Documentatie voor Azure Chaos Studio

Azure Chaos Studio is een Azure-service die u helpt bij het meten, begrijpen en bouwen van toepassings- en servicetolerantie voor echte incidenten, zoals een regio die uitvalt of een toepassingsfout die 100% CPU-gebruik op een VM veroorzaakt. Met Chaos Studio kunt u chaos-engineeringexperimenten uitvoeren die fouten in uw service injecteren en vervolgens controleren hoe de service reageert op onderbrekingen. Chaos experimenten helpen u bij het valideren van architectuurkeuzen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van de service. Chaos-experimenten kunnen ad-hoc worden uitgevoerd voor het uitvoeren van handmatige BCDR-drills en Game Days, of als onderdeel van uw CI/CD-pijplijn om programmatisch codestroom te gateen.