AZ-204: Implementace webových aplikací služby Aplikace Azure

Středně pokročilý
Developer
Azure
Azure App Service

Přečtěte si, jak Aplikace Azure Service funguje a jak vytvořit a aktualizovat aplikaci. Prozkoumejte ověřování a autorizaci služby App Service, konfigurujte nastavení aplikace, škálujte aplikace a zjistěte, jak používat sloty nasazení.

Požadavky

  • Alespoň jeden rok zkušeností s vývojem škálovatelných řešení ve všech fázích vývoje softwaru.
  • Základní znalost konceptů Azure a cloudových konceptů, služeb a webu Azure Portal.
  • Pokud s Azure nebo cloud computingem začínáte, doporučujeme absolvovat kurz AZ-900: Základy Azure.

Moduly v tomto studijním programu

Přečtěte si o klíčových komponentách služby Aplikace Azure Service a o tom, jak vám app Service může pomoct efektivněji vytvářet, udržovat a nasazovat webové aplikace.

Naučíte se vytvářet a spravovat nastavení aplikací, instalovat certifikáty SSL/TLS pro zabezpečení webového provozu, povolovat protokolování diagnostiky, vytvářet mapování virtuálních aplikací na adresářů a spravovat funkce aplikací.

Zjistěte, jak automatické škálování funguje ve službě App Service a jak identifikovat faktory automatického škálování, povolit automatické škálování a jak vytvořit zvukové podmínky automatického škálování.

V tomto modulu se dozvíte, jak prohození slotů funguje a jak provést prohození. Dozvíte se také, jak ručně a automaticky směrovat provoz do různých slotů.