Vedligeholde tildelinger af leverandørkategori

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Emnerne i dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du knytter kreditorer til indkøbskategorier. Du kan knytte kreditorer til indkøbskategorier manuelt eller ved hjælp af anmodninger om leverandørkategorier.

Oversigt over anmodninger om leverandørkategorier

Om arbejdsgangsstatusser for anmodninger om udvidelse af kategori

Hovedopgaver: Administrere kategorianmodninger fra medarbejdere

Hovedopgaver: Administrere kategorianmodninger fra kreditorer