Azure Open-gegevenssets

Verbeter de nauwkeurigheid van uw machine learning-modellen met openbaar beschikbare gegevenssets. Bespaar tijd op gegevensdetectie en -voorbereiding met behulp van gecureerde gegevenssets die klaar zijn voor gebruik in machine learning-projecten.

Transport

Gegevensset Description
TartanAir: AirSim Simulatiegegevensset AirSim Autonomous vehicle data generated to solve Simultaneous Localization and Mapping (SLAM).
NYC Taxi & Limousine Commission - gele taxi rit records De gele taxiritrecords omvatten ophaal- en afleverdatums/-tijden, ophaal- en afleverlocaties, reisafstanden, vermelde tarieven, tarieftypen, betalingstypen en door de chauffeur gerapporteerde passagiersaantallen.
NYC Taxi & Limousine Commission - groene taxi rit records De records voor groene taxiritten omvatten datums/tijden voor ophalen en afzetten, ophaal- en afleverlocaties, reisafstanden, vermelde tarieven, tarieftypen, betalingstypen en door de chauffeur gerapporteerde passagiersaantallen.
NYC Taxi & Limousine Commission - For-Hire Vehicle (FHV) reisrecords De For-Hire voertuigritrecords omvatten het nummer van de verzendbasislicentie en de locatie-id van de ophaaldatum, de tijd en de taxizone.

Gezondheid en genomics

Gegevensset Description
COVID-19 Data Lake De COVID-19 Data Lake-verzameling bevat aan COVID-19 verwante gegevenssets uit verschillende bronnen en omvat traceringsgegevens voor testen en patiëntresultaten, beleid met betrekking tot social distancing, ziekenhuiscapaciteit, mobiliteit enzovoort.
COVID-19 Open Research Dataset Een gegevensset met volledige tekst en metagegevens van wetenschappelijke artikelen over COVID-19 en het coronavirus die zijn geoptimaliseerd om te kunnen worden gelezen door computers en die beschikbaar zijn voor gebruik door de wereldwijde onderzoekscommunity.
Genomics Data Lake De Genomics Data Lake biedt verschillende openbare gegevenssets die u gratis kunt openen en integreren in uw genomics-analysewerkstromen en -toepassingen. De gegevenssets bevatten genoomsequenties, variantgegevens en onderwerp-/sample-metagegevens in BAM-, FASTA-, VCF- en CSV-bestandsindelingen.

Arbeid en economie

Gegevensset Description
Statistieken over beroepsbevolking VS US Labor Force Statistics levert beroepsbevolkingsstatistieken, beroepsbevolking, participatiegraad van de beroepsbevolking en de burgerbevolking (niet-institutioneel) op leeftijd, geslacht, ras en etnische bevolkingsgroepen. in de Verenigde Staten.
Arbeidsuren en salarissen voor VS (nationaal) Het CES-programma (Current Employment Statistics) levert gedetailleerde bedrijfstakramingen voor de werkgelegenheid, uren en inkomsten van werknemers op loonlijsten in de niet-agrarische sector in de Verenigde Staten.
Arbeidsuren en salarissen voor VS (per staat) Het CES-programma (Current Employment Statistics) levert gedetailleerde bedrijfstakramingen voor de werkgelegenheid, uren en inkomsten van werknemers op loonlijsten in de niet-agrarische sector in de Verenigde Staten.
Werkloosheidsstatistieken voor VS (lokale regio) De Amerikaanse LAUS-gegevenssets (Local Area Unemployment Statistics) leveren maandelijkse en jaarlijkse gegevens over de werkgelegenheid, werkeloosheid en beroepsbevolking voor volkstellingsregio's en -afdelingen, staten, districten, grootstedelijke gebieden en vele steden in de Verenigde Staten.
US Consumer Price Index (index van de consumentenprijzen van de V.S.) De Consumer Price Index (CPI) is een meting van de gemiddelde wijziging gedurende een bepaalde periode in de prijzen die worden betaald door stedelijke consumenten voor een pakket van consumptiegoederen en services.
US Producer Price Index (index van de producentenprijzen van de V.S.): bedrijfstak De Producer Price Index (PPI) is een meting van de gemiddelde wijziging gedurende een bepaalde periode in de verkoopprijzen die nationale producenten ontvangen voor hun uitvoer.
US Producer Price Index (index van de producentenprijzen van de V.S.): producten De Producer Price Index (PPI) is een meting van de gemiddelde wijziging gedurende een bepaalde periode in de verkoopprijzen die nationale producenten ontvangen voor hun producten.

Bevolking en veiligheid

Gegevensset Description
Amerikaanse bevolking, gerangschikt op district De bevolking van de Verenigde Staten, gerangschikt op geslacht en ras voor elk Amerikaanse district. Informatie afkomstig uit de volkstellingen van 2000 en 2010. Deze gegevensset is afkomstig van het United States Census Bureau.
Amerikaanse bevolking, gerangschikt op postcode De bevolking van de Verenigde Staten, gerangschikt op geslacht en ras voor elke Amerikaanse postcode. Informatie afkomstig uit de volkstelling van 2010. Deze gegevensset is afkomstig van het United States Census Bureau.
Boston Safety Data Lees over de 311-oproepen die in de stad Boston worden gemeld. Deze gegevensset wordt in Parquet-indeling opgeslagen en wordt dagelijks bijgewerkt.
Chicago Safety Data Lees gegevens over 311-oproepen gemeld in de stad Chicago. Deze gegevensset wordt in Parquet-indeling opgeslagen en wordt dagelijks bijgewerkt.
Veiligheidsgegevens van New York City Deze gegevensset bevat alle 311-serviceaanvragen van 2010 tot heden voor New York City. â„¢Het is opgeslagen in Parquet-indeling en dagelijks bijgewerkt.
Veiligheidsgegevens van San Francisco Oproepen aan de brandweercentrale voor service- en 311-cases in San Francisco. Deze gegevensset bevat historische records die vanaf 2015 tot heden zijn verzameld.
Veiligheidsgegevens seattle 911-meldingen voor de brandweer van Seattle. Deze gegevensset bevat historische records die vanaf 2010 tot heden zijn verzameld en wordt dagelijks bijgewerkt.

Aanvullende en algemene gegevenssets

Gegevensset Description
Diabetes De gegevensset Diabetes bevat 442 voorbeelden met 10 functies en is daarmee ideaal om aan de slag te gaan met algoritmen voor machine learning.
Gesimuleerde verkoopgegevens PB Deze gegevensset is afgeleid van de PB-gegevensset van Dominick en bevat extra gesimuleerde gegevens met als doel een gegevensset te bieden waarmee u eenvoudig duizenden modellen tegelijk kunt trainen op Azure Machine Learning.
MNIST-database met handgeschreven cijfers De MNIST-database met handgeschreven cijfers als een trainingsset met 60.000 voorbeelden en een testset met 10.000 voorbeelden. De grootte van de cijfers is genormaliseerd en worden gecentreerd weergegeven in een afbeelding met een vaste grootte.
Microsoft Nieuws aanbevelingsgegevensset Microsoft Nieuws Dataset (MIND) is een grootschalige gegevensset voor onderzoek naar nieuwsaanbeveling. Het fungeert als benchmarkgegevensset voor nieuwsaanbevelingen en faciliteert onderzoek in nieuwsaanbevelingen en aanbevelingssystemen.
Feestdagen Wereldwijde gegevens over nationale feestdagen zijn afkomstig van het PyPI-feestdagenpakket en Wikipedia, voor 38 landen of regio's tussen 1970 en 2099.
Russische open spraak naar tekst Russian Open STT is een grootschalige open spraak-naar-tekstgegevensset voor de Russische taal