שתף באמצעות


תצוגה והבנה של סיכום הפגישה

מוכרים ומנהליהם זקוקים לדרך קלה לסקור את השיחות שקיימו עם לקוחותיהם ולמצוא במהירות נקודות שיחה רלוונטיות, מילות מפתח ותובנות.

דף סיכום הפגישה מספק מבט כולל ברמה גבוהה על אופן התנהלות השיחה עם לקוח, וכולל פרטי פעולות להמשך טיפול ומילות מפתח רלוונטיות, ציר זמן, תמליל של השיחה ועוד.

דרישות לצורך רישוי

היכולות המוזכרות במאמר זה זמינות רק למשתמשים עם הרישיון הסטנדרטי של Copilot for Sales. אם יש לך רישיון פרימיום של Copilot for Sales, ראה הצג תובנות הקשורות למכירות בתקציר הפגישה ב- Microsoft Teams.

הצגת סיכום הפגישה

כאשר סיכום הפגישה יהיה מוכן, תקבל הודעה מתוכנית ה-Bot של Copilot for Sales בצ'אט האישי שלך. ההודעה כוללת פרטי פגישה כגון כותרת, תאריך, שעה ומשתתפים, וקישור לסיכום. ניתן להשתמש בקישור בהודעה כדי לצפות בסיכום או לעבור לכרטיסיה Copilot for Sales בפגישה.

 • עבור אל תוכנית ה- Bot של Copilot for Sales ברשימת הצ'אט ובחר פתח סיכום.

  צילום מסך המציג את הכרטיס 'סיכום פגישה' ב-Copilot for Sales.

 • עבור לצ'אט הפגישה ברשימת הצ'אט, או פתח את האירוע ביומן ב-Teams, ובחר בכרטיסיה Copilot for Sales.

אם ישנן מספר הקלטות של פגישה בודדת (קורה כאשר אתה מפסיק את ההקלטה ומתחיל מחדש), או הקלטות של פגישה חוזרת, תוכל להציג את סיכום הפגישה של פגישה בודדת על ידי בחירת התאריך מהרשימה הנפתחת בסיכום הפגישה.

צילום מסך המציג את סיכום הפגישה ב-Copilot for Sales עבור פגישה חוזרת.

הבנת סיכום הפגישה

דף סיכום הפגישה כולל את המקטעים הבאים:

 • סיכום, אזכורים ופרטים

 • תמלול השיחה ותרגום

 • ציר הזמן של הפעלת השיחה והפילוח

סיכום

הכרטיסיה סיכום מציגה נקודות מרכזיות לשיחה ופריטי פעולות המשך ש- Copilot for Sales זיהתה במהלך השיחה.

הערה

לא יופקו דגשים לשיחה אם משך הקלטת הפגישה עולה על 70 דקות. באזורי צפון אמריקה ואירופה, משך הקלטת הפגישה הנתמכת הוא 100 דקות.

צילום מסך המציג את הכרטיסיה 'סיכום' בסיכום פגישה ב-Copilot for Sales.

כדי לשתף את הדגשים בשיחה ופריטי הפעולה להמשך טיפול, בחר העתק ללוח, ולאחר מכן הדבק את הנתונים בדואר אלקטרוני, בצ'אט של Teams או בכל מדיום רצוי אחר. התקציר מופיע בפורמט הבא:

 • כותרת הפגישה: מציג את כותרת הפגישה

 • משתתפים: מפרט את האנשים שהשתתפו בפגישה

 • תאריך ושעת הפגישה: מציג את התאריך והשעה של הפגישה

 • נקודות מרכזיות: מציג משפטים ברשימת תבליטים המסכמים כל מקטע בשיחה

 • פריטים להמשך טיפול: מציג פריטי פעולה ברשימת תבליטים

צילום מסך המראה כיצד להעתיק ולהדביק תוכן מהכרטיסייה 'סיכום' בסיכום פגישה ב-Copilot for Sales.

אתה יכול ליצור משימות CRM מפריטי הפעולה הבאים. מידע נוסף: יצירת משימות CRM מסיכום הפגישה

אזכורים

הכרטיסיה אזכורים‬ מציגה נקודות לשיחה כגון מילות מפתח, בעלי עניין, מוצרים ומתחרים שהוזכרו במהלך השיחה. כאשר אתה בוחר מילה בסעיפים הבאים, התמליל מציין באיזו נקודה היא הוזכרה.

 • אנשים: מציגה את שמות האנשים המוזכרים במהלך השיחה; לדוגמה, שרה מתקשרת מחברת Contoso.

 • מוצרים: מציגה את שמות המוצרים המוזכרים במהלך השיחה; לדוגמה, "אני יודע להשתמש רק בטלוויזיית LED של Fabrikam".

 • מילות מפתח: הצגת מילות מפתח שיכולות לשמש כשיטות עבודה מומלצות במהלך השיחה אם מזוהים נושאים בתמליל, הם מוצגים תחילה ולאחר מכן מוצגות שאר מילות המפתח. מידע נוסף: הצגת Viva Topics בסיכום פגישה

 • מותגים וארגונים אחרים: מציגה שמות של מותגים וארגונים (למעט שלך) שהלקוח הזכיר במהלך השיחה.

 • שאלות שנשאלו על ידי המוכרים: מציג שאלות שנשאלו על ידי מוכרים בשיחה. לדוגמה, מה אתה חושב על ההדגמה?

 • שאלות שנשאלו על ידי אחרים: מציג את השאלות שנשאלו על ידי המשתתפים האחרים במהלך השיחה.

 • זמנים: מציגה פרקי זמן שהוזכרו במהלך השיחה.

הצגת Viva Topics בסיכום פגישה (Preview)

[מקטע זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]

חשוב

אינטגרציה של Copilot for Sales עם Viva Topics בבינת שיחות תצא משימוש ב-22 בפברואר 2025 עקב הוצאה משימוש של Viva Topics. אם כבר יש לך אינטגרציה עם Viva Topics, תוכל להמשיך להשתמש בתכונה זו עד לתאריך ההוצאה משימוש. אינטגרציות חדשות בין Copilot for Sales ו- Viva Topics ייחסמו החל מה-10 במאי 2024.

דרישות מוקדמות:

Viva Topics עוזר לך לגשת למידע כשאתה זקוק לו כדי שתוכל להיות פרודוקטיבי יותר ולעבוד בצורה חכמה יותר. הוא משתמש ב-AI כדי לחפש ולזהות באופן אוטומטי נושאים בארגון שלך. הוא אוסף מידע עליהם, כגון תיאור קצר, אנשים העובדים על נושא ואתרים, קבצים ודפים הקשורים אליו. לקבלת מידע נוסף על Viva Topics, עבור אל הבנת Viva Topics.

הנושאים נסרקים מתמליל הפגישה ומוצגים יחד עם מילות מפתח אחרות. אם נמצאה מילת מפתח עם קטגוריה כגון מותג, אנשים או זמנים, היא מוצגת תחת הקטגוריה הזו. מילות מפתח שהן גם נושאים מסומנות בסמל #. נושאים ותוכנם אינם מאוחסנים ב- Dataverse.

כדי להציג פרטים של נושא, רחף עם סמן העכבר מעל מילת המפתח כדי לפתוח את הכרטיס שלה. כברירת מחדל, הוא נפתח בתצוגת ברירת המחדל שלו. כדי לפתוח את התצוגה המורחבת, בחר עוד תחת תיאור נושא.

פרטים

הכרטיסייה פרטים מציגה את שמות האנשים שהשתתפו בפגישה.

צילום מסך המציג את הכרטיסיה 'פרטים' בסיכום פגישה ב- Copilot for Sales.

תמלול השיחה ותרגום

הכרטיסיה תעתיק מציגה תיעוד כתוב של השיחה שאפשר לקרוא ולתרגם, לצד ציר הזמן של השיחה.

אם התעתיק הוא בשפה שאינה אנגלית (והיא שפה נתמכת), בחר בתרגום כדי לקרוא את התעתיק באנגלית.

הפעלת השיחה, ציר הזמן והפילוח

השתמש בתכונת השמעת השיחה כדי להאזין לשיחה המוקלטת. אתה יכול להאזין לכל השיחה או לגרור את סרגל ההתקדמות כדי לדלג לנקודות ספציפיות על ציר הזמן. תמליל השיחה יגלול אוטומטית לנקודה שבחרת. ניתן גם להשהות, להריץ אחורה ולהתקדם קדימה במהלך השיחה ולהתאים את עוצמת הקול.

ציר הזמן מציג גם את הסנטימנטים שזוהו בשיחה: חיובי, ניטרלי או שלילי. אתה יכול לגרור את סרגל ההתקדמות לנקודה מסוימת בציר הזמן. תמליל השיחה יגלול אוטומטית לנקודה שבחרת.

כאשר אתה בוחר מילה בכרטיסיה אזכורים, סמל יהלום על ציר הזמן של ההשמעה מציין את הנקודה שבה המילה הוזכרה. כאשר אתה מעביר את העכבר מעל למילה בכרטיסיה אזכורים, סמל יהלום אפור על ציר הזמן של ההשמעה מציין את הנקודה שבה המילה הוזכרה.

כדי לעבור במהירות להערה בתעתיק, בחר את הסמל שלה בציר הזמן.

ציר הזמן מציין גם את מקטעי השיחה, כמו היכרות, פתרון, הצעת מחיר וסגירת שיחה. בחר מקטע כדי להציג תובנות שרלוונטיות לו. התמליל נגלל לתחילת המקטע, וציר הזמן של ההפעלה מודגש עבור המקטע שנבחר. אם הפלח שנבחר מכיל פריטי פעולה או מילות מפתח כלשהן, הם מוצגים בכרטיסיות שלהם.

הערה

יכולת ההפעלה זמינה רק למארגן הפגישה ולמקליט השיחות.

צילום מסך המציג את ההשמעה בציר הזמן בסיכום פגישה ב-Copilot for Sales.

צור משימות CRM מסיכום הפגישה

אתה יכול להמיר את פריטי הפעולה המוצעים בסיכום פגישה למשימה ולשמור אותה ב-CRM ישירות מ-Teams.

 1. פתח סיכום פגישה ועבור לכרטיסיה סיכום‬.

 2. מצא את פריט ההמשך שעבורו עליך ליצור משימה ולאחר מכן בחר צור משימה.

  צילום מסך המציג את הקישור ליצירת משימה.

 3. הוסף או עדכן את המידע הבא:

  פריט Description חובה
  נושא שם המשימה ‏‏כן‬
  בעלים מי ישלים את המשימה; אם זה לא אתה, אתה יכול להקצות מישהו אחר ‏‏כן‬
  מחובר אל רשומה המספקת מידע על המשימה; בחר מתוך חשבונות והזדמנויות המשויכים לנמעני הדואר לא
  תאריך יעד התאריך שבו הבעלים צריך להשלים את המשימה לא
  תיאור‬‏‫‬ קטע טקסט של פריט ההמשך; אתה יכול לשנות אותו במידת הצורך.

  הערה: קישור לפגישה מאוכלס אוטומטית בשדה זה.
  לא

  צילום מסך המציג את יצירת משימת CRM ב-Dynamics 365.

 4. בחר צור.

  לאחר שיצרת משימה, צור משימה משתנה למשימה פתוחה. בחר משימה פתוחה כדי לפתוח את המשימה ב-CRM.

  צילום מסך המציג את הקישור לפתיחת משימה.