell
Azure PowerShell
Azure Virtual Machines
Microsoft 365

Tento modul se zabývá správou poštovních schránek, prostředků a rolí správců v Exchangi Online pomocí PowerShellu.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu bude umět:

 • Vysvětlete, jak se připojit k Exchangi Online pomocí PowerShellu.
 • Vysvětlete, jak spravovat poštovní schránky v Exchangi Online.
 • Vysvětlete, jak spravovat prostředky v Exchangi Online.
 • Vysvětlete, jak spravovat role správců v Exchangi Online.

Požadavky

 • Znalost síťových technologií a implementace Windows
 • Znalost správy, údržby a řešení potíží s Windows Serverem
 • Znalost Prostředí Windows PowerShell a jeho příkazů k provádění konkrétních úloh
 • Znalost rutin PowerShellu používaných pro úlohy správy systému související se službou Active Directory, konfigurací sítě, správou serveru a správou zařízení s Windows 10
 • Znalost kanálu Windows PowerShellu, poskytovatelů PowerShellu a jednotek PowerShellu
 • Znalost technologií CIM a WMI
 • Znalost používání proměnných, polí, tabulek hash a skriptovacích konstruktorů v prostředí Windows PowerShell
 • Znalost správy vzdálených počítačů pomocí Prostředí Windows PowerShell
 • Znalost správy prostředků Azure pomocí Windows PowerShellu