Zelfstudie: De factuur van uw individuele Azure-abonnement controleren

Dit artikel helpt u bij het begrijpen en controleren van de factuur voor uw betalen per gebruik- of Visual Studio Azure-abonnement, inclusief betalen per gebruik en Visual Studio. Voor elke factureringsperiode ontvangt u normaal gesproken een factuur per e-mail. De factuur is een afspiegeling van de kosten die u hebt gemaakt. De kostengegevens op de factuur zijn ook beschikbaar in de Azure-portal. In deze zelfstudie vergelijkt u uw factuur met het bestand met gedetailleerde dagelijkse gebruiksgegevens en met de kostenanalyse in de Azure-portal.

Deze zelfstudie is alleen van toepassing op Azure-klanten met een individueel abonnement. Bekende voorbeelden van individuele abonnementen zijn abonnementen van het type betalen per gebruik die rechtstreeks zijn gekocht via de Azure-website.

Zie Onverwachte kosten analyseren als u hulp nodig hebt bij onverwachte kosten. Zie Uw Azure-abonnement annuleren als u uw Azure-abonnement wilt annuleren.

In deze zelfstudie leert u het volgende:

 • Gefactureerde kosten vergelijken met het gebruiksbestand
 • Kosten en gebruik vergelijken in Kostenanalyse

Vereisten

U moet een betaalde factureringsaccount voor het Microsoft Online Services-programma hebben. Het account wordt gemaakt wanneer u zich aanmeldt voor Azure via de Azure-website, bijvoorbeeld als u een account hebt met betalen naar gebruik-tarieven of als u een Visual Studio-abonnee bent.

Facturen voor gratis Azure-accounts worden alleen gemaakt wanneer het maandelijkse tegoed is overschreden.

Het moet meer dan 30 dagen geleden zijn dat u zich geabonneerd hebt op Azure. Azure factureert u aan het einde van uw factureringsperiode.

Aanmelden bij Azure

Gefactureerde kosten vergelijken met uw gebruiksbestand

De eerste stap voor het vergelijken van gebruik en kosten is het downloaden van uw factuur- en gebruiksbestanden. In het uitgebreide CSV-gebruiksbestand worden uw kosten weergegeven per factureringsperiode en dagelijks gebruik. Het bevat geen belastinginformatie. Als u de bestanden wilt downloaden, moet u een accountbeheerder zijn of de rol van eigenaar hebben.

Typ in de Azure-portal abonnementen in het zoekvak en selecteer vervolgens Abonnementen.

Navigeren naar abonnementen

Selecteer het abonnement in de lijst met abonnementen.

Selecteer onder Facturering de optie Facturen.

Zoek in de lijst met facturen naar de factuur die u wilt downloaden en klik vervolgens op het downloadsymbool. Mogelijk moet u de periode wijzigen om oudere facturen weer te geven. Het kan enkele minuten duren voordat het bestand met gebruiksgegevens en de factuur zijn gegenereerd.

Schermopname van de factureringsperioden, de downloadoptie en de totale kosten voor elke factureringsperiode

Klik in het venster Gebruik en kosten downloaden op CSV-bestand downloaden en Factuur downloaden.

Schermopname met de pagina voor factuur en gebruik downloaden

Als de melding Niet beschikbaar verschijnt, zijn er verschillende redenen waarom u geen gebruiksgegevens of factuur ziet:

 • Het is minder dan 30 dagen geleden dat u zich geabonneerd hebt op Azure.
 • Er is geen gebruik voor de factureringsperiode.
 • Er is nog geen factuur gegenereerd. Wacht tot het einde van de factureringsperiode.
 • U bent niet gemachtigd om facturen te bekijken. U ziet mogelijk geen oude facturen tenzij u de accountbeheerder bent.
 • Als u een gratis proefversie gebruikt of een maandelijks tegoed met uw abonnement dat u niet overschrijdt, ontvangt u geen factuur tenzij u een Microsoft-klantovereenkomst hebt.

Vervolgens controleert u de kosten. De factuur bevat waarden voor belastingen en uw gebruikskosten.

Voorbeeld van Azure-factuur

Open het CSV-bestand met gebruiksgegevens dat u hebt gedownload. Tel aan het einde van het bestand de waarde op voor alle items in de kolom Cost.

Voorbeeld van gebruiksbestand met opgetelde kosten

De opgetelde waarde voor Cost moet exact overeenkomen met het bedrag bij Gebruikskosten op uw factuur.

Uw gebruikskosten worden weergegeven op meterniveau. De volgende termen betekenen hetzelfde in de factuur en het gedetailleerde gebruiksbestand. De factureringscyclus op de factuur is bijvoorbeeld hetzelfde als de factureringsperiode die wordt weergegeven in het gedetailleerde gebruiksbestand.

Factuur (PDF) Gedetailleerd gebruik (CSV)
Factureringscyclus BillingPeriodStartDate BillingPeriodEndDate
Naam De categorie van de meter
Type Subcategorie van de meter
Resource MeterName
Regio MeterRegion
Verbruikt Aantal
Factureerbaar Overschreden hoeveelheid
Tarief EffectivePrice
Waarde Kosten

In het gedeelte Gebruikskosten van uw factuur ziet u de totale waarde (kosten) voor elke meter die tijdens uw factureringsperiode is verbruikt. In de volgende afbeelding ziet u bijvoorbeeld gebruikskosten voor de Azure Storage-service voor de resource P10 Disks.

Factuur gebruikskosten

Filter in uw CSV-gebruiksbestand op MeterName voor de bijbehorende resource die op uw factuur wordt weergegeven. Tel vervolgens de waarde van Cost op voor items in die kolom. Hier volgt een voorbeeld dat zich richt op de meternaam (P10-schijven) die overeenkomt met hetzelfde regelitem op de factuur.

Als u uw reserveringskosten wilt afstemmen, filtert u in uw CSV-gebruiksbestand bij ChargeType op Aankoop om alle kosten voor de reserveringsaankopen voor de maand weer te geven. U kunt deze kosten vergelijken door te kijken naar MeterName en MeterSubCategory in het gebruiksbestand naar respectievelijk Resource en Type in uw factuur.

Gebruiksbestand met opgetelde waarde voor MeterName

De opgetelde waarde voor Cost moet exact overeenkomen met het bedrag bij Gebruikskosten voor de betreffende resource op uw factuur.

Gefactureerde kosten en gebruik vergelijken in kostenanalyse

Een kostenanalyse in de Azure-portal kan ook helpen om uw kosten te controleren. Als u een beknopt overzicht wilt van het gefactureerde gebruik en de bijbehorende kosten, selecteert u uw abonnement op de pagina Abonnementen in de Azure-portal. Selecteer vervolgens Kostenanalyse en selecteer vervolgens factuurgegevens in de lijst met weergaven.

Voorbeeld met selectie van Factuurgegevens

Selecteer vervolgens in de lijst met het datumbereik een periode voor de factuur. Voeg een filter voor het factuurnummer toe selecteer vervolgens het InvoiceNumber dat overeenkomt met het nummer op uw factuur. In Kostenanalyse worden de kostengegevens voor de gefactureerde items weergegeven.

Voorbeeld van gegevens van gefactureerde in Kostenanalyse

De kosten die worden weergegeven in Kostenanalyse moeten exact overeenkomen met het bedrag bij Gebruikskosten voor de betreffende resource op uw factuur.

Factuur gebruikskosten

Externe Marketplace-services

Externe services of Marketplace-kosten zijn voor resources die zijn gemaakt door externe softwareleveranciers. Deze resources zijn beschikbaar voor gebruik via Azure Marketplace. Een Barracuda-firewall is bijvoorbeeld een Azure Marketplace-resource die wordt aangeboden door een externe partij. Alle kosten voor de firewall en de bijbehorende meters worden als externe servicekosten weergegeven.

Externe servicekosten worden weergegeven op een afzonderlijke factuur.

Resources worden gefactureerd op basis van gebruiksmeters

Azure factureert niet rechtstreeks op basis van de resourcekosten. Kosten voor een resource worden berekend met behulp van een of meer meters. Meters worden gebruikt om het gebruik van een resource bij te houden gedurende de levensduur. Deze meters worden vervolgens gebruikt om de factuur te berekenen.

Wanneer u één Azure-resource maakt, zoals een virtuele machine, worden er een of meer meterexemplaren gemaakt. Meters worden gebruikt om het gebruik van de resource gedurende een periode bij te houden. Elke meter verzendt gebruiksrecords die door Azure worden gebruikt om de factuur te berekenen.

Een virtuele machine (VM) die in Azure is gemaakt, kan bijvoorbeeld de volgende meters hebben om het gebruik bij te houden:

 • Rekenuren
 • Uren IP-adres
 • Inkomende gegevensoverdracht
 • Uitgaande gegevensoverdracht
 • Standard - Beheerde schijf
 • Standard - Beheerde schijfbewerkingen
 • Standard - IO - Schijf
 • Standard - IO - Lezen blok-blob
 • Standard - IO - Schrijven blok-blob
 • Standard - IO - Verwijderen blok-blob

Wanneer de virtuele machine wordt gemaakt, begint elke meter gebruiksrecords te verzenden. Dit gebruik en de metertarieven worden bijgehouden in het Azure-metersysteem.

In het CSV-gebruiksbestand kunt u de meters zien die zijn gebruikt voor het berekenen van uw factuur, zoals in het vorige voorbeeld.

Uw factuur betalen

Als u een creditcard hebt ingesteld als uw betalingswijze, wordt het bedrag automatisch binnen 10 dagen na het einde van de factureringsperiode in rekening gebracht. Op uw creditcardoverzicht wordt het regelitem weergegeven als MSFT Azure.

Zie Een creditcard toevoegen, bijwerken of verwijderen voor Azure als u de creditcard die wordt gebruikt, wilt wijzigen.

Volgende stappen

In deze zelfstudie heeft u het volgende geleerd:

 • Gefactureerde kosten vergelijken met het gebruiksbestand
 • Kosten en gebruik vergelijken in Kostenanalyse

Voltooi de quickstart om aan de slag te gaan met Kostenanalyse.