Jaa


Organisaatiot ja organisaatiohierarkiat

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Organisaatio muodostuu joukosta ihmisiä, jotka työskentelevät yhdessä liiketoimintaprosessin suorittamiseksi tai tavoitteen saavuttamiseksi. Organisaatiohierarkiat edustavat liiketoiminnan muodostavien organisaatioiden välisiä suhteita.

Tässä osiossa kuvataan, kuinka organisaatioita ja organisaatiohierarkioita käytetään -järjestelmässä. Se sisältää seuraavat aiheet:

Tietoa organisaatioista ja organisaatiohierarkioista

Suunnittele organisaatiohierarkia

Organisaatiohierarkiat

Esimerkki organisaatiohierarkioista

Luo tai muokkaa yritystä

Luo tai muokkaa toimintayksikköä

Luo tai muokkaa organisaatiohierarkiaa