Delen via


Gemiddeld geheugen uit de Msv2- en Mdsv2-serie

Van toepassing op: ✔️ Virtuele Linux-machines voor Windows-VM's ✔️ ✔️ Flexibele schaalsets Uniform-schaalsets ✔️

De Msv2- en Mdsv2 Medium Memory VM-serie beschikt over Intel® Xeon® Platinum 8280 -processor (Cascade Lake) met een basisfrequentie van 2,7 GHz en 4,0 GHz met één kernkernfrequentie. Met deze VM's bereiken klanten meer flexibiliteit met lokale schijf- en schijfloze opties. Klanten hebben ook toegang tot een set nieuwe geïsoleerde VM-grootten met meer CPU en geheugen die tot 192 vCPU's met 4 TiB geheugen gaan.

Notitie

Msv2- en Mdsv2 Middelgrote geheugen-VM's zijn alleen generatie 2. Zie Ondersteuning voor vm's van de tweede generatie in Azure voor meer informatie over virtuele machines van de tweede generatie. Standard_M192is_v2, Standard_M192ims_v2, Standard_M192ids_v2 en Standard_M192idms_v2 wordt op 31 maart 2027 buiten gebruik gesteld.

Premium Storage: ondersteund
Premium Storage-caching: ondersteund
Livemigratie: beperkte ondersteuning
Updates met geheugenbehoud: niet ondersteund
Ondersteuning voor vm-generatie: generatie 2
Write Accelerator: ondersteund
Versneld netwerken: ondersteund
Tijdelijke besturingssysteemschijven: ondersteund voor Mdsv2
Geneste virtualisatie: niet ondersteund

Msv2 Medium Memory Diskless

Tekengrootte vCPU Geheugen: GiB Tijdelijke opslag (SSD) GiB Max. aantal gegevensschijven Maximale schijfdoorvoer zonder cache: IOPS/MBps Burst-schijfdoorvoer zonder cache: IOPS/MBps1 Max. aantal NIC's Verwachte bandbreedte voor uitgaand netwerk (Mbps)
Standard_M32ms_v2 32 875 0 32 20000/500 40000/1000 8 8000
Standard_M64s_v2 64 1024 0 64 40000/1000 80000/2000 8 16000
Standard_M64ms_v2 64 1792 0 64 40000/1000 80000/2000 8 16000
Standard_M128s_v2 128 2048 0 64 80000/2000 80000/4000 8 30.000
Standard_M128ms_v2 128 3892 0 64 80000/2000 80000/4000 8 30.000
Standard_M192is_v2 2 192 2048 0 64 80000/2000 80000/4000 8 30.000
Standard_M192ims_v2 192 4096 0 64 80000/2000 80000/4000 8 30.000

1 Msv2- en Mdsv2-vm's met gemiddeld geheugen kunnen de schijfprestaties maximaal 30 minuten tegelijk bursten .

2 Het koppelen van Ultra Disk of Premium SSD's V2 aan Standard_M192is_v2 resulteert in hogere IOPS en MBps dan Standard Premium-schijven:

  • Max uncached Ultra Disk en Premium SSD V2 doorvoer (IOPS/ MBps): 120000/2000
  • Max burst uncached Ultra Disk en Premium SSD V2 disk throughput (IOPS/ MBps): 120000/4000

Mdsv2 Gemiddeld geheugen met schijf

Tekengrootte vCPU Geheugen: GiB Tijdelijke opslag (SSD) GiB Maximale gegevensschijf Maximale doorvoer in cache en tijdelijke opslag: IOPS/MBps Doorvoer van burst-cache en tijdelijke opslag: IOPS/MBps1 Maximale schijfdoorvoer zonder cache: IOPS/MBps Burst-schijfdoorvoer zonder cache: IOPS/MBps1 Max. aantal NIC's Verwachte bandbreedte voor uitgaand netwerk (Mbps)
Standard_M32dms_v2 32 875 1024 32 40000/400 40000/1000 20000/500 40000/1000 8 8000
Standard_M64ds_v2 64 1024 2048 64 80000/800 80000/2000 40000/1000 80000/2000 8 16000
Standard_M64dms_v2 64 1792 2048 64 80000/800 80000/2000 40000/1000 80000/2000 8 16000
Standard_M128ds_v2 128 2048 4096 64 160000/1600 250000/4000 80000/2000 80000/4000 8 30.000
Standard_M128dms_v2 128 3892 4096 64 160000/1600 250000/4000 80000/2000 80000/4000 8 30.000
Standard_M192ids_v2 192 2048 4096 64 160000/1600 250000/4000 80000/2000 80000/4000 8 30.000
Standard_M192idms_v2 192 4096 4096 64 160000/1600 250000/4000 80000/2000 80000/4000 8 30.000

1 Msv2- en Mdsv2-vm's met gemiddeld geheugen kunnen de schijfprestaties maximaal 30 minuten tegelijk bursten .

De grootte van tabeldefinities wijzigen

  • De opslagcapaciteit wordt weergegeven in GiB-eenheden of 1024^3 bytes. Wanneer u schijven vergelijkt die zijn gemeten in GB (1000^3 bytes) met schijven die zijn gemeten in GiB (1024^3), moet u er rekening mee houden dat capaciteitsnummers in GiB kleiner kunnen lijken. Bijvoorbeeld 1023 GiB = 1098,4 GB.

  • De schijfdoorvoer wordt gemeten in I/O-bewerkingen per seconde (IOPS) en MBps, waarbij MBps = 10^6 bytes per seconde.

  • Gegevensschijven kunnen in de modus met of zonder caching werken. Voor schijfbewerkingen met gegevenscaching is de cachemodus van de host ingesteld op ReadOnly of ReadWrite. Voor schijfbewerkingen zonder gegevenscaching is de cachemodus van de host ingesteld op Geen.

  • Zie de prestaties van virtuele machines en schijven voor meer informatie over de beste opslagprestaties voor uw VM's.

  • Verwachte netwerkbandbreedte is de maximale geaggregeerde bandbreedte die per VM-type is toegewezen voor alle NIC's, voor alle bestemmingen. Zie netwerkbandbreedte voor virtuele machines voor meer informatie.

    Maximumlimieten worden niet gegarandeerd. Limieten bieden richtlijnen voor het selecteren van het juiste VM-type voor de beoogde toepassing. De werkelijke netwerkprestaties zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder netwerkcongestie, toepassingsbelastingen en netwerkinstellingen. Zie Netwerkdoorvoer optimaliseren voor virtuele Azure-machines voor meer informatie over het optimaliseren van netwerkdoorvoer. Als u de verwachte netwerkprestaties in Linux of Windows wilt bereiken, moet u mogelijk een specifieke versie selecteren of uw VIRTUELE machine optimaliseren. Zie Bandbreedte/doorvoer testen (NTTTCP) voor meer informatie.

Andere grootten en informatie

Prijscalculator: Prijscalculator

Volgende stappen

Meer informatie over hoe Azure-rekeneenheden (ACU) u kunnen helpen bij het vergelijken van de rekenprestaties tussen Azure-SKU's.