Problemen met Azure Backup Server oplossen

Gebruik de informatie in de volgende tabellen om fouten op te lossen die optreden bij het gebruik van Azure Backup Server.

Eenvoudige probleemoplossing

U wordt aangeraden de volgende validatie uit te voeren voordat u begint met het oplossen van problemen met Microsoft Azure Backup Server (MABS):

Antivirus voor MABS-server configureren

MABS is compatibel met de meest populaire antivirussoftwareproducten. We raden de volgende stappen aan om conflicten te voorkomen:

 1. Realtime-bewaking uitschakelen : schakel realtimebewaking door de antivirussoftware uit voor het volgende:
  • C:\Program Files<MABS Installation path>\XSD Map
  • C:\Program Files<MABS Installation path>\Temp Map
  • Stationsletter van Modern Backup Storage-volume
  • Logboeken voor replica's en overdracht: schakel hiervoor de realtime bewaking van dpmra.exeuit, die zich in de map Program Files\Microsoft Azure Backup Server\DPM\DPM\binbevindt. Realtime-bewaking verslechtert de prestaties omdat de antivirussoftware de replica's scant telkens wanneer MABS wordt gesynchroniseerd met de beveiligde server en alle betrokken bestanden worden gescand telkens wanneer MABS wijzigingen toepast op de replica's.
  • Beheerdersconsole: schakel realtimebewaking van het csc.exe proces uit om invloed op de prestaties te voorkomen. Het csc.exe proces is de C#-compiler en realtime bewaking kan de prestaties verminderen omdat de antivirussoftware bestanden scant die het csc.exe-proces verzendt wanneer XML-berichten worden gegenereerd. CSC.exe bevindt zich in de volgende paden:
   • \Windows\Microsoft.net\Framework\v2.0.50727\csc.exe
   • \Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\csc.exe
  • Voor de MARS-agent die op de MABS-server is geïnstalleerd, raden we u aan de volgende bestanden en locaties uit te sluiten:
   • C:\Program Files\Microsoft Azure Backup Server\DPM\MARS\Microsoft Azure Recovery Services Agent\bin\cbengine.exe als een proces
   • C:\Program Files\Microsoft Azure Backup Server\DPM\MARS\Microsoft Azure Recovery Services Agent\folder
   • Scratchlocatie (als u de standaardlocatie niet gebruikt)
 2. Realtime-bewaking op de beveiligde server uitschakelen: schakel de realtime bewaking van dpmra.exeuit, die zich in de map C:\Program Files\Microsoft Data Protection Manager\DPM\binbevindt op de beveiligde server.
 3. Antivirussoftware configureren om de geïnfecteerde bestanden op beveiligde servers en de MABS-server te verwijderen: om beschadiging van replica's en herstelpunten te voorkomen, configureert u de antivirussoftware om geïnfecteerde bestanden te verwijderen, in plaats van ze automatisch op te schonen of in quarantaine te plaatsen. Automatisch opschonen en in quarantaine stellen kan ertoe leiden dat de antivirussoftware bestanden wijzigt, waardoor wijzigingen worden aangebracht die niet door MABS kunnen worden gedetecteerd.

U moet een handmatige synchronisatie uitvoeren met een consistentie. Controleer de taak telkens wanneer de antivirussoftware een bestand uit de replica verwijdert, ook al is de replica gemarkeerd als inconsistent.

MABS-installatiemappen

De standaardinstallatiemappen voor DPM zijn als volgt:

 • C:\Program Files\Microsoft Azure Backup Server\DPM\DPM

U kunt ook de volgende opdracht uitvoeren om het pad naar de installatiemap te vinden:

Reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Setup"

Er zijn ongeldige kluisreferenties ingevoerd

Bewerking Foutdetails Tijdelijke oplossing
Registreren bij een kluis Er zijn ongeldige kluisreferenties opgegeven. Het bestand is beschadigd of heeft niet de meest recente referenties die zijn gekoppeld aan de herstelservice. Aanbevolen actie:
 • Download het meest recente referentiesbestand uit de kluis en probeer het opnieuw.
  (OF)
 • Als de vorige actie niet werkt, downloadt u de referenties naar een andere lokale map of maakt u een nieuwe kluis.
  (OF)
 • Probeer de datum- en tijdinstellingen bij te werken zoals beschreven in dit artikel.
  (OF)
 • Controleer of c:\windows\temp meer dan 65000 bestanden heeft. Verplaats verouderde bestanden naar een andere locatie of verwijder de items in de map Temp.
  (OF)
 • Controleer de status van certificaten.
  a. Open Computercertificaten beheren (in Configuratiescherm).
  b. Vouw het persoonlijke knooppunt en de onderliggende knooppuntcertificaten uit.
  c. Verwijder het certificaat Windows Azure Tools.
  d. Probeer de registratie opnieuw in de Azure Backup-client.
  (OF)
 • Controleer of er groepsbeleid is ingesteld.
 • Als u fouten tijdens de registratie van de kluis wilt voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de MARS-agent versie 2.0.9249.0 of hoger is geïnstalleerd. Zo niet, dan raden we u aan om de nieuwste versie hier te downloaden en te installeren.

De replica is inconsistent

Bewerking Foutdetails Tijdelijke oplossing
Backup De replica is inconsistent Controleer of de optie voor automatische consistentiecontrole in de wizard Beveiligingsgroep is ingeschakeld. Zie dit artikel voor meer informatie over replicatieopties en consistentiecontroles.
 1. In het geval van systeemstatus/BMR-back-up controleert u of Windows Server Backup is geïnstalleerd op de beveiligde server.
 2. Controleer op ruimtegerelateerde problemen in de DPM-opslaggroep op de DPM/Microsoft Azure Backup Server en wijs indien nodig opslag toe.
 3. Controleer de status van de Volume Shadow Copy-service op de beveiligde server. Als deze de status Uitgeschakeld heeft, stelt u deze in op handmatig starten. Start de service op de server. Ga vervolgens terug naar de DPM/Microsoft Azure Backup Server-console en start de synchronisatie met de taak voor consistentiecontrole.

Het maken van een onlineherstelpunt is mislukt

Bewerking Foutdetails Tijdelijke oplossing
Backup Het maken van een onlineherstelpunt is mislukt Foutbericht: Windows Azure Backup Agent kan geen momentopname maken van het geselecteerde volume.
Tijdelijke oplossing: probeer de ruimte in het replica- en herstelpuntvolume te vergroten.

Foutbericht: De Windows Azure Backup-agent kan geen verbinding maken met de OBEngine-service
Tijdelijke oplossing: controleer of de OBEngine bestaat in de lijst met actieve services op de computer. Als de OBEngine-service niet wordt uitgevoerd, gebruikt u de opdracht 'net start OBEngine' om de OBEngine-service te starten.

Foutbericht: De wachtwoordzin voor versleuteling voor deze server is niet ingesteld. Configureer een wachtwoordzin voor versleuteling.
Tijdelijke oplossing: probeer een wachtwoordzin voor versleuteling te configureren. Als dit mislukt, voert u de volgende stappen uit:
 1. Controleer of de scratchlocatie bestaat. Dit is de locatie die wordt vermeld in het register HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Azure Backup\Config, met de naam ScratchLocation moet bestaan.
 2. Als de scratchlocatie bestaat, probeert u zich opnieuw te registreren met behulp van de oude wachtwoordzin. Wanneer u een wachtwoordzin voor versleuteling configureert, slaat u deze op een veilige locatie op.

  De oorspronkelijke en externe DPM-servers moeten zijn geregistreerd bij dezelfde kluis

  Bewerking Foutdetails Tijdelijke oplossing
  Herstellen Foutcode: CBPServerRegisteredVaultDontMatchWithCurrent/Vault Credentials Error: 100110

  Foutbericht: de oorspronkelijke en externe DPM-servers moeten zijn geregistreerd bij dezelfde kluis
  Oorzaak: Dit probleem treedt op wanneer u bestanden probeert te herstellen naar de alternatieve server vanaf de oorspronkelijke server met behulp van de optie Extern DPM-herstel en als de server die wordt hersteld en de oorspronkelijke server waarvan de gegevens worden back-up gemaakt, niet zijn gekoppeld aan dezelfde Recovery Services-kluis.

  Tijdelijke oplossing: u kunt dit probleem oplossen door ervoor te zorgen dat zowel de oorspronkelijke als de alternatieve server zijn geregistreerd bij dezelfde kluis.

  Taken voor het maken van onlineherstelpunten voor VMware-VM's mislukken

  Bewerking Foutdetails Tijdelijke oplossing
  Backup Taken voor het maken van online herstelpunten voor VMware-VM's mislukken. DPM heeft een fout van VMware aangetroffen bij het ophalen van ChangeTracking-informatie. ErrorCode - FileFaultFault (ID 33621)
  1. Stel de CTK op VMware opnieuw in voor de betrokken VM's.
  2. Controleer of er geen onafhankelijke schijf aanwezig is in VMware.
  3. Stop de beveiliging voor de betrokken VM's en beveilig opnieuw met de knop Vernieuwen .
  4. Voer een CC uit voor de betrokken VM's.

  De agentbewerking is mislukt vanwege een communicatiefout met de DPM-agentcoördinatorservice op de server

  Bewerking Foutdetails Tijdelijke oplossing
  Agent(s) pushen naar beveiligde servers De agentbewerking is mislukt vanwege een communicatiefout met de DPM Agent Coordinator-service op <ServerName>. Als de aanbevolen actie die in het product wordt weergegeven, niet werkt, voert u de volgende stappen uit:
  • Als u een computer koppelt vanuit een niet-vertrouwd domein, volgt u deze stappen.
   (OF)
  • Als u een computer van een vertrouwd domein koppelt, kunt u problemen oplossen met behulp van de stappen die in deze blog worden beschreven.
   (OF)
  • Probeer antivirus uit te schakelen als een probleemoplossingsstap. Als het probleem hiermee is opgelost, wijzigt u de antivirusinstellingen zoals in dit artikel wordt voorgesteld.

  De metagegevens van het register kunnen niet worden bijgewerkt met Setup

  Bewerking Foutdetails Tijdelijke oplossing
  Installatie De metagegevens van het register kunnen niet worden bijgewerkt. Deze updatefout kan leiden tot overschrijding van opslagverbruik. Als u deze update wilt voorkomen, moet u de registervermelding ReFS Trimming gebruiken. Pas de registersleutel SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\RefsEnableInlineTrim aan. Stel de waarde Dword in op 1.
  Installatie De metagegevens van het register kunnen niet worden bijgewerkt. Deze updatefout kan leiden tot overschrijding van opslagverbruik. U kunt dit voorkomen door de registervermelding Volume SnapOptimization bij te werken. Maak de registersleutel SOFTWARE\Microsoft Data Protection Manager\Configuration\VolSnapOptimization\WriteIds met een lege tekenreekswaarde.
  Bewerking Foutdetails Tijdelijke oplossing
  Agent(s) pushen naar beveiligde servers De referenties die voor de server zijn opgegeven, zijn ongeldig. Als de aanbevolen actie die wordt weergegeven in het product niet werkt, voert u de volgende stappen uit:
  Probeer de beveiligingsagent handmatig te installeren op de productieserver, zoals opgegeven in dit artikel.
  Azure Backup Agent kan geen verbinding maken met de Azure Backup-service (id: 100050) De Azure Backup Agent kan geen verbinding maken met de Azure Backup-service. Als de aanbevolen actie die wordt weergegeven in het product niet werkt, voert u de volgende stappen uit:
  1. Voer de volgende opdracht uit vanaf een prompt met verhoogde bevoegdheid: psexec -i -s "c:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe. Hiermee opent u het venster Internet Explorer.
  2. Ga naar Extra>Internetopties>Lan-instellingenverbindingen>.
  3. Wijzig de instellingen voor het gebruik van een proxyserver. Geef vervolgens de details van de proxyserver op.
  4. Als uw computer beperkte internettoegang heeft, moet u ervoor zorgen dat de firewallinstellingen op de computer of proxy deze URL's en HET IP-adres toestaan.
  installatie van Azure Backup agent is mislukt De Microsoft de installatie van Azure Recovery Services is mislukt. Alle wijzigingen die zijn aangebracht in het systeem door de Microsoft Azure Recovery Services-installatie, zijn teruggedraaid. (Id: 4024) Azure Agent handmatig installeren.
  Verificatie van de status van de serverregistratie met Microsoft Azure Backup is mislukt. De status van de serverregistratie kan niet worden geverifieerd met Microsoft Azure Backup. Controleer of u verbinding hebt met internet en of de proxy-instellingen juist zijn geconfigureerd. Dit probleem treedt op wanneer de MARS-agent geen contact kan maken met Azure-services. Ga als volgt te werk om het probleem op te lossen:

  - Zorg voor netwerkconnectiviteit en proxy-instellingen.

  - Zorg ervoor dat u de meest recente MARS-agent uitvoert.

  - Zorg ervoor dat uw server wordt uitgevoerd op TLS 1.2.

  Beveiligingsgroep configureren

  Bewerking Foutdetails Tijdelijke oplossing
  Beveiligingsgroepen configureren DPM kan het toepassingsonderdeel op de beveiligde computer (naam van beveiligde computer) niet opsommen. Selecteer Vernieuwen in het scherm GEBRUIKERSinterface van de beveiligingsgroep configureren op het niveau van de relevante gegevensbron/het relevante onderdeel.
  Beveiligingsgroepen configureren Kan de beveiliging niet configureren Als de beveiligde server een SQL-server is, controleert u of de sysadmin-rolmachtigingen zijn opgegeven voor het systeemaccount (NTAuthority\System) op de beveiligde computer, zoals beschreven in dit artikel.
  Beveiligingsgroepen configureren Er is onvoldoende vrije ruimte in de opslaggroep voor deze beveiligingsgroep. De schijven die aan de opslaggroep worden toegevoegd , mogen geen partitie bevatten. Verwijder eventuele bestaande volumes op de schijven. Voeg ze vervolgens toe aan de opslaggroep.
  Beleidswijziging Het back-upbeleid kan niet worden gewijzigd. Fout: de huidige bewerking is mislukt vanwege een interne servicefout [0x29834]. Voer de bewerking opnieuw uit nadat enige tijd is verstreken. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Microsoft-ondersteuning. Oorzaak:
  Deze fout treedt op onder drie omstandigheden: wanneer beveiligingsinstellingen zijn ingeschakeld, wanneer u het bewaarbereik probeert te beperken tot onder de minimumwaarden die eerder zijn opgegeven en wanneer u een niet-ondersteunde versie gebruikt. (Niet-ondersteunde versies zijn versies die lager zijn dan Microsoft Azure Backup Server versie 2.0.9052 en Azure Backup Server update 1.)
  Aanbevolen actie:
  Als u wilt doorgaan met beleidsgerelateerde updates, stelt u de retentieperiode in boven de opgegeven minimale bewaarperiode. (De minimale bewaarperiode is zeven dagen voor dagelijks, vier weken voor wekelijks, drie weken voor maandelijkse of één jaar voor jaarlijks.)

  Een andere voorkeursbenadering is het bijwerken van de back-upagent en Azure Backup Server om gebruik te maken van alle beveiligingsupdates.

  Backup

  Bewerking Foutdetails Tijdelijke oplossing
  Backup Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de taak. Het apparaat is niet gereed. Als de aanbevolen actie die wordt weergegeven in het product niet werkt, voert u de volgende stappen uit:
  • Stel de opslagruimte schaduwkopie in op onbeperkt voor de items in de beveiligingsgroep en voer vervolgens de consistentiecontrole uit.
  • (OF)
  • Verwijder de bestaande beveiligingsgroep en maak meerdere nieuwe groepen. Elke nieuwe beveiligingsgroep moet een afzonderlijk item bevatten.
  Backup Als u alleen een back-up maakt van de systeemstatus, controleert u of er voldoende vrije ruimte op de beveiligde computer is om de systeemstatusback-up op te slaan.
  1. Controleer of Windows Server Backup is geïnstalleerd op de beveiligde computer.
  2. Controleer of er voldoende ruimte is op de beveiligde computer voor de systeemstatus. De eenvoudigste manier om dit te controleren is door naar de beveiligde computer te gaan, Windows Server Backup te openen, door de selecties te klikken en vervolgens BMR te selecteren. In de gebruikersinterface wordt vervolgens aangegeven hoeveel ruimte er nodig is. Open WSB>Lokale back-upback-upplanning>>Selecteer Back-upconfiguratie>Volledige server (grootte wordt weergegeven). Gebruik deze grootte voor verificatie.
  Backup Back-upfout voor BMR Als de BMR-grootte groot is, verplaatst u enkele toepassingsbestanden naar het besturingssysteemstation en probeert u het opnieuw.
  Backup De optie voor het opnieuw beveiligen van een VMware-VM op een nieuwe Microsoft Azure Backup Server wordt niet weergegeven als beschikbaar om toe te voegen. VMware-eigenschappen worden verwezen naar een oud, buiten gebruik gesteld exemplaar van Microsoft Azure Backup Server. Ga als volgt te werk om het probleem op te lossen:
  1. Ga in VCenter (equivalent van SC-VMM) naar het tabblad Samenvatting en vervolgens naar Aangepaste kenmerken.
  2. Verwijder de oude Microsoft Azure Backup Servernaam uit de waarde DPMServer.
  3. Terug naar de nieuwe Microsoft Azure Backup Server en wijzig de PG. Nadat u de knop Vernieuwen hebt geselecteerd, wordt de VM weergegeven met een selectievakje dat beschikbaar is om aan de beveiliging toe te voegen.
  Backup Fout bij het openen van bestanden/gedeelde mappen Wijzig de antivirusinstellingen zoals wordt voorgesteld in dit artikel Antivirussoftware uitvoeren op de DPM-server.

  Wachtwoordzin wijzigen

  Bewerking Foutdetails Tijdelijke oplossing
  Wachtwoordzin wijzigen De ingevoerde beveiligingspincode is onjuist. Geef de juiste beveiligingspincode op om deze bewerking te voltooien. Oorzaak:
  Deze fout treedt op wanneer u een ongeldige of verlopen beveiligingspincode invoert terwijl u een kritieke bewerking uitvoert (zoals het wijzigen van een wachtwoordzin).
  Aanbevolen actie:
  Als u de bewerking wilt voltooien, moet u een geldige beveiligingspincode invoeren. Als u de pincode wilt ophalen, meldt u zich aan bij de Azure Portal en gaat u naar de Recovery Services-kluis. Ga vervolgens naar Instellingen>Eigenschappen>Beveiligingspincode genereren. Gebruik deze pincode om de wachtwoordzin te wijzigen.
  Wachtwoordzin wijzigen De bewerking is mislukt. Id: 120002 Oorzaak:
  Deze fout treedt op wanneer beveiligingsinstellingen zijn ingeschakeld of wanneer u de wachtwoordzin probeert te wijzigen wanneer u een niet-ondersteunde versie gebruikt.
  Aanbevolen actie:
  Als u de wachtwoordzin wilt wijzigen, moet u eerst de back-upagent bijwerken naar de minimale versie, namelijk 2.0.9052. U moet ook Azure Backup Server bijwerken naar het minimum van update 1 en vervolgens een geldige beveiligingspincode invoeren. Als u de pincode wilt ophalen, meldt u zich aan bij de Azure Portal en gaat u naar de Recovery Services-kluis. Ga vervolgens naar Instellingen>Eigenschappen>Beveiligingspincode genereren. Gebruik deze pincode om de wachtwoordzin te wijzigen.

  E-mailmeldingen configureren

  Bewerking Foutdetails Tijdelijke oplossing
  E-mailmeldingen instellen met een werk- of schoolaccount Fout-id: 2013 Oorzaak:
  Werk- of schoolaccount proberen te gebruiken
  Aanbevolen actie:
  1. Als eerste moet u ervoor zorgen dat 'Anonieme relay toestaan op een ontvangstconnector' voor uw DPM-server is ingesteld op Exchange. Zie Anonieme relay toestaan op een ontvangstconnector voor meer informatie over het configureren hiervan.
  2. Als u geen interne SMTP-relay kunt gebruiken en moet instellen met behulp van uw Office 365-server, kunt u IIS instellen als een relay. Configureer de DPM-server om de SMTP door te sturen naar Office 365 met behulp van IIS.

   Zorg ervoor dat u de user@domain.com indeling gebruikt en niet domein\gebruiker.

  3. Wijs DPM aan om de naam van de lokale server te gebruiken als SMTP-server, poort 587. Wijs deze vervolgens naar het e-mailadres van de gebruiker waaruit de e-mailberichten afkomstig moeten zijn.
  4. De gebruikersnaam en het wachtwoord op de instellingspagina van DPM SMTP moeten zijn voor een domeinaccount in het domein waarin DPM zich bevindt.

  5. Wanneer u het SMTP-serveradres wijzigt, wijzigt u de nieuwe instellingen, sluit u het instellingenvak en opent u het opnieuw om er zeker van te zijn dat de nieuwe waarde wordt weergegeven. Als u alleen maar wijzigt en test, worden de nieuwe instellingen mogelijk niet altijd van kracht, dus het is een best practice om deze op deze manier te testen.

   U kunt deze instellingen op elk gewenst moment tijdens dit proces wissen door de DPM-console te sluiten en de volgende registersleutels te bewerken: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Notification\
   Verwijder de sleutels
   SMTPPassword en SMTPUserName. U kunt ze weer toevoegen aan de gebruikersinterface wanneer u deze opnieuw start.

  Algemene problemen

  In deze sectie worden de veelvoorkomende fouten beschreven die kunnen optreden bij het gebruik van Azure Backup Server.

  CBPSourceSnapshotFailedReplicaMissingOrInvalid

  Foutbericht Aanbevolen actie
  Back-up is mislukt omdat de back-upreplica van de schijf ongeldig is of ontbreekt. U kunt dit probleem oplossen door de onderstaande stappen te controleren en de bewerking opnieuw uit te voeren:
  1. Een schijfherstelpunt maken
  2. Consistentiecontrole uitvoeren op gegevensbron
  3. Stop de beveiliging van de gegevensbron en configureer de beveiliging voor deze gegevensbron opnieuw

  CBPSourceSnapshotFailedReplicaMetadataInvalid

  Foutbericht Aanbevolen actie
  Momentopname van bronvolume is mislukt omdat de metagegevens op de replica ongeldig zijn. Maak een schijfherstelpunt van deze gegevensbron en probeer opnieuw een onlineback-up te maken

  CBPSourceSnapshotFailedReplicaInconsistent

  Foutbericht Aanbevolen actie
  Momentopname van bronvolume is mislukt vanwege inconsistente gegevensbronreplica. Voer een consistentiecontrole uit op deze gegevensbron en probeer het opnieuw

  CBPSourceSnapshotFailedReplicaCloningIssue

  Foutbericht Aanbevolen actie
  De back-up is mislukt omdat de back-upreplica van de schijf niet kan worden gekloond. Zorg ervoor dat alle vorige schijfback-upreplicabestanden (.vhdx) zijn ontkoppeld en dat er geen back-up van schijf naar schijf wordt uitgevoerd tijdens online back-ups