Delen via


Quickstart: Een Azure Developer CLI-sjabloon implementeren

In deze quickstart leert u hoe u app-resources in Azure kunt inrichten en implementeren met behulp van een Azure Developer CLI-sjabloon (azd) en slechts een paar azd opdrachten. azd sjablonen zijn standaardcodeopslagplaatsen die de broncode van uw toepassing bevatten, evenals azd configuratie- en infrastructuurbestanden voor het inrichten van Azure-resources. Ga naar de pagina Azure Developer CLI-sjablonen voor meer informatie over azd sjablonen en hoe ze uw Azure-inrichtings- en implementatieproces kunnen versnellen.

De sjabloon selecteren en implementeren

Voor de volgende stappen gebruikt u de volgende sjabloon om een app in Azure in te richten en te implementeren:

U kunt ook een sjabloon selecteren die overeenkomt met uw voorkeuren op de site geweldige AZD-sjabloongalerie . Ongeacht welke sjabloon u gebruikt, eindigt u met de sjablooncode in uw ontwikkelomgeving en kunt u opdrachten uitvoeren om de app in Azure te bouwen, opnieuw te implementeren en te bewaken.

Selecteer uw voorkeursomgeving om door te gaan:

Een lokale ontwikkelomgeving is een uitstekende keuze voor traditionele ontwikkelwerkstromen. U kloont de sjabloonopslagplaats op uw apparaat en voert opdrachten uit op een lokale installatie van azd.

Vereisten

Het project initialiseren

 1. Maak in Bestandenverkenner of een terminal een nieuwe lege map en wijzig deze in.

 2. Voer de azd init opdracht uit en geef de sjabloon op die u wilt gebruiken als parameter:

  azd init --template todo-nodejs-mongo
  
  azd init --template todo-python-mongo
  
  azd init --template todo-csharp-cosmos-sql
  
  azd init --template todo-java-mongo
  

  Voer een omgevingsnaam in wanneer hierom wordt gevraagd, bijvoorbeeld azdquickstart, waarmee een naamgevingsvoorvoegsel wordt ingesteld voor de resourcegroep die wordt gemaakt om de Azure-resources op te slaan. Wat is een omgevingsnaam?azd

  Nadat u de omgeving hebt opgegeven, azd kloont u het sjabloonproject naar uw computer en initialiseert u het project.

De app-resources inrichten en implementeren

 1. Voer de azd auth login opdracht uit en azd start een browser om het aanmeldingsproces te voltooien.

  azd auth login
  
 2. Voer de azd up opdracht uit:

  azd up
  
 3. Zodra u bent aangemeld bij Azure, wordt u gevraagd om de volgende informatie:

  Parameter Description
  Azure Location De Azure-locatie waar uw resources worden geïmplementeerd.
  Azure Subscription Het Azure-abonnement waar uw resources worden geïmplementeerd.

  Selecteer de gewenste waarden en druk op Enter. De azd up opdracht verwerkt de volgende taken voor u met behulp van de sjabloonconfiguratie- en infrastructuurbestanden:

  • Hiermee maakt en configureert u alle benodigde Azure-resources (azd provision), waaronder:
  • Toegangsbeleid en rollen voor uw account
  • Service-naar-service-communicatie met beheerde identiteiten
  • Pakketten en implementeert de code (azd deploy)

  Wanneer de azd up opdracht is voltooid, worden in de CLI twee koppelingen weergegeven om resources weer te geven die zijn gemaakt:

  • Taken-API-app
  • Front-end voor toDo-web-app

  Schermopname van eindpunt-URL's voor opdrachtuitvoer.

  Notitie

  U kunt zo vaak aanroepen azd up als u wilt dat updates voor uw toepassing worden ingericht en geïmplementeerd.

Resources opschonen

Wanneer u de resources die in dit artikel zijn gemaakt niet meer nodig hebt, voert u de volgende opdracht uit om de app uit te schakelen:

azd down

Hulp vragen

Ga naar de pagina voor probleemoplossing en ondersteuning voor informatie over het indienen van een bug, hulp vragen of een nieuwe functie voorstellen voor de Azure Developer CLI.

Volgende stappen