Oktatóanyag: Az egyéni Azure-előfizetéshez tartozó számla áttekintése

Ez a cikk segítséget nyújt a használatalapú fizetéses vagy a Visual Studio Azure-előfizetéséhez tartozó számlájának értelmezésében és áttekintésében, beleértve a használatalapú fizetést és a Visual Studiót is. Az egyes számlázási időszakok esetében általában e-mailben kapja meg a számlát. Ez a számla az Azure-számlájának felel meg. A számlán szereplő költségadatok elérhetők az Azure Portalon is. Ebben az oktatóanyagban össze fogja hasonlítani a számlát a részletes napi használati adatok fájljával és a költségelemzéssel az Azure Portalon.

Ez az oktatóanyag csak azokra az Azure-ügyfelekre vonatkozik, akik egyéni szerződéssel rendelkeznek. Az általános egyéni előfizetésekre használatalapú díjszabás vonatkozik, és közvetlenül az Azure webhelyén vásárolhatók meg.

Ha segítségre van szüksége a váratlan költségek értelmezéséhez: Váratlan költségek elemzése. Ha le szeretné mondani Azure-előfizetését, tekintse meg Az Azure-előfizetés lemondása című témakört.

Eben az oktatóanyagban az alábbiakkal fog megismerkedni:

 • A kiszámlázott díjtételek összehasonlítása a használati adatok fájljával
 • A kiszámlázott díjtételek összehasonlítása a költségelemzésben szereplő használati adatokkal

Előfeltételek

Fizetős számlázási Microsoft Online Services Program-fiókkal kell rendelkeznie. A fiók létrehozása az Azure webhelyén keresztül, az Azure-regisztráció alkalmával történik. Ilyen eset, ha rendelkezik használatalapú fizetést használó fiókkal vagy Visual Studio-előfizető.

Az ingyenes Azure-fiókokhoz csak a havi kreditösszeg túllépése esetén készülnek számlák.

30 napnál több időnek kell eltelnie el az Azure-előfizetés életbe lépése óta. Az Azure a számlázási időszak végén küld Önnek számlát.

Bejelentkezés az Azure-ba

A kiszámlázott díjtételek összehasonlítása a használati adatok fájljával

A használati adatok és a költségek összehasonlításának első lépése a számla és használati adatok fájljának letöltése. A részletes használatot tartalmazó CSV-fájl a számlázási időszak és a napi használat szerint jeleníti meg a díjakat. Ez nem tartalmazza az adóinformációkat. A fájlok letöltéséhez fiókadminisztrátornak kell lennie vagy Tulajdonos szerepkörrel kell rendelkeznie.

Az Azure Portalon írja be az előfizetések szöveget a keresőmezőbe, majd válassza az Előfizetések elemet.

Navigálás az előfizetésekhez

Válasszon ki egy előfizetést a listából.

A Számlázás területen válassza a Számlák elemet.

A számlák listájában keresse meg a letölteni kívánt számlát, majd válassza a letöltés szimbólumot. Lehetséges, hogy módosítania kell az időtartományt a régebbi számlák megtekintéséhez. A használati adatok fájljának és a számla létrehozása eltarthat néhány percig.

A számlázási időszakokat, a letöltési lehetőséget és az egyes számlázási időszakok teljes díját ábrázoló képernyőkép

A Használati adatok és díjak letöltése ablakban válassza a CSV-fájl letöltése, majd a Számla letöltése elemet.

Képernyőkép a Számlák és használati adatok letöltése oldalról

Ha a Nem érhető el üzenet jelenik meg, számos oka lehet annak, hogy nem jelenik meg a használati adatok fájlja vagy a számla:

 • 30 napnál kevesebb telt el az Azure-előfizetés életbe lépése óta.
 • Az adott számlázási időszakhoz nem tartoznak használati adatok.
 • A számla még nem lett létrehozva. Várja meg a számlázási időszak végét.
 • Nem rendelkezik engedéllyel a számlák megtekintéséhez. Előfordulhat, hogy nem látja a régi számlákat, ha nem Ön a fiókadminisztrátor.
 • Ha ingyenes próbaverziós előfizetéssel rendelkezik, vagy nem haladta meg az előfizetésében foglalt jóváírás havi keretét, csak abban az esetben fog számlát kapni, ha Microsoft-ügyfélszerződéssel rendelkezik.

A következő lépés a díjtételek áttekintése. A számlája az adókat és a használati díjakat tartalmazza.

Példa Azure-számlára

Nyissa meg a letöltött, használati adatokat tartalmazó CSV-fájlt. A fájl végén adja össze az összes tétel értékét a Költség oszlopban.

Példa összegzett költséget tartalmazó használati fájlra

Az összegzett Költség értéknek pontosan meg kell egyeznie a használati díjak esetében kiszámlázott költséggel.

A használati díjak a mérési szinten jelennek meg. A következő kifejezések a számlában és a részletes használati fájlban is ugyanazt a dolgot jelentik. A számlán fellelhető számlázási ciklus például megegyezik a részletes használati fájlban feltüntetett számlázási időszakkal.

Számla (PDF) Részletes használat (CSV)
Billing Cycle (Számlázási ciklus) BillingPeriodStartDate (SzámlázásiIdőszakKezdőDátuma) BillingPeriodEndDate (SzámlázásiIdőszakZáróDátuma)
Name (Név) Meter Category (Mérési kategória)
Típus Meter Subcategory (Mérési alkategória)
Erőforrás MeterName
Régió MeterRegion
Consumed (Felhasznált mennyiség) Mennyiség
Billable (Számlázandó) Overage Quantity (Kereten túli mennyiség)
Rate (Egységár) EffectivePrice
Érték Költségek

A számla Használati díjak szakasza a számlázási időszakban feltüntetett egyes mérőszámok teljes fogyasztási értékét (költségét) jeleníti meg. Az alábbi képen például az Azure Storage szolgáltatás P10-lemezek erőforrásra vonatkozó használati díja látható.

A számlán feltüntetett használati díjak

A használati adatokat tartalmazó CSV-fájlban szűrjön a MeterName értékre a számlán szereplő megfelelő erőforrás esetében. Ezután adja össze az oszlop elemeinek Költség értékeit. Íme egy példa, amely a számlán szereplő sorelemnek megfelelő szolgáltatásmérő nevére (P10-lemezek) fókuszál.

A foglalások vásárlási díjainak egyeztetéséhez a használati adatokat tartalmazó CSV-fájlban szűrjön a ChargeType oszlopban a Vásárlás értékre; ez megmutatja a hónap összes foglalásvásárlási díját. Ezeket a díjakat összehasonlíthatja a használati fájl MeterName és MeterSubCategory elemével, valamint a számlában szereplő Erőforrás és Típus értékekkel.

A használati fájl összegzett értéke a MeterName változó esetében

Az összegzett Költség értéknek pontosan meg kell egyeznie az egyedi erőforrás használati díjai esetében kiszámlázott költséggel.

A kiszámlázott díjtételek összehasonlítása a költségelemzésben szereplő használati adatokkal

Az Azure Portalon való költségelemzés szintén segíthet a díjtételek ellenőrzésében. A kiszámlázott használat és díjtételek gyors áttekintéséhez válassza ki az előfizetését az Azure Portal Előfizetések oldalán. Ezután válassza a Költségelemzés lehetőséget, majd a nézetek listájában válassza a Számla részletei lehetőséget.

A Számla részletei lehetőség kiválasztását bemutató példa

Következő lépésként a dátumtartomány listájában válassza ki a számlázási időszakot. Adjon hozzá egy számlaszámszűrőt, majd válassza ki a számlájának megfelelő InvoiceNumber értéket. A költségelemzés a kiszámlázott tételek költségadatait jeleníti meg.

Példa a kiszámlázott költségadatok megjelenítésére a költségelemzés során

A költségelemzésben megjelenített költségeknek pontosan meg kell egyezniük az egyedi erőforrás használati díjai esetében kiszámlázott költségekkel.

A számlán feltüntetett használati díjak

Külső Marketplace-szolgáltatások

A külső szolgáltatások vagy a piactér díjai olyan erőforrásokra vonatkoznak, amelyeket külső szoftverszállítók készítettek. Ezek az erőforrások az Azure Marketplace-ből érhetők el. A Barracuda-tűzfal például egy harmadik fél által kínált Azure Marketplace-erőforrás. A tűzfal és a hozzá tartozó mérőszámok összes díja külső szolgáltatási díjként jelenik meg.

A külső szolgáltatási díjak egy külön számlán jelennek meg.

Az erőforrások számlázása a használat mérésére szolgáló eszközök alapján történik

Az Azure nem közvetlenül az erőforrásköltségek alapján számláz. Az erőforrások költségeit egy vagy több mérőszám alapján számítjuk ki. A mérőszámokkal az erőforrás kihasználtságát mérjük az erőforrás teljes élettartama során. Ezen mérőszámok alapján számítjuk ki a számlán szereplő költséget.

Ha egyetlen Azure-erőforrást (például virtuális gépet) hoz létre, akkor ahhoz kapcsolódóan egy vagy több mérőeszközpéldány lett létrehozva. A mérőszámok az erőforrás adott idő alatti kihasználtságát mérik. Minden mérőeszköz használati adatokat vesz fel, amelyek alapján az Azure kiszámítja a számlán szereplő összeget.

Az Azure-ban létrehozott egyetlen virtuális gép használatának nyomon követéséhez például a következő mérőeszközök hozhatók létre:

 • Üzemóra
 • IP-cím-szolgáltatásórák
 • Bejövő adatforgalom
 • Kimenő adatforgalom
 • Standard szintű felügyelt lemez
 • Standard felügyelt lemez műveletei
 • Standard IO-lemez
 • Standard IO – Blokkblobolvasási műveletek
 • Standard IO – Blokkblobírási műveletek
 • Szabványos IO – blokkblob-törlés

A virtuális gép létrehozásakor minden mérőeszköz elkezd használati adatokat szolgáltatni. Ezt a használatot és a mérőeszköz díjszabását az Azure-mérési rendszerben követjük nyomon.

A számla összegének kiszámításához használt mérőeszközök a használati adatok CSV-fájljában láthatók, ahogy a korábbi példában láthatta.

A számla befizetése

Ha hitelkártyás fizetést állít be fizetési módként, a rendszer a számlázási időszak lejárta után 10 napon belül automatikusan felszámítja az összeget. A hitelkártya-kivonatban a költségsorban a következő szerepel: MSFT Azure.

A megterhelt hitelkártya megváltoztatásához tekintse meg a hitelkártya az Azure-ban történő hozzáadását, frissítését vagy eltávolítását ismertető szakaszt.

További lépések

Ez az oktatóanyag bemutatta, hogyan végezheti el az alábbi műveleteket:

 • A kiszámlázott díjtételek összehasonlítása a használati adatok fájljával
 • A kiszámlázott díjtételek összehasonlítása a költségelemzésben szereplő használati adatokkal

A költségelemzés használatának megkezdéséhez tekintse át a gyorsútmutatót.