Návrh sestav Power BI

Středně pokročilý
Podnikový uživatel
Obchodní analytik
Datový analytik
Microsoft Power Platform
Power BI

Vzhledem k tomu, že Power BI obsahuje více než 30 základních vizuálů, může být pro začátečníka náročné vybrat správný vizuál. Tento modul vás provede výběrem nejvhodnějšího typu vizuálu, který vyhovuje vašim požadavkům na návrh a rozložení sestavy.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Seznamte se se strukturou sestavy Power BI.
  • Přečtěte si o objektech sestav.
  • Vyberte odpovídající typ vizuálu, který chcete použít.

Požadavky

Zkušenosti s vytvářením sestav a porozumění cílové skupině a účelu analytické sestavy