Publisere en app i Power BI

I Power BI kan du opprette offisielt pakket innhold og deretter distribuere den til et bredt publikum som en app. Du oppretter apper i arbeidsområder, der du kan samarbeide på Power BI-innhold med kollegene dine. Deretter kan du publisere den ferdige appen til store grupper personer i organisasjonen. Delen om appforbrukervisning i denne artikkelen beskriver appens forbrukeropplevelse.

Skjermbilde av Power Bi-apper

Bedriftsbrukerne trenger ofte flere Power BI-instrumentbord, rapporter og annet innhold for å drive virksomheten. Med Power BI-apper kan du opprette samlinger av innhold og publisere disse samlingene som apper til hele organisasjonen eller til bestemte personer eller grupper. Du kan opprette flere målgrupper for appen og vise eller skjule forskjellig innhold for hver målgruppe. For deg som rapportoppretter eller administrator gjør apper og målgrupper administrasjonstillatelser på disse samlingene enklere.

Bedriftsbrukere får tilgang til appene dine på forskjellige måter:

 • De kan finne og installere apper fra Apps Marketplace eller AppSource.
 • Du kan sende dem en direktekobling.
 • Hvis Power BI-administratoren gir deg tillatelse til det, kan du installere den automatisk i Power BI-kontoene til kollegene dine.
 • Hvis du distribuerer appen til eksterne brukere, mottar disse brukerne en e-postmelding med en direkte kobling. Power BI sender ingen e-post til interne brukere når du distribuerer eller oppdaterer en app.

Appforbrukerne kan ikke endre innholdet i appen. De kan samhandle med den enten i Power Bi-tjeneste eller en av mobilappene: filtrering, utheving og sortering av dataene. Du kan også gi dem tillatelse til å dele datasett og opprette sitt eget innhold i appen.

Lisenser for apper

Hvis du vil opprette eller oppdatere en app, må du ha en lisens for Power BI Pro eller Premium per bruker (PPU). Det finnes to alternativer for appbrukere.

 • Arbeidsområdet for denne appen er ikke i en Power BI Premium kapasitet: Alle forretningsbrukere må ha Power BI Pro eller Premium per bruker (PPU)-lisenser for å vise appen.
 • Arbeidsområdet for denne appen er i en Power BI Premium kapasitet: Forretningsbrukere uten Power BI Pro eller Premium per bruker (PPU)-lisenser i organisasjonen kan vise appinnhold. De kan imidlertid ikke kopiere rapportene eller opprette rapporter basert på de underliggende datasettene. Du finner mer informasjon i Hva er Power BI Premium?.

Opprette og publisere appen

Når innholdet i arbeidsområdet er klart, kan du starte publiseringsprosessen. Du bestemmer hvor mange forskjellige målgruppegrupper du trenger. Deretter velger du hvilket innhold du vil publisere til hver målgruppe. Du kan opprette opptil ti målgrupper i én app.

 1. Velg Opprett app i listevisningen for arbeidsområdet for å starte prosessen med å opprette og publisere en app fra arbeidsområdet.

  Skjermbilde av Opprett app-knappen.

 2. installasjonsprogrammet gir du det et navn og legger til en beskrivelse for å hjelpe personer med å finne appen. Du kan også angi en temafarge, legge til en kobling på et støtteområde og angi kontaktinformasjon.

  Skjermbilde av installasjonsprogrammet for appen.

 3. Velg Neste: Legg til innhold.

Legge til innhold i appen

Innhold-fanen legger du til innholdet fra arbeidsområdet i appen.

 1. Velg Legg til innholdInnhold-fanen .

  Skjermbilde av knappen Legg til innhold.

 2. Velg innholdet du vil legge til fra gjeldende arbeidsområde.

  Skjermbilde av popup-vindu som viser en liste over innhold.

  Obs!

  Når du publiserer en app, inneholder den alt appinnhold som standard for hver målgruppe. Når du oppdaterer en app, inkluderes imidlertid ikke nylig lagt til innhold som standard.

 3. Du kan også legge til koblinger på andre nettsteder. Velg Legg til en kobling fra rullegardinmenyen ved siden av Legg til innhold.

  Skjermbilde av Legg til kobling-knappen.

  Når du har lagt til innholdet, kan du endre rekkefølgen på innholdet:

  • Dra innholdet opp eller ned i listen.

  Skjermbilde av Dra & slipp-innhold.

  • Velg alternativene Flytt opp eller Flytt ned ved siden av hvert element.

  Skjermbilde av Flytt opp eller Flytt ned innhold.

 4. Velg Neste: Legg til målgruppe.

Opprette og administrere målgrupper

Målgruppe-fanen oppretter og administrerer du målgrupper i appen.

 1. Hvis du vil opprette en målgruppe, velger du Ny målgruppe.

 2. Dobbeltklikk standard målgruppeetikett for å endre målgruppenavnet.

 3. Velg skjul/vis-ikonet ved siden av hvert element i arbeidsområdet for å bestemme innholdet som denne app-målgruppen kan se.

 4. Angi grupper eller brukere som skal legges til i gjeldende målgruppe, i ruten Behandle målgruppetilgang .

  Skjermbilde av Administrer målgruppetilgang-fanen.

  Viktig

  Hvis appen er avhengig av datasett fra andre arbeidsområder, må du kontrollere at alle appbrukere har tilgang til de underliggende datasettene.

  Hvis appen eller rapporten er i samme arbeidsområde som datasettet, må du også sørge for at du legger til rapporten som er knyttet til datasettet i appen.

 5. Gi tilgang til enten alle personer i organisasjonen eller bestemte brukere eller grupper for hver målgruppe. Du kan også utvide avansert-alternativet for å konfigurere følgende innstillinger per målgruppe:

  Tillat brukere å dele datasettene i denne appen: Dette alternativet gir appbrukere tillatelse til å dele appen og underliggende datasett for appmålgruppen.

  Tillat brukere å bygge innhold med datasettene i denne appen: Dette alternativet lar appforbrukerne opprette sine egne rapporter og instrumentbord basert på datasettene for appmålgruppen.

  Skjermbilde av Avanserte innstillinger i administrer målgruppetilgangsruten.

  Obs!

  De avanserte innstillingene gjelder for alle målgrupper, inkludert brukere av arbeidsområdet. De kan dele datasettene og bygge innhold med datasettene i denne appen så lenge de i det minste har bidragsyterrollen i arbeidsområdet. Se Roller i arbeidsområder for mer informasjon om roller.

Lagre en kopi av en rapport

Du kan tillate at appbrukere som har kompileringstillatelser, kan lagre kopier av rapporter i arbeidsområdet. Når de lagrer rapportene, kan appbrukerne tilpasse rapportkopiene slik at de oppfyller behovene deres.

Hvis du vil at appbrukerne skal kunne lagre en kopi, merker du av for Tillat brukere å lage en kopi av rapportene i appenOppsett-fanen .

Skjermbilde av lagre en kopi-avmerkingsboks i Oppsett-fanen.

Når du velger dette, kan appbrukerne som har kompileringstillatelser, lagre en kopi av en rapport fra appforbrukervisningen. Du kan også gi kompileringstillatelser til appbrukerne gjennom appen ved hjelp av Avansert-alternativet under målgruppetilgangsruten For behandling .

Publiser appen

Nå som du har bestemt deg for målgruppene og innholdet for hver målgruppe, er det på tide å publisere appen. Du kan installere appen automatisk for mottakerne hvis Power BI-administratoren din har aktivert denne innstillingen for deg i administrasjonsportalen for Power BI. Les mer om installerer en app automatisk i denne artikkelen.

 1. Velg Publiser app.

  Skjermbilde av publiser app.

 2. Når du har publisert appen, ser du en publisert melding som inneholder en delbar appkobling. Du kan kopiere og dele koblingen med appforbrukerne.

  Skjermbilde av publisert app.

  Du kan også dele den publiserte appen ved å velge Kopier kobling-knappen nederst på installasjonssiden . Dette oppretter en delbar appkobling for å dele med appforbrukerne.

  Skjermbilde som viser alternativet Kopier kobling.

Appforbrukerne kan også be om tilgang til appen ved å søke etter appen fra Apps Marketplace eller AppSource. Se delen om appforbrukervisning i denne artikkelen for mer informasjon om appopplevelsen for forbrukere.

Publisere appen til hele organisasjonen

Du kan legge til hele organisasjonen i en hvilken som helst app-målgruppe når du publiserer appen.

 • Velg Hele organisasjonen i Administrer målgruppetilgang.

Dette alternativet er imidlertid deaktivert i disse tre scenariene:

 • Du har valgt Installer denne appen automatiskOppsett-fanen . Vi tillater ikke automatisk installasjon av en app for en hel organisasjon
 • Du er en gjestebruker som har blitt tilordnet en arbeidsområderolle.
 • Administratoren tillater ikke at du tilordner en app til hele organisasjonen. Du kan be administratoren om å endre denne innstillingen i delen innstillinger for innholdspakker og leierinnstillinger for apper i leierinnstillingene i Admin portalen.

Behandle apptilgangsforespørsler

Når du har publisert en app, kan du administrere apptillatelse.

 • Velg Flere alternativer (...) ved siden av en app på siden Apper-liste, og velg deretter Behandle tillatelser.

  Skjermbilde av alternativet Behandle tillatelser.

Du ser også et varslingsbanner i arbeidsområdet hvis det finnes ventende tilgangsforespørsler. Velg Vis for å få direkte tilgang til administrasjonssiden for apptillatelser.

Skjermbilde av varselbanner for ventende tilgang.

Tillatelsesbehandling-siden inneholder disse fanene:

 • Direkte tilgang: Viser alle brukere som allerede har tilgang til appen.

 • Ventende tilgang: Viser alle ventende forespørsler.

  Skjermbilde av behandle tillatelsessiden.

Endre den publiserte appen din

Når du har publisert appen, er det kanskje nødvendig å endre eller oppdatere den.

 1. Åpne arbeidsområdet som er tilknyttet appen. Hvis du er et arbeidsområde Admin eller medlem, kan du også åpne arbeidsområdet direkte fra appen ved å velge Rediger appblyant.

  Skjermbilde av blyanten Åpne arbeidsområdet fra den tilknyttede appen.

 2. Gjør eventuelle endringer du vil gjøre i innholdet i appen.

  Arbeidsområdet er oppsettsområdet, så endringene dine blir ikke sendt til appen før du publiserer den på nytt. Dette lar deg gjøre endringer uten å påvirke de publiserte appene.

  Viktig

  Hvis du fjerner en rapport og oppdaterer appen, selv om du legger til rapporten tilbake i appen, mister appforbrukerne alle tilpasningene de har gjort, for eksempel bokmerker, kommentarer og så videre.

 3. Velg Oppdater app i innholdsvisningen for arbeidsområdet.

  Skjermbilde av oppdateringsappen fra det tilknyttede arbeidsområdet.

 4. Oppdater oppsett, innhold og målgruppe, hvis du trenger det, og velg deretter Oppdater app.

  Personene du har publisert appen til ser automatisk den oppdaterte versjonen av appen.

  Obs!

  Hvis du fjernet apptillatelser som en del av oppdateringen, får ikke nye appinstallasjonsprogram disse tillatelsene. Oppdateringen fjerner imidlertid ikke tillatelsene fra brukere som allerede har dem. Hvis du vil fjerne slik eksisterende tilgang, går du til fanen Direkte tilgang på siden for behandling av tillatelser for datasett og fjerner tillatelsene manuelt.

Installere apper for sluttbrukere automatisk

Hvis en administrator gir deg tillatelse, kan du installere apper automatisk og sende dem til appforbrukere. Denne push-funksjonaliteten gjør det enklere å installere de riktige appene til de riktige personene eller gruppene. Appen vises automatisk i innholdslisten for appene for sluttbrukerne. De trenger ikke å finne den fra Apps Marketplace eller Microsoft AppSource eller følge en installasjonskobling. Se hvordan administratorer aktiverer installering av apper til sluttbrukere i artikkelen Power BI administrasjonsportalen.

Hvordan du automatisk installerer en app til sluttbrukere

Når administratoren har tilordnet tillatelser til deg, har du et nytt alternativ for å installere appen automatisk. Når du merker av i boksen og velger Publiser app (eller Oppdater app), sendes appen til alle målgruppegrupper som er definert i Målgruppe-fanen i appen.

Skjermbilde som viser alternativet Publiser app i Power BI med Installer app automatisk valgt.

Slik får brukere appene som blir automatisk installert

Når du installerer en app, legges den til i deres Apper-liste automatisk. På denne måten kan du angi appene som er nødvendige for bestemte brukere eller stillinger i organisasjonen.

Skjermbilde som viser Power B I-apper med den publiserte appen inkludert.

Viktige faktorer for automatisk installasjon av apper

Husk disse tingene når du sender apper til sluttbrukere:

 • Du kan ikke installere en app for en hel organisasjon automatisk. Du legger merke til at når du merker av for installeringsappen automatisk, blir alternativet for hele organisasjonen inaktiv.

 • Det kan ta en stund å installere apper automatisk for brukere. De fleste appene blir øyeblikkelig installert for brukerne, men automatisk installasjon kan ta en stund. Det er avhengig av antallet elementer i appen og antallet personer som har fått tilgang. Vi anbefaler at automatisk installasjon av apper gjøres i god tid før brukerne trenger appene. Kontroller at appen er tilgjengelig for flere av brukerne før du sender et generelt varsel om tilgjengeligheten av appen.

 • Hvis brukere ikke umiddelbart ser appen i Apper-listen , bør de oppdatere eller lukke og åpne nettleseren på nytt.

 • Unngå å overvelde brukerne. Vær forsiktig så du ikke skyver for mange apper, slik at brukerne oppfatter at de forhåndsinstallerte appene er nyttige for dem. Det er best å kontrollere hvem som kan sende ut apper til sluttbrukere, slik at valget av tidspunkt kan koordineres. Utnevn en kontaktperson for å få apper i organisasjonen sendt ut til sluttbrukere.

 • Apper installeres ikke automatisk for gjestebrukere som ikke har godtatt en invitasjon.

Appforbrukervisning

Appforbrukere kan bare se innholdet basert på tilgangstillatelsene for de respektive målgruppegruppene. Forbrukere som har tilgang til flere målgrupper, ser gruppefaner på den øverste linjen for enkelt å bytte mellom ulike publikumsvisninger. Hvis brukeren for eksempel er en del av både produktteam- og salgsteamgrupper, vil de se tre visningsfaner, som vist på bildet nedenfor. Som standard ser forbrukere fanevisningen Alle, som er en konsolidert visning som viser alt innhold de har tilgang til. Appforbrukere kan bla gjennom ulike gruppefaner for målgrupper for å se innholdet for hver gruppe.

Skjermbildet for konsolidert alle visningersom viser All visning for appforbrukere.

Gruppe én for målgruppe, Skjermbilde av produktteamsom viser produktteamvisning for appforbrukere.

Målgruppe to, Skjermbilde av salgsteamsom viser salgsteamvisning for appforbrukere.

Les mer om hvordan appforbrukere opplever apper.

Opphev publisering av app

Alle Admin eller medlemmer av et arbeidsområde kan oppheve publiseringen av appen.

 • Velg Flere alternativer (...)> i et arbeidsområde Opphev publisering av appen.

  Skjermbilde av Velg knappen Opphev publisering av appen.

Denne handlingen avinstallerer appen for alle brukerne du har publisert den til, og de får ikke lenger tilgang til appen. Denne handlingen sletter ikke arbeidsområdet eller innholdet.

Viktig

Når du opphever publiseringen av en app, mister appforbrukerne tilpasningene sine, selv om du publiserer appen på nytt senere. De mister personlige bokmerker, kommentarer og så videre knyttet til innhold i appen. Opphev publiseringen av en app bare hvis du må fjerne den.

Viktige faktorer og begrensninger

Ting å huske om å publisering av apper:

 • AppSource er en ekstern tjeneste som bare har offentlige tjenesteapper. For organisasjonsapper kan brukere bare gå til Apps Marketplace for å finne dem. Malapper er også tilgjengelige fra Apps Marketplace.
 • Du kan opprette opptil ti målgrupper per app.
 • Vi har midlertidig avgrenset tilgangslistegrensen fra 100 brukere eller grupper per målgruppe for appen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette er midlertidig, og vi kan endre grensen i nær fremtid. Vi anbefaler fortsatt at du bruker én eller flere brukergrupper som inneholder alle de ønskede brukerne.
 • Hvis brukeren du har lagt til i apptilgangslisten allerede har tilgang til appen gjennom arbeidsområdet, vises de ikke i tilgangslisten for appen.
 • Du kan enten feste en hel rapportside til et instrumentbord ved hjelp av aktiv festing eller feste et enkelt visualobjekt som en flis fra en rapport til instrumentbordet.
 • Når du velger et visualobjekt som er festet som en flis i et instrumentbord i en publisert app, blir du omdirigert til den underliggende rapporten i appen. Hvis appoppretteren valgte å ikke inkludere en rapport som har et relatert instrumentbord i appen, blir du ikke omdirigert til den underliggende rapporten når du velger den relaterte flisen.
 • Hvis du vil se en hel rapportside festet som en dynamisk pin-kode til et instrumentbord eller en neddrillingsrapport for å fungere, må apputviklerne inkludere rapporten i app-målgruppen.
 • URL-adressen for støtteområdet vises på elementinformasjonskortet.
 • Som standard er alt innhold som nylig er lagt til, i en allerede publisert app, merket som usynlig. Du må gå til hver målgruppe og vise den manuelt.
 • For øyeblikket støttes ikke det å ha flere målgrupper i Power BI for mobilenheter apper og utrullingssamlebånd. Dette er en midlertidig begrensning.
 • Du kan ikke åpne en kobling som er lagt til, eller du kan se innholdet hvis du velger å åpne koblingen i innholdsområdet.
 • Apper kan ha maks 200 instrumentbord.

Neste trinn