Komme i gang med PowerShell for Power Platform-administratorer

Cmdleter for PowerShell for Power Platform-administratorer er utformet for å behandle og administrere Microsoft Power Platform-miljøer, Power Apps og Power Automate-flyter. Bruk PowerShell for Power Platform-administratorer når du vil bygge automatiske verktøy som samhandler med disse ressursene.

Denne artikkelen hjelper deg med å komme i gang med PowerShell-modulen og lærer deg kjernekonseptene bak den.

Installasjon

Den enkleste måten å komme i gang med PowerShell-modulen på, er å installere den på den lokale maskinen. Følg instruksjonene i Installasjon for å importere modulen, eller for å oppdatere en utdatert versjon du tidligere har installert.

Logg deg på Microsoft Power Platform

Logg på interaktivt med cmdleten Add-PowerAppsAccount.

Add-PowerAppsAccount -Endpoint prod

Du kan også logge på med en klient-ID og hemmelighet eller sertifikat. Dette gjør du ved å Opprette en tjenestekontohaver.

$appId = "CLIENT_ID_FROM_AZURE_APP"
$secret = "SECRET_FROM_AZURE_APP"
$tenantId = "TENANT_ID_FROM_AZURE_APP"

Add-PowerAppsAccount -Endpoint prod -TenantID $tenantId -ApplicationId $appId -ClientSecret $secret -Verbose

Forutsetning

For å utføre administrasjonsoperasjonene i cmdletene må du ha følgende:

  • En av disse rollene – Global administrator, Global Microsoft Azure Active Directory-administrator eller Dynamics 365-administrator – kan få tilgang til Power Apps Powershell-cmdletene for administrator. Disse rollene krever ikke lenger en Power Apps-plan for administrativ tilgang til PowerShell-cmdleter for Power Apps-administrator. Disse administratorene må imidlertid logge på administrasjonssenteret for Power Platform minst én gang før PowerShell-cmdleter brukes. Hvis dette ikke gjøres, vil cmdletene mislykkes med en godkjenningsfeil.

  • Tillatelser for global Microsoft 365-administrator, global Azure Active Directory-administrator eller Dynamics 365-administrator kreves hvis du trenger å søke gjennom en annen brukers ressurser. Vær oppmerksom på at miljøadministratorer bare har tilgang til de miljøene og miljøressursene de har tillatelser til.

  • For Dataverse for Teams-miljøer må du være global Microsoft 365-administrator, global Azure Active Directory-administrator eller Power Platform-administrator for å administrere miljøer der du ikke er eier av teamet i Microsoft Teams.