Ny tilbudsanmodning (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger. Klik på Tilbudsanmodning på listesiden Alle tilbudsanmodninger i handlingsruden.

Brug denne form til at oprette oplysninger til hovedet i en tilbudsanmodning, f.eks. indkøbstype, leverings- og udløbsdato samt oplysninger om leveringsadresse. Standardoplysninger om leveringsadressen er de adresseoplysninger, der er defineret for organisationen. Når du klikker på OK, overføres disse oplysninger til hovedet i Tilbudsanmodningen i den Oplysninger om tilbudsanmodning form, hvor du kan føje produkter og kreditorer til linjerne i Tilbudsanmodningen.

Bemærk

Dette emne blev ikke opdateret for eProcurement i Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Yderligere oplysninger finder du i Opret en tilbudsanmodning fra en indkøbsrekvisition.

Opgaver, der anvender denne form

Oprette en tilbudsanmodning

Opret en tilbudsanmodning fra en indkøbsrekvisition

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Hh209104.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Sags-id

Identifikationsnummeret på tilbudsanmodningen. Id'et genereres automatisk.

Indkøbstype

Vælg den type indkøb, som tilbudsanmodningen er oprettet til. Følgende indkøbstyper er tilgængelige:

  • Indkøbsrekvisition– Denne type vælges automatisk, hvis du opretter en Tilbudsanmodning direkte fra en indkøbsrekvisition. Hvis du vælger denne type køb, får du en fejlmeddelelse.

  • Indkøbsordre– Et dokument, der bekræfter, at tilbuddet om at købe produkter eller accept af et tilbud om at sælge produkter mod betaling.

  • Købsaftale – En aftale om at købe et bestemt antal eller for en bestemt værdi af et produkt over tid. Hvis du vælger denne type købsdokument, skal du vælge det datointerval, der gælder for købsaftalen.

Valuta

Vælg en valuta til tilbudsanmodningen. Valutaen i svarene på tilbudsanmodningen kan variere.

Leveringsdato

Angiv den dato, hvor varerne ønskes modtaget.

Udløbsdato

Angiv den dato, hvor leverandører senest skal sende svar på tilbudsanmodningen.

Adresse

Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.

Disponentgruppe

Den disponentgruppe, der er tildelt til den person, der anmoder om produkterne i Tilbudsanmodningen.

Anmoder

Den person, der anmoder om produkterne. I dette felt angives den person, der opretter Tilbudsanmodningen.

Sprog

Vælg det sprog, du vil modtage tilbudsanmodninger på. Sproget i svarene på tilbudsanmodningerne kan variere.

Hvis indkøbstypen er en købsaftale, vises følgende felter også.

Felt

Beskrivelse

Anmodet af

Navnet på den medarbejder, der er ansvarlig for håndtering af købsaftalen.

Gælder fra

Startdatoen for købsaftalen. Denne dato må ikke ligge før dags dato.

Udløbsdato

Slutdatoen for levering af produkter i købsaftalen. Denne dato må ikke ligge før ikrafttrædelsesdatoen.

Se også

Kopiér fra alt (form)

Oplysninger om tilbudsanmodning (form)

Tilbudsanmodninger (listeside)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).