Share via


הסרת מכשירים

חל על:

פלטפורמות

  • Macos
  • לינוקס
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016

רוצה לחוות את Defender עבור נקודת קצה? הירשם לקבלת גירסת ניסיון ללא תשלום.

בצע את ההוראות המתאימות בהתאם לשיטה המועדפת שלך לפריסה.

המצב של מכשיר עובר ל'לא פעיל /ה' שבעה (7) ימים לאחר קליטת המכשיר.

נתונים, כגון ציר זמן, התראות, פגיעויות וכו', ממכשירים שהוטבלו נשארים בפורטל Microsoft Defender עד שתוקף תקופת השמירה שתצורתה נקבעה יפוג.

פרופיל המכשיר (ללא נתונים) נשאר במלאי המכשירים למשך לא יותר מ- 180 יום.

מכשירים שלא היו פעילים ב- 30 הימים האחרונים אינם מופיעים בנתונים המשקפים את ניקוד החשיפה של ניהול פגיעויות Defender של הארגון שלך ואת ניקוד Microsoft Secure עבור מכשירים.

כדי להציג מכשירים פעילים בלבד, באפשרותך לסנן לפי מצב תקינות חיישן, תגי מכשיר או קבוצות מחשב.

מכשירים מסוג Offboard Windows

שרתי Offboard

מכשירים שאינם מכשירים של Windows

עצה

האם ברצונך לקבל מידע נוסף? Engage עם קהילת האבטחה של Microsoft בקהילת הטכנולוגיה שלנו: Microsoft Defender עבור נקודת קצה Tech Community.