Visual Studio Icon Cílení na platformy a kompatibilita platforem sady Visual Studio 2017 v sadě Visual Studio 2017Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Známé problémyPoznámka:

Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio. Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi, navštivte prosím web sady Visual Studio .


Visual Studio 2017 obsahuje mnoho nových užitečných a zajímavých funkcí a vylepšení IDE pro vyšší produktivitu, které společně podporují vývoj aplikací pro Windows, vývoj multiplatformních mobilních řešení, vývoj pro Azure, vývoj pro web a cloud a další možnosti. Pokud si chcete Visual Studio 2017 vyzkoušet, přejděte na stránku se soubory ke stažení pro Visual Studio 2017. Další informace o všech novinkách v této verzi najdete ve Zprávě k vydání sady Visual Studio 2017 a v tématu Novinky v sadě Visual Studio 2017.

Pro Visual Studio Code si přečtěte nejčastější dotazy k sadě Visual Studio Code.
Pro Visual Studio 2017 for Mac si přečtěte článek Cílení na platformy a kompatibilita platforem při používání sady Visual Studio 2017 for Mac.
Viz Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac.

Instalace

Visual Studio 2017 můžete nainstalovat a používat souběžně s předchozími verzemi této sady, včetně verzí Visual Studio 2015, Visual Studio 2013 a Visual Studio 2012.

Stažení


Pokud si chcete stáhnout Visual Studio 2017, podívejte se na stránku Se staršími soubory ke stažení sady Visual Studio. Podívejte se také na pokyny k instalaci offline.

Poznámka:

Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio. Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi, navštivte stránku pro stažení sady Visual Studio.


Poznámka: Velikost instalačního balíčku se bude lišit v závislosti na vaší aktuální konfiguraci sady Visual Studio.

Požadavky na systém

Informace o požadavcích na systém pro instalaci a používání produktové řady Visual Studio 2017, včetně Team Foundation Serveru 2017, najdete na stránce s požadavky na systém pro Visual Studio 2017 a na stránce požadavky na systém pro produktovou řadu Visual Studio 2017 for Mac.

Zpětná vazba a podpora

Informace o podpoře nebo možnostech poslat zpětnou vazbu k sadě Visual Studio najdete v tématech:

Upgrade projektů na Visual Studio 2017

Když použijete podporované způsoby upgradu, vaše soubory zdrojů, řešení a projektů v sadě Visual Studio budou nadále fungovat. Měli byste ale očekávat, že bude nutné do určité míry změnit zdrojový kód. Nemůžeme sice zaručit binární kompatibilitu mezi jednotlivými verzemi, budeme se ale snažit co nejlépe zdokumentovat významné změny, abychom vám usnadnili úpravy.

Poznámka:

Podrobnosti o migraci projektů do sady Visual Studio 2017 najdete v tématu Přenosy, migrace a upgrade projektů sady Visual Studio.

Cílení na platformy

Visual Studio obsahuje nejmodernější nástroje a technologie pro vytváření aplikací, které využívají nejnovější funkce dané platformy, ať už jde o Windows, Android, iOS nebo Linux. Visual Studio 2017 také cílí na starší platformy, takže můžete vytvářet nové nebo modernizovat existující aplikace, které fungují ve starších verzích Windows, a přitom využívat vylepšené vývojářské nástroje, funkce pro kontrolu kvality a možnosti týmové spolupráce v sadě Visual Studio 2017. Další informace najdete v tématu Správa odkazů v projektu a Visual Studio – přehled cílení na více platforem.

Visual Studio 2017 – podpora vývoje pro Windows

Následující tabulka shrnuje platformy Microsoft Windows, pro které můžete pomocí sady Visual Studio 2017 vytvářet aplikace.

Vytváření aplikací pro klienty Windows Použití nástrojů k vývoji aplikací pro nativní a spravovaná klasická desktopová prostředí Windows Použití nástrojů k vývoji aplikací pro UPW
Windows 10 Ano
(viz poznámky níže)
Ano
(viz poznámky níže)
HoloLens No Ano
Viz web pro vývojáře pro Windows Holographic.
Xbox One Nelze použít Ano
Viz web pro vývojáře pro Xbox.
Windows 8.1 (Windows 8) Ano Vývoj aplikací pro Windows Store není dostupný
Windows 7 Ano Nelze použít
Windows Vista Ano
Nástroje pro vzdálené ladění a profilování nejsou dostupné.
Nelze použít
Windows XP Ano
Spravovaný vývoj vyžaduje použití cílení na více platforem sady Visual Studio .NET. Nástroje pro vzdálené ladění a profilování nejsou dostupné.
Nelze použít
Vytváření aplikací pro Windows Phone Použití nástrojů k vývoji aplikací pro nativní a spravovaná klasická desktopová prostředí Windows Použití nástrojů k vývoji aplikací pro UPW
Windows 10 Mobile No Ano
(viz poznámky níže)
Windows Phone 8.1 a starší No Vývoj aplikací pro Windows Store není dostupný
Vytváření aplikací pro Windows Server Použití nástrojů k vývoji aplikací pro nativní a spravovaná klasická desktopová prostředí Windows Použití nástrojů k vývoji aplikací pro UPW
Windows Server 2016 Ano Ano
(viz poznámky níže)
Windows Server 2016, možnost instalace Nano Server Ano, pro .NET Core a podmnožinu Win32
Viz web pro vývojáře pro Nano Server.
No
Windows Server 2012 R2 Ano Vývoj aplikací pro Windows Store není dostupný
Windows Server 2012 Ano Vývoj aplikací pro Windows Store není dostupný
Windows Server 2008 R2 Ano Nelze použít
Windows Server 2008 Ano
Nástroje pro vzdálené ladění a profilování nejsou dostupné.
Nelze použít
Windows Server 2003 Ano
Nástroje pro vzdálené ladění a profilování nejsou dostupné. Spravovaný vývoj vyžaduje použití cílení na více platforem sady Visual Studio .NET a vyžaduje paralelní instalaci sady Visual Studio 2010. Další informace naleznete v článku Výhled na produktovou řadu sady Visual Studio 2012 a podporu platforem.
Nelze použít
Vytváření aplikací pro zařízení se systémem Windows Embedded Použití nástrojů k vývoji aplikací pro nativní a spravovaná klasická desktopová prostředí Windows Použití nástrojů k vývoji aplikací pro UPW
Windows 10 IoT Core Ano, pro podmnožinu rozhraní API Win32
Další informace viz IoT Core API Porting Tool.
Ano
Další nástroje a zdroje najdete na webu pro vývojáře pro Windows IoT.
Windows 10 IoT Mobile Enterprise No Ano
Další nástroje a zdroje najdete na webu pro vývojáře pro Windows IoT.
Windows 10 IoT Enterprise Ano
Další nástroje a zdroje najdete na webu pro vývojáře pro Windows IoT.
Ano
Další nástroje a zdroje najdete na webu pro vývojáře pro Windows IoT.
Windows Embedded 8 Standard a 8.1 Industry Yes No
Windows Embedded Compact 2013 No Nelze použít
Windows Embedded 7 (Compact, Standard a POSReady) No Nelze použít
Windows Embedded CE 6.0 a starší No Nelze použít
Windows XP Embedded (včetně POSReady 2009, WES 2009, WEPOS) No Nelze použít

Poznámky

Visual Studio 2017 – podpora vývoje pro .NET

Visual Studio 2017 podporuje vývoj aplikací, které používají implementace .NET. Mezi úlohami a typy projektů najdete podporu pro .NET Framework, .NET Core, Mono a .NET Native pro UPW (Univerzální platforma Windows). Visual Studio 2017 podporuje následující implementace:

Poznámka:

Další informace o těchto implementacích a o běžné specifikaci rozhraní API .NET Standard najdete v architekturálních komponentách .NET.

Visual Studio 2017 – podpora vývoje pro Android

Visual Studio 2017 umožňuje vytvářet nativní aplikace pro Android pomocí Xamarinu a C# nebo pomocí Java/C++ a také hybridní aplikace pro Android pomocí nástroje Apache Cordova 6.3.1 a jazyků JavaScript a TypeScript. Visual Studio Tools for Unity a Unreal Engine umožňují vývoj her pro Android. Můžete také použít Visual Studio for Mac a vytvářet aplikace pro Android pomocí Macu.

Pomocí instalačního programu sady Visual Studio snadno získáte Android SDK a Android API úrovně 19, 21, 22 a 23. Další úrovně rozhraní API si můžete stáhnout samostatně pomocí Android SDK Manageru. Instalační program sady Visual Studio můžete také použít k získání sad Android Native Development Kit (R10E), Java SE Development Kit a Apache Ant.

Další informace najdete v tématu věnovanému vývoji pro Android pomocí sady Visual Studio a vývoji mobilních aplikací.

Poznámka:

Informace o vývoji .NET pro Android najdete v architekturálních komponentách .NET.

Visual Studio 2017 – podpora vývoje pro iOS

Visual Studio 2017 umožňuje vytváření a ladění aplikací pro iOS pomocí prostředí Apache Cordova, C++, Unity nebo Xamarin a Macu nakonfigurovaného pro vývoj pro iOS s použitím nástrojů remotebuild, vcremote, Visual Studio Tools for Unity nebo Xamarin Mac Agent. Xamarin podporuje iOS 7 a vyšší a vyžaduje OS X 10.10 Yosemite nebo vyšší. Apache Cordova podporuje iOS 8 a vyšší a vyžaduje OS X 10.9 Mavericks nebo vyšší. Můžete také použít Visual Studio for Mac a vytvářet aplikace pro iOS pomocí Macu.

Poznámka:

Další informace najdete v článku Vývoj na různých mobilních platformách v sadě Visual Studio. Informace o vývoji .NET pro iOS najdete v architekturálních komponentách .NET.

Visual Studio 2017 – podpora vývoje pro Linux

Visual Studio 2017 umožňuje vytvářet a ladit aplikace pro Linux v C++, Python a Node.js. Vytváření aplikací C++ pro Linux vyžaduje rozšíření Visual C++ for Linux Development. Vytváření aplikací v Pythonu nebo Node.js vyžaduje povolení vzdáleného ladění na cílovém počítači s Linuxem. Můžete také vytvářet, sestavovat a vzdáleně ladit aplikace .NET Core a ASP.NET pro Linux s využitím moderních jazyků, například C#, VB a F#.

Poznámka:

Informace o vývoji .NET pro Linux najdete v architekturálních komponentách .NET.

  • CentOS 7.1 a Oracle Linux 7.1
  • Debian 8
  • Fedora 23
  • Linux Mint 17
  • openSUSE 13.2
  • Red Hat Enterprise Linux 7.2
  • Ubuntu 14.04 a 16.04

Poznámka:

Další informace najdete na webu .NET Core.

Podpora vývoje pro macOS v sadě Visual Studio 2017

Visual Studio 2017 umožňuje vytváření konzolových aplikací a aplikací ASP.NET pro macOS. Ladění ale není podporované. Další možnosti vývojářských nástrojů pro macOS vám nabídne Visual Studio Code nebo Visual Studio for Mac. Visual Studio Code poskytuje efektivní a rozšiřitelné vývojářské nástroje pro macOS. Visual Studio for Mac poskytuje integrované vývojové prostředí (IDE) s řadou funkcí, které umožňuje vytvářet nativní aplikace pro macOS, včetně ASP.NET, pomocí C#.

Poznámka:

Informace o vývoji .NET pro MacOS najdete v architekturálních komponentách .NET.

Další platformy a technologie

Visual Studio 2017 podporuje také následující platformy a technologie. Další informace najdete na webu https://visualstudio.microsoft.com/vs/features/.

Kompatibilita s předchozími verzemi

.NET Framework

.NET 4.7 je vysoce kompatibilní místní aktualizace pro verze .NET 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2.

Team Explorer a Team Foundation Server

Team Explorer pro Visual Studio 2017 se připojuje k serveru Team Foundation Server 2017, Team Foundation Server 2015, Team Foundation Server 2013, Team Foundation Server 2012 a Team Foundation Server 2010 SP1.

Silverlight

Tato verze sady Visual Studio nepodporuje projekty Silverlight. Chcete-li udržovat aplikace Silverlight, používejte nadále Visual Studio 2015.

Aplikace pro Windows Store a Windows Phone

Projekty pro Windows Store 8.1 a 8.0 a Windows Phone 8.1 a 8.0 tato verze nepodporuje. Chcete-li tyto aplikace udržovat, používejte nadále Visual Studio 2015. Chcete-li udržovat projekty pro Windows Phone 7.x, používejte Visual Studio 2012.


Na začátek stránky