Bestands-API

Notitie

Microsoft Defender voor Cloud Apps maakt nu deel uit van Microsoft 365 Defender, die signalen correleert vanuit de Microsoft Defender-suite en biedt detectie, onderzoek en krachtige reactiemogelijkheden op incidentniveau. Zie Microsoft Defender voor Cloud Apps in Microsoft 365 Defender voor meer informatie.

Notitie

  • Deze API is niet beschikbaar voor Microsoft 365 Cloud App Security.

De Files-API biedt metagegevens over de bestanden en mappen die zijn opgeslagen in uw cloud-apps, zoals de datum van laatste wijziging, eigendom en meer.

Hieronder ziet u de ondersteunde aanvragen:

Filters

Zie Filters voor meer informatie over de werking van filters.

In de volgende tabel worden de ondersteunde filters beschreven:

Filteren Type Operatoren Omschrijving
service geheel getal eq, neq Bestanden filteren op de opgegeven app-id, bijvoorbeeld: 11770
instance geheel getal eq, neq Bestanden van opgegeven exemplaren filteren
Bestandstype geheel getal eq, neq Filter bestanden met het opgegeven bestandstype. Mogelijke waarden zijn onder andere:

0: Overige
1: Document
2: Spreadsheet
3: Presentatie
4: Tekst
5: Afbeelding
6: Map
allowDeleted boolean eq Mogelijke waarden zijn onder andere:

true: retourneert verwijderde bestanden
false or not set: retourneert niet-verwijderde (inclusief prullenbak) bestanden. Deze waarde wordt overschreven door de operator van de prullenbak
policy tekenreeks cabinetmatchedrulesequals, neq, isset, isnotset Activiteiten filteren die betrekking hebben op het opgegeven beleid
filename tekenreeks eq Bestanden filteren op bestandsnaam
modifiedDate tijdstempel lte, gte, bereik, lte_ndays, gte_ndays Bestanden filteren op de datum waarop ze voor het laatst zijn gewijzigd
createdDate tijdstempel lte, gte, bereik Bestanden filteren op de datum waarop ze zijn gemaakt
collaborators.entity entiteit pk eq, neq Bestanden filteren die worden gedeeld met opgegeven entiteiten. Voorbeeld: [{ "id": "entity-id", "inst": 0 }]
collaborators.domains tekenreeks eq, neq Bestanden filteren die worden gedeeld met opgegeven domeinen
samenwerkers.groups tekenreeks eq, neq Bestanden filteren die worden gedeeld met opgegeven groepen
samenwerkers.withDomain tekenreeks eq, neq, deq Bestanden filteren die worden gedeeld met opgegeven domeinen
owner.entity entiteit pk eq, neq Filter bestanden die eigendom zijn van opgegeven entiteiten. Voorbeeld: [{ "id": "entity-id", "saas": 11161, "inst": 0 }]
owner.orgUnit tekenreeks eq, neq Bestanden filteren met eigenaren van opgegeven organisatie-eenheden
delen geheel getal eq, neq Filter bestanden met de opgegeven niveaus voor delen. Mogelijke waarden zijn onder andere:

4: Openbaar (internet)
3: Openbaar
2: Extern
1: Intern
0: Privé
fileId tekenreeks eq, neq Bestanden filteren op bestands-id
fileLabels tekenreeks eq, neq, isset, isnotset Bestanden filteren die de opgegeven bestandslabels (tags) id's bevatten
fileScanLabels tekenreeks eq, neq, isset, isnotset Bestanden filteren met de opgegeven waarschuwingen voor inhoudsinspectie (tags) id's
extensie tekenreeks eq, neq Bestanden filteren op een bepaalde bestandsextensie
Mimetype tekenreeks eq, neq Bestanden filteren op een bepaald MIME-type, moet één tekenreeks zijn
Weggegooid boolean eq Mogelijke waarden zijn onder andere:

true: retourneert alleen prullenbakbestanden
false: retourneert niet-getrashte bestanden
parentFolder map eq, neq Bestanden filteren die zijn opgenomen in de opgegeven mappen
map boolean eq Mogelijke waarden zijn onder andere:

true: retourneert alleen mappen
false: retourneert alleen bestanden
in quarantaine boolean eq Mogelijke waarden zijn onder andere:

true: retourneert alleen in quarantaine geplaatste bestanden
false: retourneert alleen niet-quarantined bestanden
snapshotLastModifiedDate tijdstempel lte, gte, bereik Bestanden filteren op de datum waarop de momentopname voor het laatst is gewijzigd

Als u problemen ondervindt, zijn we hier om u te helpen. Als u hulp of ondersteuning voor uw productprobleem wilt krijgen, opent u een ondersteuningsticket.