Overzicht van Azure Service Fabric

Azure Service Fabric is een platform voor gedistribueerde systemen waarmee u gemakkelijk schaalbare en betrouwbare microservices en containers verpakt, implementeert en beheert. Service Fabric biedt ook een oplossing voor de grote uitdaging van het ontwikkelen en beheren van systeemeigen cloudtoepassingen.

Een belangrijk onderscheid van Service Fabric is de sterke focus op het bouwen van stateful services. U kunt het Service Fabric-programmeermodel gebruiken of in containers geplaatste stateful services in elke taal of code uitvoeren. U kunt naast Azure ook overal Service Fabric clusters maken, inclusief Windows Server en Linux on-premises en andere openbare clouds.

Het Service Fabric-platform biedt levenscyclusbeheer, beschikbaarheid, indeling, programmeermodellen, status en bewaking, ontwikkel-en OPS-hulpprogramma's en automatisch schalen, in Azure, op locatie, in andere clouds en op uw ontwikkelcomputer

Op Service Fabric kunnen tegenwoordig talloze Microsoft-services draaien, waaronder Azure SQL Database, Azure Cosmos DB, Cortana, Microsoft Power BI, Microsoft Intune, Azure Event Hubs, Azure IoT Hub, Dynamics 365, Skype voor Bedrijven en vele Azure-kernservices.

Containerindeling

Service Fabric is de containerorchestrator van Microsoft voor het implementeren en beheren van microservices op een cluster van machines, en profiteert van de lessen die zijn geleerd om Microsoft services op grote schaal uit te voeren. Service Fabric kan toepassingen binnen enkele seconden bij hoge dichtheid implementeren met honderden of duizenden toepassingen of containers per computer. U kunt met Service Fabric beide services onderbrengen in processen en services in containers binnen dezelfde toepassing.

Meer informatie over Service Fabric basisconcepten, programmeermodellen, toepassing levenscyclus, testen, clusters en statuscontrole.

Staatloze en stateful microservices

Service Fabric biedt een geavanceerde, lichtgewicht runtime die ondersteuning biedt voor staatloze en stateful microservices. Een belangrijke differentiator van Service Fabric is de robuuste ondersteuning voor het bouwen van stateful services, met ingebouwde Service Fabric-programmeermodellen of stateful services in containers.

Lees meer over toepassingsscenario's die profiteren van stateful Service Fabric-services.

Beheer van toepassingslevenscyclus

Service Fabric biedt ondersteuning voor de volledige levenscyclus van toepassingen en CI/CD van Cloud-toepassingen, waaronder containers: ontwikkeling via implementatie, dagelijkse bewaking, beheer en onderhoud tot uiteindelijk buiten gebruik stellen. Service Fabric is geïntegreerd met CI/CD-hulpprogramma's als Azure Pipelines, Jenkins en Octopus Deploy, en kan worden gebruikt met elk ander bekend CI/CD-hulpprogramma.

Zie Toepassingslevenscyclus voor meer informatie. Zie Een uitvoerbare gast implementeren voor meer informatie over het implementeren van bestaande toepassingen naar Service Fabric.

Elk besturingssysteem, elke cloud

U kunt in veel omgevingen clusters voor Service Fabric maken, waaronder Azure of op locatie, op Windows Server of Linux. U kunt zelfs clusters maken in andere openbare clouds. De ontwikkelomgeving in de Service Fabric SDK is identiek aan de productieomgeving, zonder dat er emulators bij betrokken zijn. Met andere woorden, wat u uitvoert op uw lokale ontwikkelcluster, wordt gebruikt op uw clusters in andere omgevingen.

Voor ontwikkeling onder Windows is de SDK van Service Fabric .NET geïntegreerd met Visual Studio en PowerShell. Voor ontwikkeling onder Linux is de SDK van Service Fabric Java geïntegreerd met Eclipse, en wordt Yeoman gebruikt voor het genereren van sjablonen voor Java, .NET Core en containertoepassingen.

Naleving

Azure Service Fabric Resource Provider is beschikbaar in alle Azure-regio's en voldoet aan alle Azure-nalevingscertificeringen, waaronder: SOC, ISO, PCI DSS, HIPAA en GDPR. Zie nalevingsaanbod van Microsoft voor een volledige lijst.

Volgende stappen

Maak en implementeer uw eerste Linux-containertoepassing in Azure Service Fabric: