Del via


Del en modelldreven app

Del en modelldrevet app for å gjøre den tilgjengelig, slik at andre brukere kan spille den av. Deling omfatter følgende trinn:

 1. Finn sikkerhetsrollen som skal brukes for appen
 2. Tilordne sikkerhetsroller eller personer til en modelldrevet app
 3. Dele koblingen til appen

Dele en modelldreven app i Power Apps

Hvis appen bare inneholder med bruksklare tabeller, for eksempel forretningsforbindelse eller kontakt, kan du bruke en eksisterende forhåndsdefinert sikkerhetsrolle.

Grunnleggende om deling av modelldrevet app

Modelldrevne apper bruker rollebasert sikkerhet for deling. De grunnleggende begrepene i rollebasert sikkerhet er at en sikkerhetsrolle inneholder rettigheter som definerer et sett med handlinger som kan utføres på tabeller i appen. Denne metoden betyr at selv om to personer kan bruke appen, kan det hende at én bruker bare kan lese oppføringer eller oppføringer som de selv har opprettet. Den andre brukeren kan se alle oppføringene og har rettigheter til å slette disse oppføringene.

Alle appbrukere må tilordnes til én eller flere forhåndsdefinerte eller egendefinerte sikkerhetsroller. Sikkerhetsroller kan også tilordnes til grupper. Når en bruker eller et team er tilordnet en av disse rollene, får personen eller teammedlemmene settet med rettigheter som er tilknyttet denne rollen.

Prosessen for deling av en modelldrevet app er forskjellig fra deling av en lerretsapp. Deling av modelldrevne apper avhenger av hvordan Microsoft Dataverse-datatabellrettighetene tilordnes for tabellene i appen. Hvis sikkerhetsroller ikke allerede er definert for appen, kontakter du Power Platform-administrator for å opprette dem for deg.

Mer informasjon: Opprette eller redigere en sikkerhetsrolle for å administrere tilgang

Tilordne sikkerhetsroller eller personer til en modelldrevet app

Når du deler en modelldrevet app, kan du dele den med alle medlemmer i én eller flere sikkerhetsroller eller en bruker eller et team.

 1. Logg på Power Apps. I venstre navigasjonsrute velger du Apper ved siden av appen du vil dele, velg, , og velg deretter Dele.

 2. Velg blant følgende alternativer fra ruten Del appnavn:

  • Velg appen, og velg deretter rullegardinlisten i den høyre ruten for å vise alle tilgjengelige sikkerhetsroller. Velg de sikkerhetsrollene du ønsker, fra sikkerhetsrolle-rullegardinlisten. Tilordne sikkerhetsroller til app

  Viktig

  Hvis appen har én eller flere egendefinerte tabeller, kontakter du Power Platform-administrator for å konfigurere rettigheter til de egendefinerte tabellene i en sikkerhetsrolle. Dette er nødvendig for at brukere skal kunne arbeide med oppføringene i den egendefinerte tabellen i appen. Mer informasjon: Opprette eller redigere en sikkerhetsrolle for å administrere tilgang

  • Hvis du vil tilordne en individuell bruker eller team, velger du brukernavnet eller teamet fra Personer-listen. Tilordne bestemte brukere til en modelldrevet app

   Hvis appen inneholder premium-komponenter, for eksempel et kart eller inndatakomponenter for adresser, må brukerne ha en Power Apps-lisens for å bruke appen. Hvis du vil be om lisenser for brukerne av appen din, velger du Be om lisenser for å sende en lisensforespørsel til administratoren din.

   Be om Power Apps-lisenser for brukerne.

   Obs!

   Du kan ikke be om lisenser for sikkerhetsgrupper eller distribusjonslister. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du ber om lisenser, kan du se Be om Power Apps-lisenser for appbrukerne.

 3. Velg Del.

Dele koblingen til appen

I motsetning til deling av lerretsapper sender ikke deling av modelldrevne apper for øyeblikket en e-post med en kobling til appen.

Slik henter du den direkte koblingen til en app:

 1. Gå til Power Apps.

 2. Velg Løsninger fra navigasjonsruten til venstre. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.

 3. Åpne løsningen som inneholder den modelldrevne appen.

 4. Velg den modelldrevne appen, og velg deretter Rediger på kommandolinjen.

 5. Velg fanen Egenskaper i den klassiske utformingen, og kopier deretter URL-adressen for Enhetlig grensesnitt.

  "Hente koblingen for en modelldrevet app"

 6. Lim inn URL-adressen til appen på et sted, slik at brukerne dine kan få tilgang til den, for eksempel ved å legge den inn på et SharePoint-område i en Teams-kanal, eller sende via e-post.

Krav til appdeling og lisensiering

Det kreves noen få viktige miljøer og lisensieringsforordninger ved deling av en modelldrevet app med en bruker.

 • En Microsoft 365-bruker med rettigheter som Power Platform-administrator eller global administrator må finnes i organisasjonen. Lær hvordan du tilordner Power Platform-administratorrettigheter. Dette gir brukeren administratorrettigheter over alle miljøer.
 • Appdeleren må ha administratorrettigheter for det bestemte miljøet (eller være en Power Platform-administrator). Den som deler appen, må ha en sikkerhetsrolle med like eller flere rettigheter enn sikkerhetsrolle de tilordner til appen og andre brukere. Dette tar vanligvis form av at appdeleren har Dataverse-sikkerhetsrollen systemadministrator eller systemtilpasser. Disse rollene kan tilordnes av Power Platform-administratorer (som har rettigheter over alle Dataverse-miljøer). Sikkerhetsrollene systemadministrator og systemtilpasser er standardroller som finnes i alle Dataverse-miljøer.
 • Brukeren må eksistere som en bruker i miljøet. Det er ikke nok bare å være en Microsoft 365-bruker. Dette skyldes at alle brukere i et miljø er gjort rede for og beskrevet i tabeller i miljøet. Lær hvordan du legger til en bruker i et miljø
 • Brukerne må ha den riktige lisensen for å kunne bruke appen. Brukere kan be om en lisens selv, eller en produsent kan be om lisenser for appbrukerne sine. Lisensen må også tildeles i leieren som er vert for appen. Unntaket fra denne forutsetningen er når en app driftes i et Microsoft Dataverse for Teams-miljø.

Om forhåndsdefinerte sikkerhetsroller

Det finnes flere forhåndsdefinerte roller som er tilgjengelige med Dataverse. Hvis du vil kjøre apper som bare bruker bruksklare tabeller, finnes sikkerhetsrollen Basic-bruker, der medlemmer kan spille av appen i miljøet og utføre vanlige oppgaver for oppføringene de eier. Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller

Bruke Microsoft Entra-grupper til administrere tilgang

Administratorer kan bruke organisasjonens Microsoft Entra-grupper til å administrere tilgangsrettigheter for lisensierte Dataverse-brukere. Begge typene av Microsoft Entra-grupper – Microsoft 365 og Security – kan brukes til å sikre rettigheter til en app. Mer informasjon: Om gruppeteam

Se også

Finn ut mer om hvordan du oppretter brukere og tilordner sikkerhetsroller

Minimumsrettigheter for vanlige oppgaver

Kjør en modelldrevet app på en mobilenhet

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).