Visuals in een rapport aanpassen

VAN TOEPASSING OP: Power BI-service voor zakelijke gebruikers Power BI-service voor ontwikkelaars van ontwerpers & Power BI Desktop Vereist een Pro- of Premium-licentie

Het is moeilijk om één visual te maken die voldoet aan de vereisten van iedereen. Maar wanneer een collega een rapport met u deelt, wilt u misschien wijzigingen aanbrengen in de visuals, zonder dat u uw collega hoeft te vragen de wijzigingen voor u aan te brengen.

Misschien wilt u elementen op de as omwisselen, het type visual wijzigen of iets toevoegen aan de knopinfo. Met de functie Deze visual aanpassen kunt u de wijzigingen zelf aanbrengen. Als u klaar bent met aanpassen, slaat u de visual op als bladwijzer zodat u er later naar kunt terugkeren. U hebt zelfs geen bewerkingsmachtiging voor het rapport nodig.

Schermopname van een rapportvisual met het menu Aanpassen gemarkeerd.

Wat u kunt wijzigen

Met deze functie kunt u meer inzichten in een Power BI-rapport krijgen door middel van een ad-hoconderzoek van visuals. Hier volgen enkele van de wijzigingen die u kunt aanbrengen. De beschikbare opties kunnen per type visual verschillen.

 • Het visualisatietype wijzigen.
 • Een meting of dimensie wisselen.
 • Een legenda toevoegen of verwijderen.
 • Vergelijk twee of meer metingen.
 • Aggregaties wijzigen en meer.

Deze functie biedt niet alleen nieuwe verkenningsmogelijkheden, maar ook manieren om uw wijzigingen vast te leggen en te delen:

 • Leg uw wijzigingen vast.
 • Deel uw wijzigingen.
 • Stel al uw wijzigingen voor een rapport opnieuw in.
 • Stel al uw wijzigingen voor een visual opnieuw in.
 • Wis uw recente wijzigingen.

Belangrijk

De mogelijkheid om een visual aan de persoonlijke voorkeur aan te passen, moet worden ingeschakeld door de ontwerper van het rapport. Als u het pictogram Deze visual aanpassen niet ziet, heeft de rapportontwerper deze functie niet ingeschakeld voor het huidige rapport. Neem contact op met de eigenaar van het rapport of de Power BI-beheerder om de functie in te schakelen. Als u contactgegevens van de rapporteigenaar wilt weergeven, selecteert u de naam van het rapport in de menubalk van Power BI.

Visuals aanpassen in de Power BI-service

Door een visual aan de persoonlijke voorkeur aan te passen, kunt u uw gegevens op verschillende manieren verkennen zonder de leesweergave van het rapport te verlaten. In de volgende voorbeelden ziet u verschillende manieren waarop u een visualisatie kunt aanpassen om deze aan uw wensen te laten voldoen.

 1. Open een rapport in de leesweergave in de Power BI-service.

 2. Selecteer in de menubalk voor de visual het pictogram Deze visual aanpassen.

Het type visualisatie wijzigen

Denkt u dat de gegevens beter worden weergegeven als een gestapeld kolomdiagram? Wijzig het type visualisatie.

Schermopname van het venster Personaliseren met de optie Visualisatietype uitgevouwen.

Een meting of afmeting uitwisselen

Vervang het veld dat wordt gebruikt voor de X- of Y-as door het veld te selecteren dat u wilt vervangen en selecteer vervolgens een ander veld.

Schermopname van het venster Personaliseren met de optie X-as uitgevouwen.

Een legenda toevoegen of verwijderen

Door een legenda toe te voegen, kunt u een visual van een kleurcode voorzien op basis van een categorie. In dit voorbeeld coderen we kleuren op basis van de bedrijfsnaam.

Schermopname van het venster Personaliseren met de optie Legenda uitgevouwen.

De plaatsing van velden wijzigen

Met slepen en neerzetten kunt u de plaatsing van velden binnen dezelfde visuele eigenschap of zelfs tussen verschillende visuele eigenschappen wijzigen. U kunt zo bijvoorbeeld snel een veld in de legenda verplaatsen naar de as van een visual.

Schermopname van het deelvenster Aanpassen met de optie as gemarkeerd.

U kunt zo ook snel de kolommen van een tabel of matrix opnieuw rangschikken.

Schermopname van een tabel met een set waarden in het deelvenster Aanpassen gemarkeerd.

Twee of meer verschillende metingen vergelijken

Vergelijk en contrasteer waarden voor verschillende metingen met behulp van het plus-pictogram om meerdere metingen in een visual toe te voegen. Als u een meting wilt verwijderen, selecteert u Meer opties (...) en kiest u Veld verwijderen.

Schermopname van een rapportvisual met de verbinding tussen de rapportlegenda en waarden in het deelvenster Aanpassen.

Aggregaties wijzigen

U kunt wijzigen hoe een meting wordt berekend door de aggregatie te wijzigen in het deelvenster Aanpassen. Selecteer Meer opties (...) en kies de aggregatie die u wilt gebruiken.

Schermopname van een rapportvisual met enkele aggregatiewaarden gemarkeerd.

Wijzigingen vastleggen

Gebruik persoonlijke bladwijzers om uw wijzigingen vast te leggen, zodat u kunt terugkeren naar uw aangepaste weergave. Selecteer Bladwijzers>Persoonlijke bladwijzers en geef een naam voor de bladwijzer op.

Schermopname van het dialoogvenster Persoonlijke bladwijzers met de optie om dit de standaardweergave te maken.

U kunt de bladwijzer ook instellen als standaardweergave.

Wijzigingen delen

Als u machtigingen voor lezen en opnieuw delen hebt, kunt u ervoor kiezen om uw wijzigingen op te nemen wanneer u het rapport deelt. Deze persoonlijke versie overschrijft de versie van de auteur niet. De collega die uw persoonlijke rapport bekijkt, kan Standaardinstelling herstellen selecteren en terugkeren naar de versie van de auteur van het rapport. Als de collega bewerkingsmachtigingen heeft, kan deze uw persoonlijke versie opslaan als een nieuw rapport.

Schermopname van het dialoogvenster Koppeling verzenden met de optie voor het opnemen van wijzigingen geselecteerd.

Al uw wijzigingen in een rapport herstellen

Selecteer in de rechterbovenhoek van het rapportcanvas de optie Standaardinstelling herstellen. Hiermee worden al uw wijzigingen in het rapport verwijderd en wordt de door de auteur laatst opgeslagen weergave van het rapport hersteld.

Schermopname van het pictogram Voor opnieuw instellen op het rapportcanvas.

Al uw wijzigingen in een visual herstellen

Selecteer Deze visual herstellen in de menubalk van de visual om alle wijzigingen in een bepaalde visual te verwijderen en de door de auteur laatst opgeslagen weergave van de visual te herstellen.

Schermopname van de menubalk van de visual met het pictogram Opnieuw instellen gemarkeerd.

Recente wijzigingen wissen

Selecteer het gumpictogram om alle wijzigingen te wissen sinds u het deelvenster Aanpassen hebt geopend.

Schermopname van het deelvenster Aanpassen met het gumpictogram gemarkeerd.

Overwegingen en beperkingen

Op dit moment heeft de functie enkele beperkingen waarmee u rekening moet houden.

 • Deze visual aanpassen kan worden uitgeschakeld voor een volledig rapport of voor een specifieke visual. Als u niet beschikt over een optie voor het aanpassen van een visual, neemt u contact op met uw Power BI-beheerder of met de eigenaar van het rapport. Als u contactgegevens van de rapporteigenaar wilt weergeven, selecteert u de naam van het rapport in de menubalk van Power BI.
 • Onderzoekingen van gebruikers blijven niet automatisch behouden. U moet uw weergave opslaan als een persoonlijke bladwijzer om uw wijzigingen vast te leggen.
 • Deze functie wordt ondersteund in de mobiele Power BI-apps voor iOS- en Android-tablets en in de Power BI Windows-app. het wordt niet ondersteund in de mobiele Power BI-apps voor telefoons. Wijzigingen in de visual die u in de Power BI-service in een persoonlijke bladwijzer opslaat, worden echter in alle mobiele Power BI-apps aangehouden.

Volgende stappen