Ochrana virtuálních počítačů pomocí Azure Backup

Začátečník
Architekt řešení
Správce
Azure
Virtual Machines
Backup

Azure Backup vám pomůže při ochraně dat místních serverů, virtuálních počítačů, virtualizovaných úloh, jako jsou například SQL Server nebo SAP HANA běžící na virtuálních počítačích Azure, sdílených složek Azure atd.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Určíte scénáře, ve kterých Azure Backup poskytuje funkce zálohování a obnovení
  • Zálohujete a obnovíte virtuální počítače Azure

Požadavky

  • Základní znalost virtuálních počítačů Azure
  • Základní znalost diskového úložiště virtuálních počítačů